Ефеслилерӓ 5 | Bible.is
Ефеслилерӓ 5

1Аллаха бензейин, ниӂӓ севгили ушаклар. 2Севгиликтӓ йашайын, ниӂӓ Христос бизи севди да Кендини бизим ичин верди Аллаха гӧзӓл кокулу бир баашыш хем курбан гиби. 3Ама ороспулук хем хертӱрлӱ диилпаклык еки тамахлык хич анылмасын билӓ сизин аранызда, чӱнкӱ бу йакышмаз Аллахын айоз халкына. 4Айып сӧзлӓр, бош лафлар хем каскаты шакалар да олмасын. Буннар йарашмээр. Таа ислӓӓ шӱкӱр един. 5Зерӓ билерсиниз, ани хич бир ороспу, диилпак, еки тамах олан, ангысы идоллара баш иилдӓн гиби, мирасчы олмайаӂэк Христозун хем Аллахын падишахлыында. 6Кимсей алдатмасын сизи бош лафларлан, зерӓ бу ишлӓр бетеринӓ Аллахын ӱфкеси гелер сеслӓмейӓн инсаннар ӱстӱнӓ. 7Оннарлан пайдаш олмайын. 8Вакыдын бириндӓ сиз каранныктыныз, ама шинди Саабидӓ айдынныксыныз. Гӧтӱрӱн кендинизи, ниӂӓ айдыннык евлатлары. 9Зерӓ айдынныын мейвасы хертӱрлӱ иилик, доорулук хем аслылык. 10Бакын ӱӱренмӓӓ, не Сааби беенер. 11Каранныын кысыр ишлериндӓ пай алмайын. Ама таказалайын оннары. 12Зерӓ айыптыр сӧлемӓӓ о ишлери, не оннар саклы йапэрлар. 13Ама айдыннык хепсини белли едер, ӱзӓ чыкарып, зерӓ хепси, не белли олэр, айдынныктыр. 14Онуштан денер: «Сӓн, ани уйуйэрсын, уйан уйкудан, ӧлӱдӓн дирил! Христос сана шафк едер». 15Ӧлӓ ки, ии бакын, ниӂӓ йашээрсыныз. Олмайын фикирсиз, ама аариф олун. 16Вакыды паайа койун, зерӓ бу гӱннӓр кӧтӱ гӱннӓр. 17Онуштан олмайын акылсыз, ама аннайын, недир Аллахын истедии. 18Сарфош олмайын шараплан, зерӓ сарфошлук сизи запсызлаа гӧтӱрӱр, ама долушун Айоз Духлан. 19Бири-биринизӓ псалмалар, метинник лафлары хем духча тӱркӱлӓр чалып-сӧлейин. Бӱтӱн ӱректӓн Саабийӓ тӱркӱ хем хава чалын. 20Шӱкӱрлук гетирин хепси ичин херзаман Аллах Бобайа бизим Сааби Иисус Христозун адыннан. 21Бири-биринизӓ ӧн верин, Христоздан коркарак. 22Карылар ӧн версиннӓр кенди коӂаларына, ниӂӓ Саабийӓ. 23Зерӓ коӂа баштыр карыйа, ниӂӓ Христос да баштыр клисейӓ хем Кендиси гӱӱденин Куртарыӂысы. 24Ниӂӓ клисӓ ӧн верер Христоза, хеп ӧлӓ карылар да хербир иш ӱзерӓ ӧн версиннӓр коӂаларына. 25Коӂалар, севин кенди карыларынызы, ниӂӓ Христос да севди клисейи да онун ичин кендини курбан верди, 26ки ону, суйлан йыкайып, Аллахын сӧзӱннӓн пакладыктан сора айозласын, 27да ону Кенди ӧнӱнӓ чыкарсын бир метинни клисӓ гиби, лекесиз, бурушуксуз хем башка кедерсиз, ки айоз хем кусурсуз олсун. 28Коӂалар да дӱшер кенди карыларыны хеп ӧлӓ севсиннӓр, ниӂӓ кенди гӱӱделерини. Ким север кенди карысыны, о север кендисини. 29Зерӓ кимсей бир сыра билӓ кенди гӱӱдесинӓ кин гӱтмеди, ама ону беслеер хем йысыдэр, ниӂӓ Христос клисейи. 30Зерӓ биз Онун гӱӱдесинин еклери, /Онун етиндӓн хем Онун кемиклериндӓн/. 31«Онуштан адам бракаӂэк кенди бобасыны хем анасыны, карысына бааланаӂэк, да икиси бир гӱӱдӓ олаӂэклар». 32Бу – бир бӱӱк саклылык. Бӓн лафедерим Христос ичин хем клисӓ ичин. 33Ама сиздӓн херкези кенди карысыны севсин, ниӂӓ кендини; кары да хатыр гӱтсӱн коӂасына.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\