Галатийалылара 3

1Ей, фикирсиз галатийалылар! Ким бӱӱледи сизи, /ки сеслӓмейӓсиниз аслылыы/? Гӧзлериниз ӧнӱндӓ ачык гӧстерилди, ниӂӓ Иисус Христос ставроза герилмиш олду. 2Салт буну истеерим сиздӓн билейим: насыл Айоз Духу каблеттиниз? Закону таманнамаклан ми оса инаннан мы хаберӓ, не ишиттиниз? 3Букадар фикирсиз мийсиниз? Башладыныз Духлан, да шинди битирмӓӓ инсан ишиннӓн ми истеерсиниз? 4Наафилӓ ми букадар зеет чектиниз? Шӱпесиз, бу олмаз олсун наафилӓ! 5О, Ким дайма верер сизӓ Айоз Духу хем кудретли ишлӓр йапэр аранызда, Закону таманнаманызлан мы йапэр оса инанынызлан мы хаберӓ, не ишиттиниз? 6Ӧлӓ ки, «Авраам инанды Аллахы, да бу сайылды она доору сайылмак». 7Онуштан билин, ким инанэр, оннар – Авраамын ушаклары. 8Айоз Йазыда вакытча хаберленди, ани Аллах аклээр йабанӂы миллетлердӓн оланнары инаннан. Онуштан илкин Авраама бу ии хабер верилди: «Сендӓ иисӧзленеӂек хепси миллетлӓр». 9Ӧлӓ ки, оннар, ким инанэр, иисӧзленерлӓр инанӂы Авраамнан барабар. 10Хепси, ким умутланэр, ани доору сайылаӂэк Закону таманнамаклан, бетва алтында булунэрлар, зерӓ вар йазылы: «Бетвалы хепси оннар, ким херзаман чалышмээр таманнасын хепсини, не Законун кийадында йазылы». 11Танынэр, ани кимсей Законнан доору сайыламаз Аллахын ӧнӱндӓ, зерӓ вар йазылы: «Ким инаннан доору сайылэр, о йашайаӂэк». 12Ама Закон диил темелли инанда, буна каршы, «Ким таманнайаӂэк сымарламаклары, о бунуннан йашайаӂэк». 13Христос куртарды бизи Законун бетвасындан, ачан О бетвалы олду бизим ичин. Зерӓ вар йазылы: «Бетвалы хепси, кимин ӧлӱсӱ аачта асылы». 14Бу олду, ки иисӧзленмӓк, ани аданмыш Авраама, олсун колай Иисус Христозун араӂылыыннан даалсын йабанӂы миллетлерӓ, да биз инаннан кабледелим аданмыш Духу. 15Кардашлар! Бир ӧрнек верейим инсан йашамасындан. Макар ки бир бааланты саде инсандан йапылы, йок насыл биркимсей ону бозсун еки она бишей еклесин. 16Адамаклар верилди Авраама хем онун сенселесинӓ. Аллах демеер «сенселелеринӓ», сансын чок инсан ичин, ама ачан деер «сенин сенселенӓ», лафедер бир Адам ичин, Ангысы – Христос. 17Тӓ, не истеерим бунуннан сӧлемӓӓ: Бааланты, ани ӧнӂӓ Аллахтан курулу, йок насыл бозулсун Айоз Законнан, ани дӧртӱз отуз йылдан сора гелди, ӧлӓ, ани адамак куветсиз калсын. 18Зерӓ, еер мирасчылык Закондан тутунарса, озаман тутунмээр адамактан, ама Аллах мирасчылыы адамаклан Авраама верди. 19Озаман нечин лӓӓзым Закон? Закон екленди, ки кабаатлары ӱзӓ чыкарсын, Авраамын сенселеси Христос гелинӂӓ, Ангысы ичин сӧленер бу адамак. Закон верилди ангиллӓрлӓн, бир араӂы ашыры. 20Салт бир тараф варса, араӂы диил лӓӓзым, Аллах са салт бириӂик. 21Не дейеӂез? Закон каршы дурэр мы Аллахын адамакларына? Олмаз, бир сыра билӓ! Еер верилмиш олайды бир закон, ани гетирӓбилеӂейди йашамак, озаман доору, ани инсан доору сайылаӂэйды Закондан. 22Ама Айоз Йазылар хепсини капээр гӱнах алтына, ки аданмыш баашыш, ани инаннан Иисус Христоза темелли, верилсин инанӂылара. 23Инан гелинӂӓ, Законун капанӂысыйдык, сансын зынданда китлийдик о вакыдадан, ачан инан лӓӓзымды ачылсын. 24Бутӱрлӱ, Закон, ушак бакан чырак гиби, бизи Иисус Христоза гетирди, ки инаннан доору сайылалым. 25Ама биз инандыктан сора, диил лӓӓзым Закон таа бизи баксын. 26Хепсиниз, инаннан Иисус Христоза, олэрсыныз Аллахын ооллары. 27Хепсиниз, ким ваатизликтӓ Христозлан бир олдунуз, Христозлан гииндиниз. 28Йок шиндӓн сора не иудей, не урум, не чырак, не сербест, не адам, не кары; Иисус Христозда хепсиниз бир. 29Еер сиз Христозунсайдыныз, озаман Авраамын сенселесийсиниз да мирасчы олэрсыныз Аллахын адамасындан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\