Галатийалылара 2 | Bible.is
Галатийалылара 2

1Ондӧрт йылдан сора, бенимнӓн алып Титы, Варнавайлан барабар генӓ гиттим Иерусалимӓ. 2Аллахын ачыкламасына гӧрӓ гиттим да, гӧрӱшерӓк салт ӱстӱн сайыланнарлан, оннара аннаттым Ии Хабери, ангысыны насаат едерим йабанӂы миллетлерӓ, ки наафилӓ чалышмайым йада чалышмыш олмайым. 3Тит да бенимнӓн гелдийди. Макар ки о урумнардан, зорламадылар ону, кесиклик каблетсин. 4Ама варды йаланӂы кардашлар, ани, саклы сокулуп, сыйындылар бизим арамыза, ки гӧзлетсиннӓр сербестлии, ани едендик Иисус Христозда, бизи чыраклаа гӧтӱрсӱннӓр дейни. 5Биз хич оннара йол вермедик хем иилмедик, ки Ии Хаберин аслылыы сиздӓ калсын. 6Ама оннар, ким ӱстӱн сайылэрлар – оннар, не дӓ олсалар, беним ичин диил бишей, Аллах кимсейӓ пай тутмээр, – бу ӱстӱн сайыланнар бишей еклӓмедилӓр беним насаатыма. 7Буна каршы, оннар аннадылар, ани Ии Хабер бана верилди кесиксиз оланнар ичин, ниӂӓ дӓ Петрийӓ кесикли оланнар ичин. 8Зерӓ О, Ким койду Петрийи апостол кесикли оланнар ичин, хеп О бени дӓ койду апостол кесиксиз оланнар ичин. 9Ачан Иаков, Кифа хем Иоан, ангылар дирек сайылэрлар клиседӓ, аннадылар, ани Аллах бана баашлады бу хайырлы иши, вердилӓр саа еллерини бана хем Варнавайа, ки иштӓ бирлиимиз олсун – биз гиделим йабанӂы миллетлерӓ, ама оннар гитсиннӓр кесикли оланнара. 10Салт дедилӓр, фукааралара йардым вермӓӓ унутмайалым, бӓн дӓ бу иши йапмаа хавездим. 11Ама ачан Кифа гелди Антиохийа касабасына, бӓн ӱз-бе-ӱз каршы дурдум она, зерӓ о кабаатлыйды. 12Чӱнкӱ кими адамнар гелинӂӓ, ани Иаковдан йолланмыш, Кифа йабанӂыларлан бирердӓ ийӓрди, ама ачан оннар гелдилӓр, о башлады бир тарафа чекилмӓӓ да кендини айырмаа, зерӓ коркарды кесиклилердӓн. 13Калан иудейлӓр дӓ онуннан барабар икиӱзлӱлӱк йапмаа башладылар. Етишилди орайыдан, ани Варнава да оннарын икиӱзлӱлӱӱнӓ катылды. 14Ачан гӧрдӱм, ани оннар доору гӧтӱрмеер кендилерини Ии Хаберин аслылыына гӧрӓ, дедим Петрийӓ хепсинин ӧнӱндӓ: «Макар ки иудейсин, сӓн йашээрсын йабанӂылар гиби, ама диил иудейлӓр гиби. Озаман нечин йабанӂылары чалыштырэрсын иудей олсуннар? 15Биз иудей дуумактан, диилиз „гӱнахкер“, ниӂӓ йабанӂы миллетлӓр. 16Хеп окадар билериз, ани инсан доору сайылмээр Айоз Закону таманнамаклан, ама инаннан Иисус Христоза. Онуштан биз дӓ инандык Христос Иисуса, ки инаннан Христоза доору сайылалым, ама диил Закону таманнамаклан. Зерӓ кимсей доору сайылмайаӂэк Закону таманнамаклан. 17Еер биз, истейерӓк доору сайылмаа Христозун араӂылыыннан, кендимиз гӱнахкер чыкарсайдык, озаман чыкэр, ани Христос гӱнах изметкери? Бу олмаз бир сыра билӓ! 18Еер бӓн енидӓн дӱзӓрсейдим, не йыктым, озаман чыкэр, ани кенди-кендими закон басыӂысы йапэрым. 19Зерӓ Законун йардымыннан бӓн, Законун заплыындан куртулуп, сансын ӧлдӱм, ки Аллах ичин йашайым. 20Бӓн ставроза герилмиш олдум Христозлан барабар. Шиндӓн сора бӓн йашамээрым, ама Христос бендӓ йашээр. Бу йашамак, ани шинди йашээрым гӱӱдейлӓн, йашээрым инаннан Аллахын Оолуна, Ангысы бени севди да Кендисини беним ичин верди. 21Аллахын иивергисини паасызландырмээрым. Зерӓ еер олайды инсан доору сайылабилсин Законнан, озаман чыкаӂэйды, ани Христозун ӧлӱмӱ наафилӓ олду».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\