Чыфытлара 2

1Онуштан лӓӓзым таа чок есап алалым сӧзлери, не ишидериз, ки буннардан биртӱрлӱ сӱрӱкленип, йыракланмайалым. 2Зерӓ ангиллӓрлӓн сӧленмиш хепси сӧзлӓр аслы чыкты, да херкези, кач керӓ сырайы басып, законсузлук етти, уйгун ӂеза каблетти. 3Озаман несой олур биз ӂезадан куртулалым, еер касаветсиз оларсайдык букадар шанны куртулмайа, ангысыны баштан Сааби аннатты, да ишиденнӓр гӧстердилӓр бизӓ, ани аслы. 4Аллах да дооруклады оннарын сӧзлерини мераклы нышаннарлан хем шашмаклы ишлӓрлӓн, хертӱрлӱ кудретли йаптыкларлан хем баашышларлан, не пайетти Айоз Дух Кенди истедиинӓ гӧрӓ. 5Ангиллерин запына верилмеди гелеӂек дӱннӓ, ангысы ичин шинди лафедериз. 6Ама биркимсей незаманса, буну дооруклайып, деди: «Недир адам, ани Сӓн аклында тутэрсын ону, хем кимдир инсан оолу, ани Сӓн ону долашэрсын? 7Сӓн ону ангиллердӓн бираз таа ашаа койдун. Метинниклӓн хем икрамнан донаттын ону /да Кенди еллеринин ишлери ӱстӱнӓ койдун/. 8Хепсини, онун запына верип, айаклары алтына койдун». Хепсини онун запына верип, Аллах бракмады бишей верилмедик онун запына. Ама шинди таа гӧрмеериз, ани хепси верили онун запына. 9Ама гӧрериз Ону, Ким ангиллердӓн бираз таа ашаа койулду – Иисусу, Ангысы, ӧлӱм зеетлерини чекерӓк, метинниклӓн хем икрамнан донадылды, ки Аллахын хайырыннан ӧлӱмдӓн датсын херкез ичин. 10Зерӓ дӱшӓрди, ки О, Кимин ичин хепси олду хем Кимин кувединнӓн хепси вар, гетирип чок оол метиннӓӓ, зеетлӓрлӓн таман йапсын оннарын куртулмак Ӧнӂӱсӱнӱ. 11Зерӓ айозлайан Иисус хем айозланмак йолунда оланнар – хепси бир Бобадандыр. Онуштан Иисус утанмээр оннара десин «кардаш», 12зерӓ деер: «Хаберлейеӂӓм Сенин адыны Беним кардашларыма, халкын арасында метинник Сана чалаӂам». 13Хеп ӧлӓ деер: «Умудуму Она койаӂам» хем таа: «Тӓ, Бӓн хем ушакларым, ангыларыны верди Аллах бана». 14Ӧлӓ ки, ниӂӓ ушаклар пай алэрлар кандан хем еттӓн, хеп ӧлӓ О да пай алды кандан хем еттӓн, ки ӧлӱмнӓн телеф етсин ону, кимдӓ вар ӧлӱмӱн куведи, ангысы диавол, 15да бошандырсын оннары, ким ӧлӱм коркусундан бӱтӱн йашамакларында чыраклыкта булунду. 16Шӱпесиз, О гелмеер ангиллерӓ йардыма, ама Авраамын сенселесинӓ. 17Онуштан О лӓӓзымды хербир иш ӱзерӓ бензесин кардашларына, ки олабилсин Аллахын изметиндӓ бир инанч хем аӂыйан Баш попаз да усландырсын Аллахын ӱфкесини инсанын гӱнахлары ичин. 18Зерӓ Кенди аӂы чекти дененмектӓ, онуштан О йардым едӓбилир дененмектӓ оланнара.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\