Ефеслилерӓ 1

1Бӓн, Павли, Аллахын истедиинӓ гӧрӓ Иисус Христозун апостолу, селӓм йоллээрым Аллахын айоз халкына Ефес касабасында, инанӂылара Иисус Христозда. 2Ииверги хем услулук сизӓ Аллах Бобадан хем Сааби Иисус Христоздан. 3Аллах метинненмиш олсун, бизим Сааби Иисус Христозун Бобасы, Ани гӧклердӓ иисӧзледи бизи Христозда хертӱрлӱ духча иисӧзлемеклӓрлӓн. 4Зерӓ О бизи сечти Христозда дӱннейин курулмасындан ӧнӂӓ, ки биз Онун ӧнӱндӓ севгидӓ айоз хем кусурсуз олалым. 5О ӧнӂӓ карарлады, Кендисинӓ ааретлик алсын бизи Иисус Христозун араӂылыыннан, Кенди истемесинӓ хем ии курулмушуна гӧрӓ, 6ки метедилсин Онун шанны иивергиси, ани баашлады бизӓ Кенди севгили Оолунда. 7Христозда куртулмак едендик Христозун каныннан, гӱнахларымыз афедилди Аллахын ӂӧмерт иивергисиннӓн, 8ангысыны болдан бола верди бизӓ. Хертӱрлӱ аарифликлӓн хем акыллылыклан 9О ачты бизӓ Кенди саклы истедиини, ии неетинӓ гӧрӓ, ангысыны таа баштан курду Христозда. 10Бу неетӓ гӧрӓ, ани таманнанаӂэк, вакыт гелдийнӓн, О хепсини гӧктекилери хем ердекилери Христозда бирлештиреӂек. 11Христозда мирасчы да олдук, ниӂӓ ӧнӂӓ курулуйду бизим ичин Аллахын неетинӓ гӧрӓ, Ани хепсини йапэр Кенди истедиинӓ хем истедиинӓ гӧрӓ. 12Онуштан биз, ани таа баштан умутландык Христоза, ӧлӓ йашайалым, ки, Аллахын шаны метедилсин. 13Ачан ишиттиниз хакына сӧзӱ – Ии Хабери, ангысыннан куртулдунуз, ону инандыныз хем Христозда сиз дӓ аданмыш Айоз Духлан мӱхӱрлендиниз. 14Айоз Дух бир гарантийа гиби бизим мирасымыз ичин, о вакыдадан, ачан Аллах хептенӓ куртараӂэк, кими еденди, ки Онун шаны метедилсин. 15Онуштан, ачан ишиттим, ани инанэрсыныз Сааби Иисус Христоза хем северсиниз Аллахын бӱтӱн айоз халкыны, 16бӓн дӓ дурмадаан шӱкӱр едерим сизин ичин хем анэрым сизи дуаларымда, 17ки бизим Сааби Иисус Христозун Аллахы, метинни Боба, версин сизӓ Духу, Ани сизи аариф йапаӂэк хем ачыклайаӂэк Аллахы, ки таныйасыныз Ону. 18Истеерим, ани аклынызын гӧзлери айдынныы гӧрсӱн, ки билӓсиниз, недир умут, ангысына сизи чаарды, не зенгиндир Аллахын метинни мирасы Кенди айоз халкы ичин, 19хем некадар кенарсыз Онун бӱӱк куведи биздӓ, инанӂыларда. Бу кувет ишлеер ниӂӓ Онун бӱӱк кудретлии, 20не гӧстерди Христозда, ачан Ону дирилтти ӧлӱдӓн да отуртту гӧклердӓ Кенди саа тарафына. 21Таа ӱӱсек койду Ону хербир ӧндерӂиликтӓн, заабитликтӓн, куветликтӓн, чорбаӂылыктан хем хер адтан, ани анылэр диил саде бу заманда, ама гелӓр заманда да. 22Хепсини койду айаклары алтына да йапты Ону, ки хепсинӓ баш олсун клиседӓ, 23ангысы Онун гӱӱдесидир хем ангысы долдурэр Ону, Ким долдурэр хепсини хербир иш ӱзерӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\