Йаптыклар 5

1Бир адам, ады Ананийа, кенди карысыннан Сапфирайлан, сатты кенди топраанын бир парчасыны, 2ама паранын бир пайыны, аннашып карысыннан, кендисинӓ бракты. Калан парайы гетирди да койду апостолларын айакларына. 3Петри деди: «Ананийа, нечин брактын, шейтан куллансын сенин ӱреени, ки йаландырасын Айоз Духу, саклайып паранын бир пайыны сатылмыш тарладан? 4Аӂаба тарла сатылмадаан диил мийди сенин? Хем саттыктан сора йокту му хакын парайы кулланасын, ниӂӓ истеерсин. Нечин брактын, пейдалансын бутӱрлӱ неет сенин ӱреендӓ? Сӓн йаландырмадын инсаны, ама Аллахы». 5Ананийа, ишидип бу лафлары, дӱштӱ ерӓ да ӂан верди. Бир бӱӱк корку хепсини алды, ким буну ишитти. 6Генчлӓр калктылар, сардылар онун гӱӱдесини да, чыкарып дышары, гӧмдӱлӓр. 7Бир ӱч сааттан сора гирди онун карысы да, билмейерӓк, не олду. 8Петри сорду она: «Сӧлӓ бана, бу паайлан мы саттыныз тарланызы?» «Да, бу паайлан», – ӂувап етти кары. 9Петри деди она: «Насыл сиз аннаштыныз, ки Саабинин Духуну денейӓсиниз? Тӓ оннар, ким гӧмдӱ сенин коӂаны, капуйа етиштилӓр, оннар сени дӓ гӧмеӂеклӓр». 10Кары хемен дӱштӱ Петринин айакларына да ӂан верди. Генчлӓр, гирип, ону ӧлӱ булдулар да, чыкарып коӂасынын йанына, гӧмдӱлӓр. 11Бир бӱӱк корку алды бӱтӱн клисейи хем хепсини, ким ишитти бунун ичин. 12Апостолларын еллериннӓн оларды инсан ичиндӓ чок шашмаклы ишлӓр хем нышаннар. Оннар топланардылар бирери Соломонун колонадасында. 13Калан инсандан кимсей кыйышмарды оннара катылсын, макар ки инсан метедӓрди оннары. 14Оннарын, ким инанарды Саабийи да катыларды клисейӓ, сайылары, адам-кары, чок зееделенӓрди. 15Етишти орайы кадар, ани хасталары сокаклара йатак-дӧшек ӱстӱндӓ чыкарардылар, ки баарлем гӧлгеси Петринин гечсин кимисинин ӱстӱндӓн. 16Долай касабалардан чок инсан гелӓрди Иерусалимӓ, гетирип хасталары хем фена духтан зеетленмишлери, хепси саа олурдулар. 17Баш попаз хем хепси, ким онуннанды, садукей бӧлӱмӱндӓн, калктылар, долу кысканчлыклан, 18туттулар апостоллары да кападылар ӂумлӓ капана. 19Ама Саабидӓн бир ангил капанын капуларыны геӂӓ ачты да, чыкарып оннары дышары, деди: 20«Гидин Айоз бина ичинӓ да орада дуруп, сӧлейин инсана хепси ени йашамак ичин сӧзлери». 21Апостоллар, сеслейип бу лафлары, чин-сабаалӓн гирдилӓр Айоз бина ичинӓ да ӱӱредӓрдилӓр инсаны. Баш попаз хем онун адамнары, гелип, топладылар бӱтӱн Синедриону, хепси Израилин аксакалларыны, да йолладылар изметкерлерини капана, ки гетирсиннӓр апостоллары. 22Ама изметкерлӓр, зындана гидип, оннары буламадылар. Дӧндӱлӓр геери да дедилӓр: 23«Капаны булдук китли хем сыкы корунмуш, бекчилӓр дӓ дурурдулар капуларда. Ама капуйу ачып, кимсейи ичйанда буламадык». 24Ачан бу лафлары ишитти бекчилерин заабиди хем бӱӱк попазлар, хич билмӓрдилӓр, не йапсыннар, да шаштылар, не бу олабилир. 25Гелди биркимсей да сӧледи оннара: «Тӓ оннар, кими сиз капана кападыныз, Айоз бинанын аулу ичиндӓ дуруп, инсаны ӱӱредерлӓр». 26Озаман бекчилерин заабиди, изметкерлериннӓн барабар гиттилӓр да гетирдилӓр апостоллары, ама диил зорлан, зерӓ коркардылар инсандан, ки ӧлдӱрмесиннӓр оннары ташлан. 27Гетирдилӓр апостоллары Синедрионун ӧнӱнӓ да баш попаз сорду оннара: 28«Сыкы сымарламадык мы биз сизӓ, ӱӱретмейӓсиниз бу адлан инсаны? Ама сиз бу ӱӱретменизлӓн долдурдунуз бӱтӱн Иерусалими да истеерсиниз бу Адамын каныны атмаа бизим ӱстӱмӱзӓ». 29Петри хем ӧбӱр апостоллар ӂувап еттилӓр: «Биз Аллахы таа чок лӓӓзым сеслейелим, некадар инсаны! 30Бизим бобаларымызын Аллахы дирилтти Иисусу, Кими сиз, асып ставроза, ӧлдӱрдӱнӱз. 31Ону Аллах Кенди саа тарафына ӱӱселтти, ки олсун Ӧндерӂи хем Куртарыӂы да верӓбилсин колайлык Израилӓ гӱнахларындан Аллаха дӧнсӱннӓр да афетмӓк кендилеринӓ еденсиннӓр. 32Буннара биз шаадыз хем Айоз Дух, Ангысыны Аллах верди оннара, ким сеслеер Ону». 33Ишидерӓк буну, Синедрионун азалары чатлардылар ӱфкедӓн да койдулар неетлеринӓ ӧлдӱрсӱннӓр апостоллары. 34Ама калкты оннарын арасындан бир фарисей, ады Гамалиил, Законун ӱӱредиӂиси, хепси инсандан сайгылы, да буйур етти чыкарсыннар апостоллары бир парча вакыда дышары. 35Сора деди Синедрионун азаларына: «Израиллилӓр! Ии бакын, не йапаӂэныз бу адамнарлан. 36Зерӓ диил чоктан пейда олду Февда, ангысы койарды кендини бишей. Онун ардына гитти бир дӧртӱз киши, ама ачан ону ӧлдӱрдӱлӓр, хепси, ким ону сеслӓрди, даалыштылар да йок олдулар. 37Бундан сора, йазылмак вакыдында, пейдаланды Иуда Галилейадан, о кенди ардына чок инсан чекти. Ама о да кайбелди хем хепси, ким ону сеслӓрди дармадаан олду. 38Шинди деерим сизӓ: бу адамнардан ел чекин да бракын оннары, зерӓ еер оннарын бу неети хем йаптыклары инсандан гелирсейди, даалаӂэк, 39ама еер Аллахтан гелирсейди, даадамазсыныз оннары. Бундан каарӓ, Аллаха каршы гиденнӓр чыкарсыныз». 40Оннар сеследилӓр ону, чаарып апостоллары, дӱӱдӱлӓр да сымарладылар, насаат етмесиннӓр Иисус адыннан. Сора салвердилӓр оннары. 41Апостоллар гиттилӓр Синедриондан севинерӓк, чӱнкӱ пай алдылар зеетлердӓн Сааби Иисусун ады ичин. 42Оннар хер гӱн Айоз бинада хем евлердӓ дайма ӱӱредӓрдилӓр хем Ии Хабери Иисус Христос ичин аннадардылар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\