Колослулара 1 | Bible.is
Колослулара 1

1Бӓн, Павли, Аллахын истедиинӓ гӧрӓ Иисус Христозун апостолу, хем кардаш Тимофей 2селӓм йоллээрыз айоз кардашлара Колос касабасында, ангылары инанэрлар Иисус Христоза. Ииверги хем услулук сизӓ Аллахтан, бизим Бобадан, /хем Сааби Иисус Христоздан/. 3Херзаман шӱкӱр едериз Аллаха, бизим Сааби Иисус Христозун Бобасына, ачан дуа едериз сизин ичин. 4Зерӓ ишиттик, ани сиз Иисус Христоза инанэрсыныз хем Аллахын бӱтӱн айоз халкыны северсиниз. 5Бу инан хем севги гелер умуттан, ани гӧктӓ саклы сизин ичин. Ишиттиниз бу умут ичин хакына сӧздӓн, Ии Хабердӓн, 6ани сизӓ етишти. Ии Хабер, ниӂӓ бӱтӱн дӱннедӓ, сизин аранызда да мейва гетирер хем гит-гидӓ илерлеер о гӱндӓн, ачан ишиттиниз онун ичин хем хакына аннадыныз Аллахын иивергисини, 7ниӂӓ ӱӱрендиниз Епафрастан, бизим севгили кафадарымыздан, ангысы Иисус Христозун инанч изметкеридир сизин хатырыныз ичин. 8О сӧледи бизӓ сизин севгиниз ичин, ани Айоз Духтан. 9Онуштан биз озамандан, ачан буну ишиттик, дургунмээрыз сизин ичин дуа етмӓӓ хем йалвармаа, ки ии билӓсиниз Аллахын истедиини бӱтӱн аарифликлӓн хем бир духча аннамаклан. 10Дуа едериз, ани йашаманыз Саабийӓ йакышсын да хербир иш ӱзерӓ беендирӓсиниз кендинизи Она, хертӱрлӱ ииликлӓрлӓн мейва гетирӓсиниз хем илерлейӓсиниз Ону танымакта, 11каавиленӓсиниз хертӱрлӱ куветлӓн Онун метин кудрединӓ гӧрӓ, ки хепсинӓ севинчлӓн дайанасыныз хем сабурлу оласыныз, 12шӱкӱр едерӓк Аллах Бобайа, Ангысы колайлык верди бизӓ, пай алалым онда, не саклады айоз халкы ичин айдынныкта. 13О куртарды бизи каранныын заабитлииндӓн да гечирди Кенди севгили Оолунун падишахлыына, 14Ангысы куртарды бизи /Кенди каныннан/ да баашлады гӱнахларымызы. 15Одур гӧрӱнмейӓн Аллахын гӧрӱнмеси, илк дуулмуш. О ӱстӱндӱр хепси йарадыланнардан. 16Зерӓ Онун араӂылыыннан йарадылды хепси, не гӧктӓ хем не ердӓ вар, хепси, не гӧрӱнер хем не гӧрӱнмеер, заплыклар, чорбаӂылыклар, кулланыӂылар хем заабит еденнӓр. Хепси Ондан хем Онун ичин йарадылы. 17О ӧнӂӓ хепсиндӓн, хем хепси Ондан тутунэр. 18Одур гӱӱденин, клисенин Башы. Одур – клисейи башлайан, ӧлӱлердӓн илкинкиси, ки хербир иштӓ илк ери алсын. 19Зерӓ Аллах кайылды, бӱтӱн таманныы Онда булунсун, 20да услулук еденерӓк Онун каныннан, ани ставрозда акыдылды, Онун араӂылыыннан барыштырсын Кендиннӓн хепсини, не гӧктӓ хем не ердӓ. 21Сиз вакыдын бириндӓ йабанӂыйдыныз хем душмандыныз Аллаха кенди фикириниздӓ, зерӓ кӧтӱлӱк йапардыныз. Ама О шинди сизи дӓ барыштырды, 22зерӓ Христос гӱӱдейӂесинӓ ӧлдӱ, ки гетирсин сизи Аллахын ӧнӱнӓ айоз, кусурсуз хем кабаатсыз. 23Бу олур, еер сиз темелленмиш хем салланмадык инанда дурурсайдыныз да йыракланмарсайдыныз умуттан, ани гелер Ии Хабердӓн. Сиз ишиттиниз бу Ии Хабери, ангысы насаат олунду хепси инсаннара гӧк алтында. Бӓн, Павли, бу Ии Хаберин изметкерийим. 24Шинди, зеетленерӓк сизин ичин, бӓн севинерим. Чӱнкӱ кенди тенимдӓ таманнээрым, не Христозун зеетлериндӓн калды чекилмедик Онун гӱӱдеси ичин, ангысы – клисӓ. 25Бӓн клисенин изметкери олдум Аллахын сырасына гӧрӓ. Бу измет бана верилди сизин хатырыныз ичин, ки насаат едейим херердӓ Аллахын сӧзӱнӱ, 26о саклы курулмушу, ани ачылмамыш калды евел вакытларда хем сенселелердӓ, ама шинди ачылды Онун айоз халкына. 27Аллах истеди гӧстерсин оннара, некадар шанны хем зенгиндир миллетлӓр арасында бу саклы курулмуш. О – Христостур, метинник умуду, ани сиздӓ булунэр. 28Биз Христозу хаберлеериз, акыл верерӓк херкезинӓ хем ӱӱредерӓк херкезини хертӱрлӱ аарифликлӓн, ки чыкаралым Аллахын ӧнӱнӓ херкезини таман Иисус Христозда. 29Тӓ бунун ичин бӓн савашып ишлеерим, чалышарак Онун кувединнӓн, ани бендӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\