Галатийалылара 5 | Bible.is
Галатийалылара 5

1Христос бизи сербест йапты, ки сербест калалым. Онуштан каави дурун да верилмейин енидӓн чыраклык бойундурууна. 2Бакын, бӓн, Павли, сӧлеерим сизӓ, еер сиз кесиклик йапарсайдыныз, Христоздан сизӓ хич бир дӓ файда олмайаӂэк. 3Енидӓн хабер верерим херкезинӓ, ким кесиклик йапэр, ани о борчлу таманнасын бӱтӱн Закону. 4Сиз, ани истеерсиниз доору сайылмаа Законнан, Христоздан айырылдыныз, Аллахын иивергисиндӓн йыракландыныз. 5Ама биз Айоз Духун йардымыннан инаннан беклеериз доору сайылмак умуду аслы чыксын. 6Зерӓ Иисус Христозда йок паайы не кесиклиин, не дӓ кесиксизлиин, ама инанын, ани севгийлӓн ишлеер. 7Сиз ии гидӓрдиниз. Ким сизи дургутту, ки аслылыы сеслӓмейӓсиниз? 8Бутӱрлӱ инан гелмеер Аллахтан, ани сизи чаарды. 9«Бираз майа бӱтӱн хамуру кабардэр». 10Саабидӓ бӱӱк инаным вар, ани сиз башка тӱрлӱ дӱшӱнмеерсиниз, ама о, ким сизи долаштырэр, ӂезасыны чекеӂек, ким дӓ о олса. 11Бӓн, кардашлар, еер таа насаат едӓйдим кесиклии, озаман нечин бени коолайаӂэйдылар? Ставроз кимсейӓ кӧстек коймайаӂэйды. 12Олса, ки оннар, ким сизи дебрештирерлӓр, кенди-кендилериндӓн кесселӓр хепсиӂиини! 13Сербестлӓӓ чаарылмышыныз, кардашлар, саде сербестликтӓн йапмайын, ки измет едӓсиниз тенинизӓ, ама севгийлӓн измет един бири-биринизӓ. 14Зерӓ бӱтӱн Закон бу сӧзлӓрлӓн таманнанэр: «Йакын оланыны севӓсин, ниӂӓ кендини». 15Еер сиз бири-биринизи кемирирсейдиниз хем ийӓрсейдиниз, бакын, ки бири-биринизи телеф етмейӓсиниз! 16Буну демӓӓ истеерим: йашайын Айоз Духа гӧрӓ, озаман таманнамазсыныз тенин хамеллерини. 17Зерӓ тен истеер, не Духа каршы, Дух да истеер, не тенӓ каршы. Оннар бири-биринӓ каршы дурэрлар; ӧлӓ, ки сиз йапамээрсыныз, не истеерсиниз. 18Еер сиз Духтан кулланылмыш оларсайдыныз, диилсиниз Законун запында. 19Тенин ишлери белли. Оннар: ороспулук, диилпаклык, хайырсызлык, 20идоллара баш иилтмӓк, бӱӱӂӱлӱк, душманнык, кавга, кысканмак, ӱфкӓ, чекиш, айырылмаклык, бӧлӱнмӓк, 21хасеетлик, /ӧлдӱрӱӂӱлӱк,/ сарфошчулук, зулумнук хем буна бензӓр ишлӓр дӓ. Илери сӧлеерим сизӓ, ниӂӓ дӓ сӧледим, ани ким йапэр бӧлӓ ишлери, Гӧк Падишахлыында мирасчы олмайаӂэк. 22Ама Айоз Духун мейвасы – севги, севинмӓк, услулук, сабурлук, аӂыйаннык, иилик, инанӂылык, 23йавашлык, кендини запетмӓк. Буннара каршы йок закон. 24Ама ким Христозун, оннар ставроза гердилӓр тени онун хамеллериннӓн хем истемеклериннӓн. 25Еер Духлан йашарсайдык, озаман Духа гӧрӓ гезелим. 26Олмайалым шишкинненӓн, бири-биримизи кӱстӱрӓн, бири-биримизи кысканан инсаннар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\