Ефеслилерӓ 3 | Bible.is
Ефеслилерӓ 3

1Онуштан бӓн, Павли, Иисус Христозун изметиндӓ капана дӱштӱм сизин ичин, ангыныз башка миллетлердӓн. 2Санэрым, ани ишиттиниз, ки Аллах бана бу иши верди, олайым Онун иивергисинин векили сизин ичин. 3Зерӓ бир ачыкламаклан О бана билдирди саклы курулмушуну, ангысы ичин таа ӧнӂӓ кысадан йаздым. 4Сиз, ону окуйарак, таныйабилирсиниз, некадар ии аннээрым Христозун саклы неетини, 5ангысы ачык диилди адам оолларына гечӓн вакытларда, ниӂӓ шинди ачыкланды Айоз Духтан Онун айоз апостолларына хем пророкларына. 6Курулмуш будур: башка миллетлӓр иудейлӓрлӓн барабар мирасчы, оннарлан билӓ бир гӱӱдӓ хем Ии Хаберӓ инанмаклан пайӂы олэрлар Аллахын адамасындан, ангысыны Иисус Христос таманнады. 7Бӓн Онун изметкери олдум, насаат едерӓк Ии Хабери. Бу измет баашланды Аллахын иивергисиннӓн, ани верили бана Онун ишлейӓн кувединнӓн. 8Бана, Аллахын айоз халкындан ен кӱчӱӱнӓ, бу ииверги верилди, ки насаат едейим башка миллетлерӓ ии хабери Христозун акыл ермӓз зенгиннии ичин 9хем хепсини айдыннадайым, насыл тертипленди бу саклы курулмуш, ангысыны Аллах, хепсини йарадан, дивечликтӓн саклы тутту. 10Аллах буну йапты, ки шинди клисӓ араӂылыыннан билдирсин Кенди чоктӱрлӱ аарифлиини ӧндерӂилерӓ хем заабитлерӓ гӧклердӓ, 11Кенди дивеч курулмушуна гӧрӓ, ани башарды Иисус Христозда, бизим Саабидӓ. 12Христос бизӓ колайлык верди, ки биз, Она инанарак, гиргинниклӓн хем кыйышмаклан йаклашалым Аллаха. 13Ӧлӓ ки, йалварэрым, умудунузу кайбетмейин беним зеетлерим бетеринӓ, ани чекерим сизин ичин. Буннар сизӓ метинник казандырэр. 14Онуштан диз чӧкерим /бизим Сааби Иисус Христозун/ Бобасынын ӧнӱндӓ, 15Ангысындан адланэр хертӱрлӱ бобалык гӧктӓ хем ердӓ. 16Дуа едерим, ани Кенди метинни зенгинниинӓ гӧрӓ, Кенди Духуннан кувет версин да каавилетсин сизи ичйанкы адамынызда, 17ки инаннан Христос сизин ӱреклериниздӓ йашасын. 18Дуа едерим, ани сиз, севгиликтӓ кӧкленмиш хем темелленмиш оларак, аннайабилӓсиниз Аллахын бӱтӱн айоз халкыннан барабар, некадар гениш, узун, дерин хем ӱӱсектир Христозун севгилии, 19да таныйабилӓсиниз о севгилии, ани хертӱрлӱ билгидӓн ӱстӱндӱр, ки Аллахын бӱтӱн таманныыннан доласыныз. 20Аллах, биздӓ ишлейӓн кувединнӓн, вар насыл йапсын чок таа зеедӓ, некадар биз истеериз хем дӱшӱнериз. 21Она метинник олсун клиседӓ хем Иисус Христозда бӱтӱн сенселелердӓ, дивечтӓн дивеӂӓ! Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\