Ефеслилерӓ 6

1Ушаклар, сеслейин бобанызы хем ананызы Саабидӓ, зерӓ бу доорудур. 2«Хатырла бобаны хем ананы» – бу илк сымарламак, ангысында вар бир адамак: 3«ки ишлерин ии гитсин, да бу ердӓ ӧмӱрӱнӱз узун олсун». 4Ама сиз, бобалар, дебрештирмейин ушаклары, ама бӱӱдӱн оннары, сынаштырарак Саабинин ӱӱретмесинӓ хем акыл верерӓк, ниӂӓ Сааби истеер. 5Чыраклар, ӧн верин сизин бу ердӓ чорбаӂыларыныза сайгыйлан хем коркуйлан. Ӱректӓн хатырлайын оннары, ниӂӓ Христозу. 6Измет един оннара, диил саде оннарын гӧзлери ӧнӱндӓ, кендинизи беендирӓсиниз, ама ниӂӓ Христозун куллары, хакына таманнайарак Аллахын истедиини. 7Измет един ии неетлӓн ниӂӓ Саабийӓ, ама диил ниӂӓ инсана. 8Зерӓ билерсиниз, ани херкез, олсун чырак, олсун сербест, кенди ии йаптыклары ичин Саабидӓн баашыш кабледеӂек. 9Сиз дӓ, чорбаӂылар, хеп ӧлӓ олун чыракларынызлан. Вазгечин оннары коркутмактан. Билин, ани оннарын хем сизин бир Чорбаӂыныз гӧктӓ, О да пай тутмээр кимсейӓ. 10Биткидӓ, кардашларым, кувет алын Саабидӓн. О каавилесин сизи Кенди бӱӱк кудрединнӓн. 11Кендинизи донадын Аллахын бӱтӱн силӓхларыннан, ки дурабилӓсиниз каршы диаволун фитлемелеринӓ. 12Зерӓ бизим дӱӱшмемиз диил кана хем тенӓ каршы, ама ӧндерӂилерӓ, заабитлерӓ хем бу караннык дӱннейин куветлеринӓ – фена духлара каршы, ани булунэр гӧклердӓ. 13Онуштан алын Аллахын бӱтӱн силӓхларыны, ки дайанабилӓсиниз кӧтӱ гӱндӓ да, хепсини енседиктӓн сора, айакча калабилӓсиниз. 14Озаман ериниздӓ дурун, белинизи аслылыклан кушайын, гӱӱсӱнӱзӱ доорулук зирхиннӓн сарын, 15айакларыныза айак капларыны гиийин, ки хазыр оласыныз Ии Хабери услулук ичин насаат етмӓӓ. 16Буннарын ӱстӱнӓ алын инан калканыны, нейлӓн сӱӱндӱрӓбилеӂениз йарамазын хепси кызгын окларыны. 17Кабледин куртулмак башлыыны хем Айоз Духун кылыӂыны, ани Аллахын сӧзӱдӱр. 18Херзаман духча дуа един хертӱрлӱ дуаларлан хем йалвармакларлан. Бунун ичин уйанык дурун бӱтӱн дайанмаклан хем йалвармаклан Аллахын хепси айоз халкы ичин. 19Дуа един беним ичин дӓ, ки, аазымы ачтыйнан, бана лаф верилсин, да кыйышмаклан ачыклайым саклылыы Ии Хабер ичин, 20ангысы ичин бӓн бир елчи гибийим, синӂирлӓрлӓн баалы. Дуа един, ани Ии Хабери кыйышмаклан билдирейим, ки, ниӂӓ дӱшер, лафедейим. 21Ама, сиз билӓсиниз дейни беним халымы хем ишлерими, хепси ичин аннадаӂэк сизӓ Тихик, бизим севгили кардаш хем Саабинин инанч изметкери, 22ангысыны маасуз йолладым, ки аннатсын бизим халымызы сизӓ да хавезлендирсин ӱреклеринизи. 23Услулук хем севгилик олсун инаннан кардашлара Аллах Бобадан хем Сааби Иисус Христоздан! 24Ииверги олсун хепсиннӓн, ким север Саабимизи Иисус Христозу ӧлӱмсӱз севгийлӓн. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\