Чыфытлара 6

1Онуштан, бракып Христозун башланкы ӱӱретмеклерини, таманнаа доору илерлейелим. Енидӓн темели коймайалым: дӧнмӓк ӧлӱ ишлердӓн, инанмак Аллаха, 2ӱӱренмӓк ваатизлик ичин, ел коймак ичин, ӧлӱлерин дирилмеси ичин хем дивеч даава ичин. 3Илерлейелим! Буну йапаӂэз, еер Аллах изин едӓрсӓ. 4Зерӓ ким бир сыра айдыннадылды, датты гӧктӓн гелӓн баашышлардан, олду пайӂы Айоз Духлан 5да датты Аллахын ии сӧзӱндӓн хем гелеӂек заманын куветлериндӓн, 6ама хеп окадар дӱштӱ инансызлаа, оннары йок насыл енидӓн дӧндӱрмӓӓ Аллаха гӱнахларындан, зерӓ кендилериндӓ енидӓн ставроза герерлӓр Аллахын Оолуну да гӱлмӓӓ алэрлар Ону аалемин ӧнӱндӓ. 7Зерӓ Аллахтан иисӧзленер о ер, ангысы чок сыра йысланэр йаамур суйуннан, ани йаайэр онун ӱстӱнӓ да ешиллик бӱӱдер, файда гетирерӓк оннара, ким топраа ишледи. 8Ама еер бу ер бӱӱдӓрсейди чалы хем гӱрлӱк, о бишейӓ йарамаз, йакындыр бетваланмаа. О биткидӓ йакылэр атештӓ. 9Макар ки бӧлӓ лафедериз, севгили кардашлар, хеп окадар биз чок инанэрыз, ани сиз таа ии халда булунэрсыныз да илери доору куртулмуш олаӂэныз. 10Зерӓ Аллах доорудур, О унутмээр сизин савашманызы хем севгинизи, ани гӧстердиниз Онун ады ичин. Сиз йардым еттиниз хем таа йардым едерсиниз Аллахын айоз халкына. 11Истеериз, ани херкезиниз биткийӓдӓн гӧстерсин хеп бу чалышмайы, ки бӱтӱн умудунуз олсун. 12Истӓмеериз, хайлаз оласыныз, ама истеериз бензейӓсиниз оннара, ким инаннан хем дайанмаклан еденерлӓр адамаклары. 13Аллах, Авраама адамак вериркӓн, чӱнкӱ йокту башка таа бӱӱк, киминнӓн емин етсин, емин етти Кенди-Кендиннӓн 14да деди: «Доору, ани ташкынныктан иисӧзлейеӂӓм хем зееделейеӂӓм сени». 15Биткидӓ Авраам дайанмаклан каблетти, не аданды. 16Доору, ани инсаннар, ки лафларыны инандырсыннар дейни, емин едерлӓр таа бӱӱк биркимсейлӓн, да бунуннан битирилер хербир кавга. 17Хеп ӧлӓ Аллах да, истейерӓк таа ачык гӧстерсин, ани Онун неети йок насыл диишилсин, каавиледи адамасыны еминнӓн, 18ки бу ики диишилмейӓн ишлӓн, адамаклан хем еминнӓн, нейлӓн Аллах йок насыл алдатсын, бӱӱк кыйышмак еденелим. Биз Аллахта сакландык, ки тутунабилелим ӧнӱмӱзӓ койулу умуттан. 19Бу умудумуз каави хем четин, ниӂӓ бир геми демири, ани коруйэр ӂанымызы, Айоз бинанын ичйанкы перденин ӧбӱр тарафына етишер, 20нерейи Иисус ӧнӂӓ гирди бизим ичин, оларак дивеӂинӓ Баш попаз, Мелкиседек гиби.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\