Чыфытлара 11

1Инан каави умуттур о ишлӓр ичин, не беклеериз, хем бир кайыллык о ишлерӓ, не шинди гӧрмеериз. 2Бунуннан евелдӓн деделеримиз Аллахын беенмесини едендилӓр. 3Инаннан аннээрыз, ани космос Аллахын сӧзӱннӓн йарадылмыш олду. Ӧлӓ ки, гӧрӱнӓр ишлӓр гӧрӱнмейӓн ишлердӓн йарадылды. 4Инаннан Авел Аллаха таа ии бир курбан гетирди, некадар Каин. Бунуннан шаатлык каблетти, ани Аллахын ӧнӱндӓ доорудур, зерӓ Аллах гӧстерди, ани каблетти онун баашышларыны. Бутакым о бӱӱн дӓ лафедер, макар ки ӧлдӱ. 5Инаннан Енох алынды бу дӱннедӓн, ки ӧлӱмӱ гӧрмесин, да буламадылар ону, зерӓ ону Аллах алды. Алынмасындан ӧнӂӓ, Енох шаатлык каблетти, ани Аллахтан беенилмиш олду. 6Инансыз йок насыл Аллахтан беенилмиш олалым, зерӓ, ким йаклашэр Аллаха, лӓӓзым инансын, ки Аллах вар хем баашыш верер оннара, ким Ону аарээр. 7Инаннан Ной Аллахтан хабер каблетти о ишлӓр ичин, не таа гӧрӱнмӓрди. Чӱнкӱ Аллахтан коркарды, йапты бир геми, ки кенди сенселесини куртарсын. Бунуннан дӱннейи азарлады да инаннан акланмак еденди. 8Инаннан Авраам, ачан чаарылды, кайыл олду гитсин орайы, нередӓ чорбаӂы лӓӓзымды олсун. Йола йолланды, хич билмейерӓк, нерейи гидер. 9Инаннан аданмыш ердӓ, ниӂӓ бир йабанӂы, ерлешти. Чадырда Исааклан хем Иаковлан йашады, ким онуннан билӓ мирасчы олаӂэйдылар хеп о аданмыш ишлерӓ. 10Зерӓ Авраам бир каави темелли касаба беклӓрди, ани курулу хем дӱзӱлӱ Кендиндӓн, Аллахтан. 11Инаннан, макар ки карысы Сарра ушаксызды хем йашлары гечмишти, кувет каблетти, ушаа олсун дейни, зерӓ инанды, ани инанчтыр О, Ким буну адады. 12Ӧлӓ ки ӧлмӓӓ йакын бир адамдан дууду бир сенселӓ ӧлӓ чок, ниӂӓ гӧк йылдызлары, ниӂӓ дениз бойунда сайысыз кум. 13Хепси буннар ӧлӱнӂӓ инанӂы калдылар, макар ки еденмедилӓр, не аданды оннара, ама узактан салт сииреттилӓр да севиндилӓр. Ачык каблеттилӓр, ани оннар йолӂу хем конакчы бу ердӓ. 14Зерӓ оннар, ким бӧлӓ лафедер, гӧстерер, ани аарээр кенди ватаныны. 15Хакына, еер ӂаннары аӂыйайды о ерӓ, нередӓн чыктыйдылар, варды колайлыклары геери дӧнсӱннӓр. 16Ама оннар ӧзенӓрдилӓр бир таа ии ерӓ, гӧктеки ерӓ. Онуштан Аллах утанмээр адлансын оннарын Аллахы, зерӓ оннар ичин бир касаба хазырлады. 17Инаннан Авраам, дененмиш олуп, Исаакы курбан гетирди. О, ким каблеттийди адамаклары, гетирӓрди курбан бириӂик оолуну, 18ангысы ичин Аллах деди: «Исаактан дууаӂэк оннар, ким сенин сенселӓн адланаӂэк». 19Чӱнкӱ Авраам есапларды, ки Аллах дирилдӓбилир ӧлӱйӱ дӓ. Онуштан, символик лафедерӓк, ӧлӱмдӓн Исаакы геери алды. 20Инаннан Исаак иисӧзледи Иакову хем Есавы да сӧледи, не олаӂэк оннара гелӓр вакытларда. 