Йаптыклар 4

1Ачан Петри хем Иоан лафедӓрдилӓр инсана, ап-ансыздан гелди попазлар, Айоз бинанын бекчилерин заабиди хем садукейлӓр. 2Дарсыктылар оннара, зерӓ ӱӱредерлӓр инсаны, ки хепси ӧлӱлӓр дирилеӂек, чӱнкӱ Иисус дирилди. 3Тутуп оннары, кападылар капана ертеси гӱнӓ кадар, зерӓ авшамды. 4Чойу оннардан, ани сеследилӓр насааты, инандылар, да инанӂыларын сайысы йаклашты беш бинӓ. 5Икинӂи гӱнӱ иудей ӧндерӂилери, аксакаллар хем билгичлӓр топландылар Иерусалимӓ. 6Баш попаз Аннан, Кайафа, Иоан, Александру, хем ӧбӱрлери дӓ, ким чекилер баш попазын сенселесиндӓн, орадайдылар. 7Алдылар Петрийи хем Иоаны арайа да сордулар оннара: «Не куветлӓн хем кимин адына сиз буну йаптыныз?» 8Озаман Петри, долу Айоз Духлан, деди оннара: «Халкын ӧндерӂилери хем /Израилин/ аксакаллары! 9Чӱнкӱ бу гӱн чаарылдык ӂуваба, ки йаптык иилик бир хастайа, да сорулэр, насыл о алышты, 10билиниз сиз хем бӱтӱн Израил миллети! Бу адам, хептӓн саа дурэр сизин ӧнӱнӱздӓ Назаретли Иисус Христозун адындан, Ангысыны сиз ставроза гердиниз, ама Аллах дирилтти Ону ӧлӱдӓн. 11Одур таш, Ким сиздӓн, усталардан сыбыдылмыш, ама шинди етишти кӧшӓ ташы олсун. 12Йок башка кимсейдӓ куртармак, зерӓ йок гӧк алтында башка бир ад, баашланмыш инсана, ангысыннан куртулабилелим». 13Гӧрӱп Петринин хем Иоанын кыйышыклыыны, шаштылар, зерӓ аннадылар, ани оннар диил ӱӱренмиш хем сырадан инсаннар, да таныдылар, ани Иисуслан гезмишлӓр. 14Ама гӧрӱп саа олмуш адамы дураркан оннарын йанында, бишей каршы лафедӓмӓрдилӓр. 15Сымарладылар оннара, Синедриондан чыксыннар, сора дартышмаа башладылар: 16«Не вар насыл йапалым? – дедилӓр. – Хепси Иерусалимдӓ йашайан инсан билер, ани оннардан йапылды бу мераклы нышан. Биз йок ниӂӓ дейелим, ани бу олмады. 17Ама ки илери доору даалмасын бу хабер инсан арасында, коркудалым оннары да сымарлайалым, кимсейӓ насаат етмесиннӓр бу Адамын адыннан». 18Сора чаардылар да сымарладылар оннара, хич бир заман Иисусун адыны анмасыннар хем ӱӱретмесиннӓр инсаны Онун адыннан. 19Ама Петрийлӓн Иоан бӧлӓ ӂувап еттилӓр да дедилӓр: «Сиз кендиниз дӱшӱнӱн, доору му Аллахын ӧнӱндӓ олаӂэк, ки таа чок сеслейелим сизи, некадар Аллахы? 20Биз йок ниӂӓ сӧлӓмейелим, не гӧрдӱк хем не ишиттик». 21Енидӓн оннары коркуттуктан сора брактылар, гитсиннӓр. Хич бир маана буламардылар ӂезаламаа оннары, зерӓ хепси инсан Аллахы бу олуш ичин метиннӓрди. 22Зерӓ бу адам, ани мераклы нышаннан алыштырылмышты, кырк йашыны гечмишти. 23Петри хем Иоан салверилдиктӓн сора дӧндӱлӓр кафадарларына да аннаттылар, не деди оннара бӱӱк попазлар хем аксакаллар. 24Кафадарлары, буну сеслейип, дуада бирликтӓ олдулар, сеслерини Аллаха калдырып, дедилӓр: «Чорбаӂы, Сӓнсин, Ким гӧкӱ хем ери, денизлери хем хепсини, не вар оннар ичиндӓ, йаратты! 25Сӓн Айоз Духуннан, сенин изметкерин, бизим бобанын, Давидин аазындан дедин: „Нечин дебрешер миллетлӓр, нечин инсаннар бош ишлӓр дӱшӱнерлӓр? 26Ерин падишахлары калктылар, хем заабитлӓр бирлешти Саабийӓ хем Онун Христозуна каршы“. 27Доору, ани бирлештилӓр бу касабада Ирод хем Понтий Пилат, тайфӓннарлан хем Израил миллетиннӓн билӓ, Сенин айоз Оолуна, Иисуса каршы, Кими Сӓн йааладын, 28ки йапсыннар, не ӧнӂӓ Кенди кувединнӓн хем ии истедииннӓн карарладын олсун дейни. 29Шинди, Сааби, есап ал оннарын коркутмакларыны да вер кувет сенин чыракларына гиргинниклӓн Сенин сӧзӱнӱ хаберлесиннӓр. 30Сӓн дӓ узат елини, ки инсаннар алыштырылсын, да шашмаклы ишлӓр хем нышаннар йапылсын Сенин айоз Оолунун Иисусун адыннан». 31Оннарын дуаларындан сора ер сарсаланды, нередӓ оннар топлуйдулар. Хепси долду Айоз Духлан да башладылар гиргинниклӓн насаат етмӓӓ Аллахын сӧзӱнӱ. 32Хепси инанӂылар бир ӱрек хем бир ӂан гибийдилӓр. Бириси билӓ демӓрди, ки варлыы салт кендисинин. Хепси ишлерини бири-бириннӓн пайлашардылар. 33Апостоллар бӱӱк куветлӓн шаатлык едӓрдилӓр Сааби Иисус /Христозун/ дирилмеси ичин, да инсан оннары хепсини чок беенӓрди. 34Оннарын арасында йокту бириси билӓ, ани йоклук гӧтӱрсӱн, зерӓ херкезин, кимин варды тарласы еки еви, сатып, парасыны гетирӓрдилӓр 35апостолларын айакларына, сора пара пай оларды херкезинӓ лӓӓзымныына гӧрӓ. 36Кипруда дуумуш бир левийли, Иосиф, ангысына апостоллар дейӓрдилӓр Варнава, аннамасы «иилендириӂи», 37сатты кенди тарласыны да парайы апостолларын айакларына гетирди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\