Чыфытлара 13

1Херзаман кардаш севгилии аранызда олсун. 2Унутмайын мусаафирӂи олмаа, зерӓ кимиси бутакым, хич билмейерӓк, конаклады ангиллери. 3Унутмайын капанӂылары, олун сансын сиз дӓ оннарлан капанда булунэрсыныз. Унутмайын зеет чекеннери, аклынызда тутарак, ани сизин дӓ гӱӱдениз вар. 4Херкезиниз стеонозлуунузу сайгылы тутун, хем йатааныз гӱнахлан лекелӓнмесин. Зерӓ ороспулук хем маскаралык еденнерӓ Аллах даава кесер. 5Олмайын пара севӓн, шӱкӱр олун онуннан, не вар сиздӓ, зерӓ Кенди деди: «Хич бракмайаӂам сени хем хич атылмайаӂам сендӓн». 6Ӧлӓ ки, биз кыйышмаклан деериз: «Сааби беним йардымӂым, коркмээрым, не вар колай йапсын бана инсан?» 7Аклыныза гетирин сизин ӧндерӂилери, ангылары насаат еттилӓр сизӓ Аллахын сӧзӱнӱ. Бакарак оннарын йашамакларын сонуна, оннар гиби инанӂы олун. 8Иисус Христос дӱн, бӱӱн хем дивеӂинӓ хеп Одур. 9Хертӱрлӱ фасыл ӱӱренмеклерин ардына такылмайын, зерӓ иидир ӱреенизи каавилейӓсиниз Аллахын хайырыннан, диил айыры имеклӓрлӓн, ани кимсейӓ файда олмады, ким оннара верилди. 10Бизим вар ӧлӓ бир курбанныымыз, ангысындан изин йок, ки оннар исин, ким измет едер Булушмак Чадырында. 11Зерӓ баш попаз хайваннарын каныны гетирер Айоз ерӓ, ки курбан олсун гӱнах ичин, ама о хайваннарын гӱӱделери йакылэр аулун дышанында. 12Онуштан Иисус, ки айозласын инсаны Кенди каныннан, зеет чекти касабанын токатларынын дышанында. 13Ӧлӓ ки, аулун дышанына Она чыкалым да Онун ичин ашааланмайа дайаналым. 14Зерӓ бизим йок бурада даймалы касабамыз, ама аарээрыз бир касаба, ангысы лӓӓзым гелсин. 15Онуштан Иисусун адыннан Аллаха дайма шӱкӱрлӱк курбаны гетирелим, башка лафларлан демӓк, аазымыздан чыкан сӧзлӓр, ани Онун адыны метиннеер. 16Унутмайын иилик йапмаа хем не вар сиздӓ пайетмӓӓ, зерӓ бутӱрлӱ курбаннары Аллах беенер. 17Сеслейин сизин ӧндерӂилери да ӧн верин оннара, зерӓ оннар кахыр гӱдерлӓр сизин ӂаннарыныз ичин, ниӂӓ ӂувапчылар. Бакын, ки буну севинмӓклӓн йапсыннар, ама диил офлайарак, зерӓ бу диилдир сизин файданыз ичин. 18Дуа един бизим ичин, чӱнкӱ биз чок инанэрыз, ани бизим ӱзӱмӱз пак, зерӓ бӱтӱнӱнӓ бакэрыз, гӧтӱрелим кендимизи, ниӂӓ дӱшер. 19Маасуз йалварэрым, чалышын буну йапмаа, ки таа тез геери дӧнӓбилейим сизӓ. 20Услулук верӓн Аллах, Ангысы дивеч баалантынын каныннан ӧлӱдӓн дирилтти койуннарын бӱӱк гӱдӱӂӱсӱнӱ, бизим Сааби Иисус Христозу, 21сизи таман йапсын хербир иилик йапмаа, ки таманнайасыныз Онун истедиини, да биздӓ йапсын, не беенер Иисус Христос ашыры. Она метинник дивечтӓн дивеӂӓ! Амин. 22Йалварэрым, кардашлар, хош гӧрӱн бу насаадын лафларыны. Доору, ани кыса бир кийат йаздым сизӓ. 23Билерсиниз ми, ани бизим кардаш Тимофей чыкты капандан. Еер о тез гелӓрсӓ, гелеӂӓм онуннан барабар, ки гӧрейим сизи. 24Селӓмнейин сизин ӧндерӂилери хем Аллахын бӱтӱн айоз халкыны. Италийадан оланнар селӓм йоллээрлар сизӓ. 25Ииверги олсун хепсинизлӓн. /Амин./


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\