Чыфытлара 3

1Ӧлӓ ки, айоз кардашларым, сиз, ани бизимнӓн билӓ гӧкӓ чаарылдыныз, чевирин бакышынызы Апостола хем Баш попаза, Ангысыны шаатлык едериз инанда, Иисуса. 2Иисус, ниӂӓ дӓ Моисей, бӱтӱн Аллахын евиндӓ инанчты Аллаха, Ким койду Ону бу изметчилӓӓ. 3Онуштан Аллах уйгун булду, ани Иисуса таа бӱӱк метинник верилсин, некадар Моисейӓ, ӧлӓ ниӂӓ еви йапан таа чок хатырланэр, некадар ев. 4Зерӓ хербир ев йапылы биркимсейдӓн, ама хепсини йапан – Аллахтыр. 5Хакына, ани Моисей «инанчты бӱтӱн Аллахын евиндӓ», ниӂӓ изметкӓр, шаатлык етсин дейни о ишлӓр ичин, не сора хаберленеӂейди. 6Ама Христос, ниӂӓ Оол, инанчты Аллаха Кенди евиндӓ. Онун еви – биз, еер кыйышмаклан /биткийӓдӓн/ коруйарсак умуду, нейлӓн ӱӱнериз. 7Онуштан, ниӂӓ Айоз Дух деер: «Бӱӱн, еер ишидирсениз Аллахын сесини, 8инатлаштырмайын ӱреклеринизи, бензӓмейин деделеринизӓ, ангылары, баш калдырып, денедилӓр Ону чол ердӓ. 9Орада денедилӓр Бени, бактылар аннамаа аслысыны Беним ичин, макар ки гӧрдӱлӓр Беним йаптыкларымы кырк йыл. 10Онуштан о бой инсан дарсытты Бени, да бу бетерӓ дедим: „Оннар херзаман шашык ӱрекли адамнар, Беним йолларымы танымадылар. 11Онуштан Бӓн ӱфкейлӓн емин еттим, ани оннар гирмейеӂеклӓр Беним раатлыыма“». 12Кардашлар, бакын, олмасын сиздӓн бирисиндӓ фена хем инансыз бир ӱрек, ангысы атылэр дири Аллахтан. 13Ӱреклендирин бири-биринизи хер гӱн, окадар вакыт, некадар денер «Бӱӱн», ки бириниз билӓ инатлаштырмасын ӱреени, алданарак гӱнахлан. 14Чӱнкӱ олэрыз пайӂы Христозлан билӓ, еер баштан биткийӓдӓн умудун темелини каави тутарсак. 15Ниӂӓ ӧнӂӓ дедик: «Бӱӱн, еер ишидирсениз Аллахын сесини, инатлаштырмайын ӱреклеринизи деделериниз гиби, ачан баш калдырдылар». 16Зерӓ кимдир оннар, ким ишиттиктӓн сора баш калдырды? Диил ми хепси оннар, ким Моисейин йардымыннан Мысырдан чыктылар? 17Кимди оннар, ким Ону кырк йыл дарсытты? Диил ми оннар, ани гӱнаха гирдилӓр да ӧлӱп-дӱштӱлӓр чол ердӓ? 18Кимин ичин О емин етти, ани гирмейеӂеклӓр Онун раатлыына? Диил ми оннар ичин, ангылары сеслӓмедилӓр? 19Ӧлӓ ки, гӧрериз, ани оннар гирӓмедилӓр инансызлык бетеринӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\