Чыфытлара 12

1Онуштан, чӱнкӱ бизи долайлээр чок шаатлар, булут гиби, аталым бир тарафа хертӱрлӱ аарлыы хем хертӱрлӱ гӱнахы, ани колай долаштырэр бизи, да дайанмаклан йарышалым о качмакта, ани ӧнӱмӱздӓ. 2Уз Иисуса бакалым, Ангысы бизим инанын ӧнӂӱсӱ хем таманнайыӂысы. О, бакарак севинмелӓӓ, ани гелеӂек, дайанды ставрозда герили олсун. Буну хич утанмак саймады да Аллахын чорбаӂылык скемнесинин саа тарафына отурду. 3Дӱшӱнӱн Онун ичин, Ким ӧлӓ чок дайанды озаман, незаман гӱнахкерлӓр Она каршы лафетти, ки йуфкаламайасыныз да умутсузлаа дӱшмейӓсиниз. 4Сиз таа ӂенклешмединиз кан дӧкӱнӂӓ, савашарак гӱнаха каршы. 5Сиз унуттунуз му о насаады, ани сизӓ верилер, ниӂӓ ооллара: «Оолум! Паасызландырма о ӂезайы, нейлӓн Сааби сени ӱӱредер, да умутсузлаа дӱшмӓ, ачан о сени таказалээр. 6Зерӓ Сааби, кими север, ону ӂезалайып ӱӱредер хем хербир оолу дӱӱйер, кими кабледер». 7Ӂезайа дайанын, зерӓ бундан танынэр, ани Аллах ташыйэр Кендини сизиннӓн, ниӂӓ оолларыннан. Вардыр мы аӂаба оол, кими бобасы ӂезалайарак ӱӱретмесин? 8Еер ӱӱренмӓрсейдиниз ӂезадан, ангысыны хепси чекӓр, озаман сиз ороспулук ушакларыйсыныз, ама диил хакына ооллар. 9Бундан каарӓ, ердеки бобаларымыздан ӂезаланмыш, хеп окадар оннары хатырлээрыз. Аӂаба таа чок дӱшмеер ми, духча Бобамызын запына верилип, йашайалым? 10Зерӓ бобаларымыз бизи ӂезалардылар аз вакыт ичин, ниӂӓ сайардылар таа ии, ама Аллах ӂезалээр бизим иилиимиз ичин, ки пайымыз олсун Онуннан айозлукта. 11Баштан хич бир ӂеза да севинчли гӧрӱнмӓз, ама гуӂендирир. Ама сора ондан ким ӱӱренди, оннара услулук верӓн доорулук мейвасыны гетирер. 12Ӧлӓ ки, калдырын саркык еллеринизи хем доорудун бӱкӱк дизлеринизи. 13Айакларыныза уз йолӂаазлар йапын, ки топаллар да сапмасыннар, ама доорулсуннар. 14Хепси инсаннан услулукта хем айозлукта йашамаа чалышын, зерӓ айозлуксуз кимсей Саабийи гӧрӓмейеӂек. 15Есап алын, ки биркимсей качырмасын Аллахын хайырыны. Бир зихирли кӧк, пейдаланып, сизӓ зарар йапмасын да улаштырмасын чойуну. 16Бакын, аранызда олмасын бир ороспу йада биркимсей, ани паайа коймээр айозлуу, ниӂӓ Есав, ангысы бир имӓк ичин сатты илк дуумушлууну. 17Зерӓ ии билерсиниз, ани ондан сора о истеди еденсин бобасындан иисӧзлемейи, ама рет едилди, зерӓ она йокту колайлык, дииштирсин бобасынын карарыны, макар ки йашларлан гӧзлериндӓ йалварды. 18Сиз йаклашмадыныз диилӓбиленӓ, атешлӓн тутушана, бир думана, бир караннаа йада бир фуртунайа, 19бир труба баартмасына йада бир сесӓ, ани ӧлӓ лафедӓрди, ки ишиденнӓр йалвардылар, ки оннара шиндӓн сора лаф едилмесин. 20Зерӓ оннар йокту насыл дайансыннар бу сымарламайа: «Еер хайван да диийӓрсӓ бу байыра, ташлан ӧлдӱрӱлсӱн /йада сӱнгӱйлӓн саплансын/». 21Не гӧрӓрдилӓр, ӧлӓ титсийди, ани Моисей деди: «Чок коркэрым хем титирерим». 22Ама сиз йаклаштыныз Сион байырына, дири Аллахын касабасына, Гӧктеки Иерусалимӓ, оннан бин ангиллерӓ, 23илк дуумушларын клисӓ йортулууна, ангыларын адлары йазылы гӧктӓ; о Аллаха, Ким херкезинӓ даава кесер, хем доору оланнарын духларына, ани таманнаа етишти. 24Йаклаштыныз ени баалантынын Араӂысына, Иисуса, хем серпили кана, ани таа ии ишлери аннадэр, некадар Авелин каны. 25Бакын, Ондан, Ким лафедер, атылмайасыныз. Чӱнкӱ ӂезадан куртуламадылар оннар, ким Моисейдӓн атылды, ангысы Аллахтан оннара ер ӱстӱндӓ хабер гетирди, окадар таа пек куртуламайаӂэз биз, еер ӱзӱмӱзӱ чевирӓрсӓк Христоздан, Ангысы лафедер гӧктӓн. 26Аллахын сесиндӓн озаман ер тепреди, ама шинди О бӧлӓ адамак верди: «Енидӓн сарсаладаӂам диил саде ери, ама гӧкӱ дӓ». 27Бу лаф «енидӓн» аннадэр, ани диишилеӂек, не сарсаланэр, башка лафлан, не йарадылмыш, ки калсын салт о, не сарсаланмаз. 28Онуштан, чӱнкӱ биз каблеттик бир падишахлык, ани сарсаланмаз, олалым шӱкӱр да бутакым измет еделим Аллаха ӧлӓ, ниӂӓ О беенер, бир аллахчы коркуйлан хем сайгыйлан. 29Зерӓ бизим Аллах бир йакар атештир.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\