21Инаннан Иаков ӧлӱм дӧшеендӓ Иосифин оолларындан икисини иисӧзлейерӓк, баш иилтти Аллаха, абанып бастону ӱстӱнӓ. 22Инаннан Иосиф, ӧлеӂӓӓ заман, Израилин оолларынын Мысырдан чыкмасы ичин анды да кенди кемиклери ичин сымарламак оннара верди. 23Инаннан Моисейи дуумасындан сора бобалары ӱч ай сакладылар, зерӓ гӧрдӱлӓр, ани ушак гӧзӓл, да падишахын емириндӓн коркмадылар. 24Инаннан Моисей, бӱӱдӱктӓн сора, атылды сайылсын фараонун кызынын оолу. 25Таа чок истеди Аллахын инсаныннан билӓ зеетленсин, некадар бир кыса вакыт гӱнах хошлуунда сефалансын. 26Христос ичин ашааланмайы таа бӱӱк зенгинник сайды, некадар Мысыр хазналарыны, зерӓ о бакарды баашыша, ани сонда алаӂэк. 27Инаннан Мысыры бракты, падишахын ӱфкесиндӓн коркмайарак, зерӓ, дайанарак, гӧрӓрди сансын Ону, Ким гӧрӱнмеер. 28Инаннан Паскеллейи йортулады, курбан каныны дӧкӱп, ки ӧлӱм ангили Израилин илк дуумушларыны телеф етмесин. 29Инаннан израиллилӓр Кырмызы денизи, ниӂӓ курудан, гечтилӓр. Ама мысырлылар буну йапмаа денедийнӓн, буулдулар. 30Инаннан Иерихонун дуварлары дӱштӱлӓр еди гӱн доланмактан сора. 31Инаннан ороспу кары Раав инансызларлан билӓ ӧлмеди, зерӓ гӧзчӱлери ии каблетти /да башка йолдан оннары йоллады/. 32Хем не калэр сӧлейим? Зерӓ йок вакыдым, лафедейим Гедеон ичин, Барак ичин, Самсон ичин, Иеффай ичин, Давид ичин, Самуил ичин хем калан пророклар ичин. 33Инаннан оннар падишахлыклары енседилӓр, доорулук йаптылар, адамаклары едендилӓр, асланнарын аазларыны кападылар, 34кызгын атеши сӱӱндӱрдӱлӓр, кылыч кескиннииндӓн куртулдулар, бакмайарак куветсизликлеринӓ, кувет алдылар, ӂенктӓ каави олдулар, йабанӂы аскерлери кооладылар. 35Карылар ӧлӱлерини геери дири каблеттилӓр. Башка адамнар, зеетленип, ӧлдӱлӓр. Каблетмедилӓр верилмиш колайлыклары, куртулсуннар дейни, зерӓ истедилӓр, дирилип, таа ии бир йашамак еденсиннӓр. 36Башкалары гӱлмӓӓ алындылар хем лобут идилӓр, синӂир хем зындандан ӂезаландылар. 37Ташлан дӱӱлдӱлӓр, тестерейлӓн кесилдилӓр, /денендилӓр,/ кылычлан ӧлдӱрӱлдӱлӓр. Койун хем кечи дерисиндӓн тулумнарлан гиийимни, йоклук, зорлук хем кӧтӱлӱк чектилӓр. 38Оннар, кими бӱтӱн дӱннӓ етмӓз, чол ерлердӓ хем байырларда, миналарда хем ер чатлакларында качкын гездилӓр. 39Хепси буннар, макар ки метедилдилӓр инаннары ичин, хеп окадар каблетмедилӓр, не оннара аданды, 40зерӓ Аллах хазырладыйды бизим ичин бишей таа ии, ки оннар бизсиз етишмесиннӓр таманнаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\