Чыфытлара 10

1Айоз Закон, ангысында вар салт гелӓр ииликлерин гӧлгеси, ама диил хакына ишлерин аслысы, хеп о курбаннарлан, ани йылдан йыла дурмамайӂа гетирилер, йок ниӂӓ таман йапсын оннары, ким Аллаха йаклашэр. 2Башка тӱрлӱ дургунаӂэйдылар курбаннары гетирмӓӓ, зерӓ оннар, ким измет едер Аллаха, бир керӓ пакландыктан сора дуймаздылар ӱреклериндӓ кендилерини гӱнахкер. 3Ама бу курбаннар йыл йылдан инсанын аклына гетирер гӱнахларыны. 4Зерӓ йок насыл буалар хем текелӓр каны гӱнахы йок етсин. 5Онуштан Христос, гелип бу дӱннейӓ, деди Аллаха: «Сӓн курбан хем баашыш истӓмедин, ама бир гӱӱдӓ Бана хазырладын. 6Хептӓн йакылан хайваннары хем гӱнах ичин курбаннары Сӓн беенмедин. 7Озаман дедим: „Тӓ, гелерим, ниӂӓ Закон кийадында йазылы Беним ичин, ей, Аллах, ки Сенин истедиини йапайым!“» 8Христос баштан деди: «Не курбаннары, не баашышлары, не хептӓн йакылан хайваннары, не гӱнах ичин курбаннары Сӓн истӓмедин хем беенмедин, макар ки буннар Закона гӧрӓ гетирилер». 9Сора екледи: «Тӓ, гелерим, /ей, Аллах,/ ки Сенин истедиини йапайым». Илкинкисини ортадан калдырыр, ки еринӓ икинӂисини койсун. 10Аллахын бу истемесинӓ гӧрӓ, биз айозландык бир сыра херзамана, ачан Иисус Христос курбан гетирди Кенди гӱӱдесини. 11Хербир попаз, гӱн гӱндӓн изметчилик йапарак, чок сыра гетирер хеп о курбаннары, ангылары бир сыра билӓ йок едӓмӓз гӱнахы. 12Ама О, Кендини гетирип салт бир сыра курбан гӱнахлар ичин, отурду херзамана Аллахын саа тарафына. 13Шиндӓн сора беклеер, душманнары койулсун Онун айаклары алтына. 14Зерӓ О бир курбаннан таман йапты херзамана оннары, ким айозланмак йолунда. 15Бунун ичин бизӓ шаатлык едер Айоз Дух да, дейип: 16«Тӓ, будур бааланты, ани о гӱннердӓн сора оннарлан йапаӂам, деер Сааби: Беним законнарымы оннарын ӱреклеринӓ койаӂам хем оннарын фикирлеринӓ йазаӂам. 17Артык оннарын гӱнахларыны хем законсузлукларыны аклыма гетирмейеӂӓм». 18Ама нередӓ гӱнах афедилмиш, орада йок лӓӓзымнык гӱнах ичин курбан гетирмӓӓ. 19Ӧлӓ ки, кардашлар, Иисус Христозун каныннан вар насыл кыйышмаклан Ен айоз ерӓ ени хем дири йолдан гирелим. 20Бу йолу О ачты бизӓ ичйанкы пердейлӓн, ангысы Онун гӱӱдесидир. 21Бир бӱӱк Попазымыз да вар койулу Аллахын евинин ӱстӱнӓ. 22Онуштан йаклашалым Аллаха пак ӱреклӓн хем каави инаннан, серпип ӱзлеримизи, кӧтӱ неетлердӓн паклайалым хем гӱӱдемизи темиз суйлан йыкайалым. 23Салланмадык о умуттан тутуналым, ангысы ичин шаатлык едериз, зерӓ адамак верӓн инанчтыр. 24Чалышалым бири-биримизи хавезлендирмӓӓ, ки севгийлӓн иилик йапалым. 25Топлантыларымыздан бракылмайалым, ниӂӓ кимилери алышты, ама окадар таа чок бири-биримизи ӱреклендирелим, некадар таа чок гӧрерсиниз, ани о Гӱн йаклашты. 26Зерӓ еер биз, ким аслылыы ӱӱренди хем каблетти, истейерӓк гӱнах йапарсак, озаман башка бир курбан гӱнахларымыз ичин калмаз. 27Калэр, салт коркуйлан бекленилсин даава вакыды хем кызгын атеш, ани йок едеӂек душманнары. 28Еер оннар, ангылары Моисейин законуну басарды, ики-ӱч кишинин шаатлыыннан аӂыйанныксыз ӧлдӱрӱлӱрсӓ, 29сиз не деерсиниз? Некадар таа бӱӱк ӂеза кабледеӂек о, ким Аллахын Оолуну чиинемиш, бааланты каныны ашааламыш, нейлӓн айозландыйды, да бутакым Аллахын хайырлы Духуну гӱӂендирмиш. 30Биз таныйэрыз Ону, Ким деди: «Кин чыкармак Беним ишим, кӧтӱлӱклӓр ичин Бӓн ӧдейеӂӓм, деер Сааби» хем «Сааби Кенди даава кесеӂек инсанына». 31Титсидир, дӱшӓсин дири Аллахын елинӓ! 32Аклына гетирин баштан вакытлары, ачан айдынныы гӧрдӱктӓн сора, чок савашып, аӂы чектиниз. 33Кими керӓ таказаланып хем зеетленип, аалемин гӱлӱнтӱсӱ олдунуз. Кими керӓ пай алдыныз оннарлан, ангылары хеп бу денемеклердӓн гечирдилӓр. 34Сиз аӂыдыныз оннары, ким капанда булунду; варлыынызын кайыплыыны севинмӓклӓн каблеттиниз, чӱнкӱ билерсиниз, ани /гӧктӓ/ таа ии хем гечмӓз бир варлык еденеӂениз. 35Ӧлӓ ки бракмайын гиргинниинизи, ангысы ичин бир бӱӱк баашыш олаӂэк. 36Сизӓ дайанмак лӓӓзымдыр, ки, таманнайып Аллахын истедиини, кабледӓсиниз, не аданмыш сизӓ. 37Зерӓ, ниӂӓ Аллах деер Айоз Йазыда, «аз, пек аз калды да Гелӓн гелеӂек, хич ойаланмайаӂэк. 38Беним доору оланнарым инаннан йашайаӂэклар, ама ким геери чекилер, оннары беенмӓм». 39Биз диилиз оннардан, ким геери чекилер да кайбелер, ама оннардан, ким инанэр да ӂаныны коруйэр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\