Чыфытлара 7

1Мелкиседек, Салимин падишахы, Ен ӱӱсек Аллахын попазы, одур, ким каршы етти да иисӧзледи Авраамы, ачан о геери дӧнӓрди, падишахлары енсемектӓн сора. 2Авраам она онунӂу пайыны верди хепсиндӓн. Мелкиседек илкин кенди ады аннамасына гӧрӓ «доорулук падишахы», сора «Салим падишахы» – аннамасы услулук падишахы. 3О бобасыз-анасыздыр, кийатта гӧстерилмеер онун сенселеси. Йок не йашлар башлантысы, не дӓ йашаманын биткиси. О Аллахын Оолу гиби калэр попаз херзамана. 4Гӧрерсиниз ми, некадар ӱстӱн о? Артык дӓдумуз Авраам да она верди онунӂу пайыны ӂенк гелириндӓн. 5Закона гӧрӓ, Левий оолларындан оннар, ким попазлыкта измет едер, алэрлар онунӂу пайыны инсандан, башка лафлан, кенди кардашларындан, макар ки буннар да хеп Авраамдан дуума. 6Ама Мелкиседек, ани диил Левий оолларынын сенселесиндӓн, алды Авраамдан онунӂу пайыны да иисӧзледи ону, кимӓ верилийди Аллахын адамаклары. 7Лафсыз билинер, ани кӱчӱӱнӱ иисӧзлеер бӱӱк олан. 8Левийли попазлык курулмасына гӧрӓ онунӂу пайыны алэр ӧлӱмнӱ инсаннар, ама Мелкиседек попазлыына гӧрӓ алэр о, кимин ичин шаатлык едилер, ани йашээр. 9Чыкэр, еер бу лаф дооруйса, ани Авраам верип онунӂу пайыны, кенди Левий дӓ верди, ангысы шинди инсанын гелириндӓн онунӂу пайыны алэр. 10Зерӓ Левий дедесинин гӱӱдесиндейди, ачан Мелкиседек Авраамы каршы етти. 11Инсан каблетти Айоз Закону левийли попазлык сырасына гӧрӓ. Ама еер етишӓбилейдилӓр таманнаа о попазларлан, не лӓӓзымнык олаӂэйды енидӓн лафетмӓӓ башка бир попазын гелмеси ичин, ангысы Мелкиседек гиби, ама диил Арон гиби? 12Попазлык сырасы диишилмесиндӓ дӱшер закон да диишилсин. 13Аслысы О, Кимин ичин лафедилер бурада, чекилӓрди башка бир тамызлыктан, ангысындан кимсей измет етмеди курбанныкта. 14Зерӓ белли, ани бизим Сааби дууду Иуданын тамызлыындан, ангысы ичин Моисей бишей сӧлӓмеди попазлык ичин. 15Хем бу таа ачык олэр, ачан гӧрериз, ани Мелкиседек гиби калкты бир башка попаз, 16Ангысы олду попаз диил бир сенселӓ законуна гӧрӓ, ама бир йашаманын кувединӓ гӧрӓ, ангысы хич бир сыра билӓ йок едилмӓз. 17Зерӓ Онун ичин шаатлык едилер: «Сӓн дивеӂинӓ попазсын Мелкиседек гиби». 18Ӧлӓ ки баштан верили сымарламак дииштирилди, чӱнкӱ куветсиз хем файдасыз олду. 19Зерӓ Закон бишей йапамады таман. Онун еринӓ верилди таа ии умут, ангысыннан биз йаклашэрыз Аллаха. 20Бу да олмады еминсиз. 21Левийлилӓр еминсиз попаз олдулар, ама Иисус попаз олду Аллахын емининнӓн, Ангысы деди Она: «Емин етти Сааби да атылмайаӂэк: Сӓн дивеӂинӓ попазсын Мелкиседек гиби». 22Бунуннан Иисус таа ии бир баалантынын гарантийасы олду. 23Бундан каарӓ, попаз чок варды, зерӓ ӧлӱм бетеринӓ йокту насыл олсун салт бир попаз. 24Ама Иисус, чӱнкӱ дивеӂинӓ йашээр, Онун попазлыы башкасына гечмӓз. 25Онуштан О хептӓн куртарабилир оннары, ким Онун араӂылыыннан Аллаха йаклашэр, зерӓ О херзаман йашээр да араӂылык едер оннар ичин. 26Бутӱрлӱ Баш попаз бизӓ лӓӓзым. О айоз, кабаатсыз, лекесиз, гӱнахкерлердӓн айырык хем хепси гӧклердӓн таа ӱӱсек койулу. 27Онун йок лӓӓзымныы, ниӂӓ ӧбӱр баш попазларын, гетирсин курбан кенди гӱнахлары ичин, сора инсанын гӱнахлары ичин. О бир сыра херзаман ичин Кендини курбан гетирди. 28Зерӓ Закон койэр баш попаз о адамнары, ангылары йуфка, ама емин, ани йапылды Закондан сора, койду Оолу, Ангысы таман олду дивеӂинӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\