Чыфытлара 5

1Хербир баш попаз, ани инсандан сечили, койулэр, Аллаха измет етсин инсанын хатыры ичин, баашыш хем курбан гӱнахлар ичин гетирсин. 2О йалпак олабилир билгисиз хем шашырык оланнарлан, чӱнкӱ кендиси дӓ вар сарылы йуфкалыклан. 3Онуштан дӱшер ниӂӓ инсан ичин, хеп ӧлӓ кендиси ичин дӓ курбан гетирсин, ки гӱнахлары афедилсин. 4Кимсей кендилииндӓн аламээр бу икрамы, еер Аллахтан чаарылмыш олмарса, ниӂӓ Арон. 5Хеп ӧлӓ Христос да, Баш попаз олсун дейни, Кенди алмады бу икрамы, ама бу икрамы верди О, Ким деди Она: «Сӓн Беним Оолум, бӱӱн Сенин Бобан олдум». 6Ниӂӓ башка ердӓ О деер: «Сӓн дивеӂинӓ попазсын Мелкиседек гиби». 7Христос, тенӂӓ йашамасында, дуа етти. Йашлар гӧзлериндӓ бӱӱк сеслӓн йалварды Аллаха, Ангысы Ону ӧлӱмдӓн куртарабилир. Онун аллахчылыы ичин Аллах Ону ишитти. 8Бакмайарак, ани Кенди Оол, зеетлӓрлӓн сынашты Аллахы сеслемӓӓ. 9Кенди таман оларак, дивеч куртулмак сызынтысы олду хепси ичин, ким Ону сеслеер. 10Зерӓ О койулду Аллахтан Баш попаз, Мелкиседек гиби. 11Мелкиседек ичин вар чок не лафетмӓӓ, ама зордур аннатмаа, чӱнкӱ сиз шинди аар ишиденнӓр олдунуз. 12Зерӓ чоктан лӓӓзымды оласыныз ӱӱредиӂи, ама шинди енидӓн лӓӓзым сизи ӱӱретмӓӓ башланкы ӱӱретмеклерӓ Аллахын сӧзӱндӓн. Сизӓ лӓӓзым сӱт, ама диил четин имеклӓр. 13Херкез, ким сӱт ичер, диил сынашык Аллахын доорулук сӧзӱнӓ, чӱнкӱ о бир евлаттыр. 14Четин имеклӓр – олгун адамнар ичин, оннарын дуйгулары сынашык хем алышык танысыннар, недир ии хем недир кӧтӱ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\