Колослулара 4

1Сиз, чорбаӂылар, верин не дӱшер чыраклара, да хепсини биртӱрлӱ сайын, билерӓк, ани сизин дӓ вар Чорбаӂыныз гӧктӓ. 2Херзаман верилин дуайа. Дуа едӓркӓн, кушку олун хем шӱкӱр един. 3Дуа един бизим ичин дӓ, ки Аллах ачсын бизӓ бир капу насаат ичин, ки хаберлейелим Христозун саклылыыны, ангысы ичин капана дӱштӱм, 4ки буну ачык билдирӓбилейим, да, ниӂӓ дӱшер, лафедейим. 5Клиседӓн дышанда оланнарлан гӧтӱрӱн кендинизи аарифликлӓн, вакыды паайа койуп. 6Сизин лафыныз херзаман хайырлы олсун, тузланмыш, ки билӓсиниз, ниӂӓ дӱшер херкезинӓ ӂувап етмӓӓ. 7Сизӓ, беним ичин хепсини сӧлейеӂек Тихик, бизим севгили кардаш хем инанч йардымӂы, хем кафадар Саабинин изметиндӓ, 8ангысыны сизӓ маасуз йолладым, ки аннасын халынызы да ӱреклендирсин сизи. 9Онуннан билӓ йолладым Онисими дӓ, ангысы инанч хем севгили кардаштыр сизин араныздан. Оннар сӧлейеӂеклӓр сизӓ хепсини, не бурада олэр. 10Селӓм йоллээр сизӓ Аристарх, ани капалы бенимнӓн барабар, хем Марк, Варнаванын тейзӓ оолу, ангысы ичин сиз сымарламак алдыныз, ки гелдийнӓн кабледӓсиниз ону, 11хеп ӧлӓ Иисус, ангысына денер Иуст. Кесикли оланнардан йалныз буннар ишлеерлӓр бенимнӓн билӓ Аллахын Падишахлыы ичин. Оннар ӱрееми сериннеттилӓр. 12Селӓм йоллээр сизӓ Епафрас, Иисус Христозун чыраа, ани сиздӓн. О херзаман чалышкан сизин ичин дуада, ки оласыныз таман хем каави инанда, таныйарак хепсини, не истеер Аллах. 13Шаатлык едерим онун ичин, ани о чок чалышкан сизин ичин хем оннар ичин, ким Лаодикийа хем Иерапол касабаларында булунэр. 14Селӓм йоллээр сизӓ Лука, севгили дофтор, хем Димас. 15Селӓмнейин кардашлары Лаодикийа касабасындан, хем Нимфайы хем клисейи, ани бу карынын евиндӓ топланэр. 16Бу кийат аранызда окундуктан сора, бакын да верин, Лаодикийа клисесинӓ окусуннар. Сиз дӓ окуйун кийады, ани Лаодикийадан гелеӂек. 17Сӧлейин Архипӓ бӧлӓ: «Бак да таманна изметчилии, ани каблеттин Саабидӓн». 18Бӓн, Павли, йазэрым бу селӓми кенди елимнӓн. Унутмайын беним синӂирлерими. Сизиннӓн ииверги олсун. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\