Йаптыклар 8 | Bible.is
Йаптыклар 8

1Саул Стефанын ӧлдӱрӱлмесинӓ кайыл олду. О гӱн чекетти бӱӱк кооламак Иерусалим клисесинӓ каршы. Апостоллардан каарӓ, хепси даалды Иудейа хем Самарийа ерлеринӓ. 2Аллахтан коркан адамнар Стефаны гӧмдӱлӓр да чок ааладылар онун ичин. 3Саул са чалышты йок етмӓӓ клисейи. Гирӓрди евлерӓ, куветлӓн аларды адамнары хем карылары да зындана капарды. 4Оннар, ким даалыштылар, ердӓн ерӓ гидӓрдилӓр да ии хабери аннадардылар Аллахын сӧзӱ ичин. 5Филип Самарийа касабасына гитти да орада Христос ичин насаат едӓрди. 6Инсан, ниӂӓ бир адам, есап алмаклан сеслӓрди, не сӧлӓрди Филип, ишидип хем гӧрӱп мераклы нышаннары, ани о йапарды. 7Чок хасталардан баарып-чыкарды фена духлар, хем чок кӧтӱрӱм хем топал инсаннар саа олардылар. 8О касабада олду бӱӱк севинмӓк. 9Орада варды бир адам, ады Симон, ангысы чоктан бӱӱӂӱлӱк йапарды да шаштырарды Самарийа халкыны. О кендини ӱстӱн бир адам сайарды. 10Хепси, кӱчӱк-бӱӱк, есап алмаклан сеслӓрдилӓр ону да дейӓрдилӓр: «Бу адам о, кимӓ деерлӓр „Аллахын бӱӱк куведи“». 11Сеслӓрдилӓр ону, зерӓ бӱӱӂӱлӱклӓн чок вакыт оннары шаштырарды. 12Ама, ачан инандылар Филипи, ангысы ии хабери аннадарды Аллахын Падишахлыы хем Иисус Христозун ады ичин, ваатиз олдулар адамнар хем карылар. 13Симон да артык инанды да ваатиз олду. О Филиптӓн хич айырылмарды да шашмаклан бакарды мераклы нышаннара хем кудретли ишлерӓ, ани йапыларды. 14Иерусалимдӓ апостоллар, ишидип, ани Самарийа каблетти Аллахын сӧзӱнӱ, орайы йолладылар Петрийи хем Иоаны. 15Оннар, гелип, дуа еттилӓр, ки самарийалылар каблетсиннӓр Айоз Духу. 16Зерӓ Айоз Дух таа хич биринин ӱзеринӓ инмемишти, саде ваатиз олмуштулар Сааби Иисусун адына. 17Озаман Петри хем Иоан койдулар еллерини оннарын ӱстӱнӓ, да оннар каблеттилӓр Айоз Духу. 18Ачан Симон гӧрдӱ, ани Айоз Дух верилер апостолларын ел коймакларыннан, озаман теклиф етти версин оннара пара 19да деди: «Верин бана да бу куветтӓн, ки кимин ӱстӱнӓ еллерими койаӂам, каблетсин Айоз Дух». 20Ама Петри деди: «Сенин паран телеф олсун сениннӓн, зерӓ сӓн сандын, ки Аллахын баашышыны вар ниӂӓ казанмаа парайлан! 21Йок пайын, йок хакын бу иштӓ, зерӓ сенин ӱрӓӓн диил хализ Аллахын ӧнӱндӓ. 22Пишманнык гетир сенин бу кӧтӱлӱӱндӓн да дуа ет Саабийӓ, беки афедилир сенин бу кӧтӱ неетин. 23Зерӓ гӧрерим, ани долуйсун кин зихириннӓн хем баалыйсын законсузлук синӂирлериннӓн». 24Симон ӂувап етти: «Дуа един беним ичин Саабийӓ, ки башыма гелмесин бишей бундан, не сӧлединиз». 25Шаатлык едип, Саабинин сӧзӱнӱ насаат еттиктӓн сора Петри хем Иоан дӧндӱлӓр Иерусалимӓ, аннадарак Ии Хабери Самарийанын чок кӱӱлериндӓ. 26Саабидӓн бир ангил Филипӓ деди: «Калк да гит ӱӱленӓ доору, о йола, ани Иерусалимдӓн Газа касабасына доору инер. О йол шинди бош». 27Филип калкты да гитти. Бу арада бир ефиопийалы евнух, Кандакын, Ефиопийа падишахкасынын, бир кудретли изметкери, ани бакарды бӱтӱн онун хазнасыны, геери дӧнӓрди Иерусалимдӓн, нерейи гиттийди Аллаха баш иилтсин дейни. 28О, файтонунда отурарак, окуйарды пророк Исайанын кийадыны. 29Айоз Дух деди Филипӓ: «Гит да етиш бу файтону». 30Филип качып етишти файтону да ишитти, ниӂӓ евнух окуйэр пророк Исайанын кийадыны. Филип сорду она: «Аӂаба аннээрсын мы, не окуйэрсын?» 31Евнух ӂувап етти: «Несой вар ниӂӓ аннайым, биркимсей йол гӧстермейинӂӓ бана?» Да йалварды Филипӓ, пинсин файтона да отурсун онуннан барабар. 32Окуйарды о ери Айоз Йазыдан, нередӓ йазылы: «О гӧтӱрӱлдӱ, ниӂӓ бир койун кесилмӓӓ дейни, хем ниӂӓ бир кузу сусар кырканын ӧнӱндӓ, О ӧлӓ ачмады аазыны. 33Ону ашааладылар хем доору даава йапмадылар. Ким анаӂэк Онун сенселесини, зерӓ йашамасы алынды бу ердӓн». 34Евнух деди Филипӓ: «Йалварэрым, сӧлӓ, кимин ичин лафедер пророк? Кендиси ичин ми оса башкасы ичин мы?» 35Озаман Филип алды лафы да башлады бу Йазыдан аннатмаа ии хабери Иисус ичин. 36Оннар, йолда гидӓркӓн, етиштилӓр бир суйа. Евнух деди: «Тӓ су; не кӧстеклеер бени, ки ваатиз олайым?» / 37Филип деди: «Еер инанарсайдын бӱтӱн ӱрӓӓннӓн, озаман вар ниӂӓ ваатиз оласын». Евнух ӂувап етти: «Инанэрым, ани Иисус Христос Аллахын Оолу»./ 38Сымарлады, файтону дургутсуннар. Индилӓр икиси дӓ су ичинӓ, да Филип ваатиз етти евнуху. 39Ачан чыктылар су ичиндӓн, Саабинин Духу алып гӧтӱрдӱ Филипи. Евнух башка ону гӧрмеди. О шен гитти кенди йолуна. 40Ама Филип булду кендини Азот касабасында, нередӓн гитти Кесарийа касабасынадан, аннадарак Ии Хабери хепси касабаларда.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\