Колослулара 2 | Bible.is
Колослулара 2

1Истеерим, ки билӓсиниз, некадар чок чалышэрым сизин ичин, лаодикийалылар ичин хем хепси оннар ичин, ким гӧрмеди беним ӱзӱмӱ. 2Истеерим, ани оннарын ӱреклери хошлансын хем севгийлӓн бирлешсиннӓр, ки таман билимин бӱтӱн зенгиниини еденсиннӓр да танысыннар Аллахын саклы курулмушуну, ани Христостур, 3Ангысында саклы бӱтӱн аарифлиин хем билимин хазнасы. 4Буну сӧлеерим, ки биркимсей сизи йанылтмасын кулаа назландыран лафларлан. 5Зерӓ, макар ки гӱӱдейӂесинӓ булунмээрым аранызда, духча сизиннӓним. Гӧрӱп некадар тертиплийсиниз хем некадар каави инанэрсыныз Иисус Христоза, бӓн чок севинерим. 6Онуштан, ниӂӓ каблеттиниз Сааби Иисус Христозу, ӧлӓ дӓ Онда йашайын. 7Кӧклешин хем темелленин Онда, каавилешин инанда, ниӂӓ ӱӱрендиниз, херзаман шӱкӱр едерӓк Аллаха. 8Бакын, кардашлар, ки биркимсей сизи есир алмасын философлуклан, бошуна алдангач лафларлан, инсанын адетлеринӓ гӧрӓ, бу дӱннейин башланкы ӱӱретмеклеринӓ гӧрӓ, ама диил Христоза гӧрӓ. 9Зерӓ Онда гӱӱдейӂесинӓ булунэр Аллахын бӱтӱн таманныы. 10Одур, Ким хербир кулланыӂылыын хем заабитлиин Башы, Онда сиз дӓ таман олдунуз. 11Ондан кесикли олдунуз диил бир ел кесиклииннӓн, ама сойунарак тенӂӓ табеетлериниздӓн кесикликлӓн, ани Христос йапты, 12Онуннан гӧмӱлӱп ваатизликтӓ, хеп Онуннан дирилдиниз инаннан Аллахын кувединӓ, Ангысы Ону ӧлӱдӓн дирилтти. 13Сиз ӧлӱйдӱнӱз, зерӓ гӱнах йапардыныз хем гӱӱдейӂесинӓ диилдиниз кесикли. Ама Аллах сизӓ йашамак Христозлан верди. Зерӓ О баашлады хепси бизим гӱнахларымызы. 14О бизим борч йазымызы силди, ани сыраларыннан бизӓ каршыйды да кабаатлы чыкарарды. Ону арадан алып, ставроза какты. 15Гӧктеки кулланыӂыларын хем заабитлерин силӓхларыны алды, ставрозлан гездирип оннары енсемӓк парадында, херкезин гӧзӱ ӧнӱндӓ утандырды. 16Онуштан кимсей сизи имӓк ичин, ичмӓк ичин, бир йорту ичин, ени ай ичин еки ӂумертеси ичин кабаатландырмасын. 17Буннар гелӓр вакыдын гӧлгесидир, ама аслылык Христозда. 18Кимсей баашышынызы капмасын, истейерӓк, оласыныз мӱнӱз хем верили ангиллерӓ. Бӧлӓ бир адам карышэр оннара, не кенди гӧрмеди, бошуна кабарэр кенди тенин фикириннӓн 19да тутунмээр Баштан, Кимдӓн бӱтӱн гӱӱдӓ еклери хем баалантылары йардымыннан бесленер хем бирлештирилер, да башарэр, бӱӱйерӓк Аллахын йардымыннан. 20Еер сиз, ӧлерӓк Христозлан билӓ, дӱннейин башланкы ӱӱретмеклериндӓн куртулдусайдыныз, озаман нечин сиз, сансын дӱннедӓ йашайаннар, бу сыралары тутэрсыныз: 21«Диимӓ», «датма», «докунма». 22Хепси бу сыралар верилди о ишлӓр ичин, ани кулланылдыкча йок олэр. Буннар – инсан емирлери хем адам ӱӱретмеклери. 23Бу сыралар йапынар аллахчылыклан, тутаклыклан хем гӱӱдейӂӓ зеетленмӓклӓн аариф гӧрӱнӱр, ама тенин истедиклерини дургутмак ичин оннарын файдасы йок.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\