Галатийалылара 6

1Кардашлар, еер биркимсей тутуларсайды гӱнах йапаркан, сиз, Духтан кулланыланнар, доорудун бир йалпак духлан ону. Хем кендинӓ есап ал, ки сӓн дӓ дененмиш олмайасын. 2Ташыйын бири-биринизин аарлыкларыны, бӧлӓ йапарак, таманнайаӂэныз Христозун законуну. 3Еер биркимсей, олмайарак бишей, сайарсайды кендини ӱстӱн, о алдадэр кенди-кендини. 4Херкез аараштырсын кенди ишлерини, да озаман олаӂэк насыл ӱӱнсӱн кенди ишиннӓн, ама диил башкасынын ишиннӓн. 5Зерӓ херкез ташыйаӂэк кенди ӱкӱнӱ. 6Ким ӱӱренмӓк кабледер Аллахын сӧзӱндӓн, о дӱшер пайетсин хепси ииликлерини онуннан, ким ону ӱӱредер. 7Алданмайын, Аллах гӱлмӓӓ алынмаз. Не адам екер, ону да бичер. 8Ким екер тенинӓ, ӧлӱм бичер, ама ким екер Айоз Духа, о Духтан дивеч йашамак бичер. 9Хич быкмайалым иилик йапмаа, зерӓ бир уйгун вакытта бичеӂез, не ектик, еер йорулуп вазгечмӓрсейдик. 10Онуштан, некадар колайлык вар, херкезӓ иилик йапалым, ен чок бизим инанӂы кардашлара. 11Гӧрерсиниз ми, кенди елимнӓн, не бӱӱк букваларлан йаздым сизӓ. 12Хепси, ким истеер гӱӱдесиннӓн ӱӱнерӓк кендини инсана беендирсин, сизӓ кесиклик йаптырэрлар, салт кооланмыш олмасыннар дейни Христозун ставрозунун бетеринӓ. 13Зерӓ артык оннар да, ким кесиклик йаптылар, кендилери дӓ таманнамээрлар Айоз Закону, ама истеерлӓр сизӓ кесиклик йаптырмаа, ки ӱӱнӓбилсиннӓр сизин гӱӱделеринизлӓн. 14Бана калса, бир сыра билӓ дӱшмеер, ки ӱӱнейим башка бишейлӓн, салт некадар бизим Сааби Иисус Христозун ставрозуннан, нейлӓн бу дӱннӓ беним ичин ставроза герили, бӓн дӓ бу дӱннӓ ичин герилийим. 15Зерӓ /Иисус Христозда/ не кесикликтӓ, не дӓ кесиксизликтӓ бир дӓ ӱстӱннӱк йок, саде ени йарадылы адамда. 16Хепси, ким бу сырайа гӧрӓ йашээр, оннара хем Аллахын Израилинӓ услулук хем аӂыйаннык олсун. 17Илери доору кимсей бана кахыр йапмасын, зерӓ Иисусун йараларыны ташыйэрым беним гӱӱдемдӓ. 18Кардашлар, Саабимиз Иисус Христозун иивергиси олсун сизин духунузлан. Амин. |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\