Ефеслилерӓ 4 | Bible.is
Ефеслилерӓ 4

1Бутакым насаатлээрым сизи бӓн, Сааби ичин капанӂы, йашаманыз йакышыклы олсун Онун чаармасына гӧрӓ, ангысыны каблеттиниз. 2Херзаман йаваш, йалпак хем сабурлу олун, дайанын бири-биринизӓ севгийлӓн. 3Чалышын корумаа Духун бирлиини услулуклан, ани баалээр сизи бири-биринизлӓн. 4Бир гӱӱдӓ вар хем бир Дух, ниӂӓ сиз чаарылдыныз бир умуда, ани гелер чаарылманыздан, 5Бир Сааби, бир инан, бир ваатизлик. 6Аллах бирдир, Боба хепсинӓ. О хепсиндӓн ӱстӱн, хепсиннӓн ишлеер хем хепсиндӓ йашээр. 7Херкезимизӓ бизӓ ииверги верилди о ӧлчӱйлӓн, не Христос баашлады. 8Онуштан денди: «Ӱӱсеклӓӓ калкты, есирлери пленӓ алды, инсаннара баашышлар верди». 9Лафын «калкты» не аннамасы вар, еер диилсӓ бу, ани илкин инди ашаа, ер ӱстӱнӓ? 10О, Ким инди, Одур, Ким калкты таа ӱӱсек хепси гӧклердӓн, ки хепсини долдурсун. 11О койду кимисини апостол, башкасыны пророк, башкасыны ии хаберӂи, таа башкасыны пресвитер хем ӱӱредиӂи, 12ки хазырласыннар Аллахын айоз халкыны изметчилик йапмаа, Христозун гӱӱдесини йывмаа, 13озаманадан, ачан хепсимиз инаннан хем Аллахын Оолуну танымаклан етишеӂез бирлӓӓ, олгун адамнаа, Христозун йашларынын бӱтӱн ӧлчӱсӱнӓ. 14Озаман артык олмайаӂэз ушаклар гиби, ангылары салланэрлар далгаларлан хем сӱрӱкленерлӓр лӱзгерлӓрлӓн – хертӱрлӱ ӱӱренмӓклӓн, ани инсаннар гетирерлӓр шалвирликлӓн хем ширетликлӓн, ки башкаларыны, алдадып, йолдан саптырсыннар. 15Ама, аслылаа гӧрӓ севгиликтӓ йашайарак, хер тарафтан бӱӱйеӂез да етишеӂез Она, Ким Баштыр, Христоза, 16Ангысындан бӱтӱн гӱӱдӓ уйгун бирликтӓ топлу хем сыкы баалы хертӱрлӱ еклерин йардымыннан. Ачан хербир ек дӱзгӱн ишлеер, гӱӱдӓ бӱӱйер хем севгиликтӓ каавилешер. 17Онуштан тӓ не сӧлеерим хем йалварэрым Саабинин адыннан: артык йашамайын, ниӂӓ тайфӓннар йашээрлар, кенди бош дӱшӱнмеклеринӓ гӧрӓ. 18Оннарын фикирлери карарды, Аллахын йашамасына йабанӂы олдулар, зерӓ билмезлӓӓ дӱштӱлӓр хем ӱреклери инатлашты. 19Етиштилӓр дуйгусузлаа да верилдилӓр айып ишлерӓ. Онуштан тамахлыклан йапэрлар хертӱрлӱ диилпаклык. 20Ама сиз Христозу бӧлӓ ӱӱренмединиз. 21Шӱпесиз, Онун сесини ишиттиниз хем Ондан ӱӱрендиниз, зерӓ аслылык Иисуста. 22Бутакым, гечмиш йашаманыза гӧрӓ бракылын ески адамныктан, ангысы бозулэр алдангач хавезлӓрлӓн. 23Аклыныз духча таазеленсин, 24хем гиинин ени адамныы, ани йарадылмыш Аллаха бензесин дейни, хакына доорулуклан хем айозлуклан. 25Онуштан бракылын йаландан, доору лафедин йакын оланынызлан, зерӓ биз бир гӱӱденин еклерийиз. 26«Ӱфкеленӓрсениз, гӱнаха гирмейин». Ӱфкениз ӱстӱнӓ гӱн каушмасын, 27диавола ер вермейин. 28Ким хырсызлык йапарды, шиндӓн сора хырсызлык йапмасын. Терсинӓ, чалышсын да кенди еллериннӓн файдалы ишлӓр йапсын, ки олсун колай йоклукта оланнара йардым етсин. 29Бир дӓ бозук лаф сизин аазыныздан чыкмасын, ама салт ии лаф, ани духча каавилеер инсаннары, ниӂӓ дӱшер, ки сеслейеннерӓ ииверги версин. 30Гӱӂендирмейин Аллахын Айоз Духуну, Ангысыннан мӱхӱрлендиниз куртулмак гӱнӱ ичин. 31Хертӱрлӱ аӂыламак, кызгыннык, ӱфкӓ, баармак, фена лаф хем хертӱрлӱ кӧтӱ неет сиздӓн узак олсун. 32Ама бири-биринизлӓн ии ӱрекли хем йалпак олун. Бири-биринизи афедин, ниӂӓ Аллах Христозда сизи афетти.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\