Чыфытлара 9

1Илк баалантынын да изметчилик сыралары хем ердеки Айоз ери варды. 2Курулду бир Булушмак Чадыры. Илк бӧлӱмӱн ады – «Айоз ер». Бурада булунарды шамдал хем софра, дизили екмеклӓрлӓн. 3Икинӂи перденин ардында варды бӧлӱм, ады «Ен айоз ер». 4Бурадайды алтын алтар гӱннӱклемӓк ичин хем Бааланты Сандыы, ани хер тарафтан алтын йалдызлыйды. Бурада варды бир алтын кап маннайлан, Аронун филизленмиш бастону хем баалантынын дӱз ташлары. 5Оннарын ӱстӱндӓ йалабык херувимнӓр, ангылары гӧлгелӓрди аӂыйаннык капааны. Шинди диилдир вакыт буннарын хализини лафетмӓӓ. 6Буннар ерлештирилдиктӓн сора попазлар херзаман чадырын илк бӧлӱмӱнӓ гирерлӓр, ки изметчилик йапсыннар. 7Ама икинӂи бӧлӱмӓ саде баш попаз йылда бир сыра гирер, алып кан курбандан, ани гетирер кендиси ичин хем хепси инсанын билмезлик гӱнахлары ичин. 8Бунуннан Айоз Дух гӧстерер, некадар вакыт чадырын илк бӧлӱмӱ дурэр, Айоз ерӓ йол диил ачык. 9Бу чадыр бизим вакытлар ичин бир бензетмӓктир. Баашышлар хем курбаннар гетирилир, ангылары йок насыл хептӓн пакласыннар оннарын ӱзлерини, ким баш иилдер Аллаха. 10Бу сыралар курулу саде имеклӓр ичин, ичмеклӓр ичин хем хертӱрлӱ йыкамаклар ичин, башка лафлан, гӱӱдӓ ичин, о вакыда кадар, ачан Аллахын аслы сыралары куведӓ гирер. 11Ама Христос, гелӓр ииликлерин Баш попазы, гелип-гирди бир таа шанны хем кӓӓмил Булушмак Чадырына, диил елдӓн йапылы, башка лафлан, диил бу дӱннедӓн. 12О гирди бир сыра херзамана Айоз ерӓ, диил текӓ хем бызаа каныннан, ама Кенди каныннан, да бунуннан дивеч куртулмак еденди. 13Еер бызааларын хем текелерин каннары хем бир дананын кӱлӱ серпилип айозларсайды мындар оланнары хем пакларсайды булашык гӱӱделери, 14некадар таа чок Христозун каны, Ангысы Дивеч Духлан Кендини лекесиз бир курбан гетирди Аллаха, паклайаӂэк сизин ӱзӱнӱзӱ ӧлӱ йаптыклардан, ки измет едӓсиниз дири Аллаха. 15Онуштан Христос Араӂыдыр ени баалантыда, ки оннар, ким чаарылмыш, аданмыш дивеч мирасы еденсиннӓр. Христос ӧлдӱ, ки куртарсын оннары, ким сырайы басты илк баалантынын вакыдында. 16Чӱнкӱ бааланты куведӓ гирсин дейни, лӓӓзым илкин гӧстермӓӓ, ани ӧлдӱ о, ким баалантыйы йапты. 17Бааланты куведӓ гирер салт ӧлӱмдӓн сора. Онун куведи хич йок, некадар вакыт баалантыйы йапан йашээр. 18Ӧлӓ ки, илк бааланты да лӓӓзымды каннан каавиленсин. 19Доору, ани Моисей, ачан окуду хепси сымарламаклары Айоз Закондан инсанын ӧнӱндӓ, алды кан бызаа хем текӓ курбаннарындан да суйлан, ал бойалы йапаайлан хем иссоп чыбыыннан серпти, ниӂӓ кийады, хеп ӧлӓ дӓ хепси инсаны, 20дейип: «Будур баалантынын каны, ани Аллах сыралады сизин ичин». 21Хеп ӧлӓ серпти каннан Булушмак Чадырыны хем хепси изметчилик капларыны. 22Закона гӧрӓ артык хепси каннан пакланэр. Кан дӧкӱлмейинӂӓ, бишей афедилмеер. 23Еер гӧктеки аслыларын бензетмелери бутӱрлӱ лӓӓзымса паклансын, некадар таа чок лӓӓзымды гӧктеки хакына аслылары пакласыннар таа ии курбаннарлан. 24Зерӓ Христос гирмеди елдӓн йапылы бир Айоз ерӓ, ангысы хакына Айоз ерин бензетмесийди, ама гирди уз гӧкӓ, ки 25диил ани чок сыра курбан Кендини гетирсин, ниӂӓ баш попаз, ангысы хер йылын Ен айоз ерӓ гирер каннан, ама диил кенди каныннан. 26Башка тӱрлӱ Она лӓӓзым олаӂэйды дӱннейин курулмасындан чок сыра зеетленсин. Ама О шинди, вакытларын биткисиндӓ пейдаланды, ки бир сыра херзамана Кенди курбаныннан гӱнахы силсин. 27Ниӂӓ инсана сыраланмыш, бир керӓ ӧлсӱн, ондан сора даава, 28хеп ӧлӓ Христос да Кендини бир сыра курбан гетирди, ки чок инсанын гӱнахларыны ташысын. Икинӂи сыра гӧстерилеӂек, диил ки курбан олсун гӱнах ичин, ама куртарсын оннары, ким Ону беклеер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\