Иаковун 1

1Бӓн, Иаков, Аллахын хем Сааби Иисус Христозун чыраа, дааныкта оники тамызлаа селӓм йоллээрым. 2Бӱтӱн севинмеликлӓн кабледин, кардашларым, ачан гечерсиниз хертӱрлӱ денемеклердӓн, 3билерӓк, ани денемеклӓр инанда сизи дайанмайа алыштырэр. 4Бакын, дайанмак ишини таман йапсын, ки сиз таманнанмыш хем кусурсуз оласыныз, хем хич бир кедериниз олмасын. 5Еер сиздӓн бирисинӓ аарифлик етишмӓрсейди, истесин Аллахтан, Ангысы ӂӧмертликлӓн херкезинӓ верер, хич маана аарамээр, да она верилеӂек. 6Ама салт инаннан истесин, хич шӱпеленмейерӓк, зерӓ ким шӱпеленер, о бензеер дениз далгасына, ани лӱзгердӓн кооланэр хем саурулэр. 7Бӧлӓ адам санмасын, ани Саабидӓн бишей кабледеӂек. 8Адам, ани икилеер, карарсыздыр хепси йаптыкларында. 9Ашаа бойдан кардаш севинсин кенди ӱӱсеклииннӓн. 10Зенгин олан ӱӱнсӱн кенди алчаклыыннан, зерӓ о да кыр чичӓӓ гиби гечеӂек. 11Ачан гӱн кызгын сыӂааннан дууэр, от куруйэр, отун чичӓӓ ерӓ дӱшер, гӧрӱшӱ хем гӧзеллии кайбелер. Хеп ӧлӓ зенгин олан да, кенди ишлерини йапаркан, сӧрпешер. 12Не мутлу адам, ким дайанмаклан денемеклери гечирер, зерӓ, дененмиш олуп, йашамак фенецини кабледеӂек, ани адады Сааби хепсинӓ оннара, ким Ону север. 13Ким дененмектӓ йанылэр, демесин: «Аллах бени йанылтты», зерӓ Аллах Кенди кӧтӱлӱклӓн йанылдылмаз хем башка биркимсейи дӓ йанылтмаз. 14Ама херкез, ким йанылэр, кенди истемесиннӓн чекилмиш, алданэр. 15Сора истемеси, гебӓ калып, гӱнахы дуудурэр, гӱнах да, олгуннандыйнан, ӧлӱм гетирир. 16Севгили кардашларым, алданмайын! 17Хер ии верги хем хер таман баашыш йукардан гелер, Бобадан, Ани йаратты гӧктеки шафклары, да Ангысында йок диишилмӓк не дӓ дӧнеклик гӧлгеси. 18О Кенди истедиинӓ гӧрӓ йапты, ки биз дууалым аслылык сӧзӱннӓн да еденелим илк ери оннарын арасында, не О йаратты. 19Буну ии билин, севгили кардашларым, херкези сеслемейӓ чабук олсун, лафетмейӓ йаваш хем ӱфкеленмейӓ сабур олсун. 20Зерӓ инсан ӱфкеси Аллахын доорулууну йапамаз. 21Онуштан бракылын хертӱрлӱ кирли ишлердӓн хем кӧтӱлӱктӓн, ани хер тарафа йайылмыш, да йавашлыклан кабледин екилмиш сӧзӱ, ани вар ниӂӓ куртарсын ӂаннарынызы. 22Аллахын сӧзӱнӱ саде ишитмӓклӓн кендинизи алдатмайын, Аллахын сӧзӱнӱн таманнайыӂылары олун. 23Зерӓ ким сӧзӱ ишидип таманнамээр, о адам бензӓр олэр бирисинӓ, ангысы айнада бакэр ӱзӱнӓ да гӧрер, насылдыр кендиси, 24бактыктан сора гидер да, несой кендиси, хемен унудэр. 25Ама ким ии бакэр о таман Закона, ани сербестлик верер, да ону илери доору таманнээр, диил ниӂӓ бир унудан сеслейиӂи, ама ниӂӓ бир чалышкан ишчи, бу адам кенди ишиндӓ мутлу олаӂэк. 26Еер биркимсей кендини аллахчы сайарсайды, ама кенди дилини запламарсайды, о кенди-кендини алдадэр, онун аллахчылыы да наафилӓ. 27Аллах Бобанын ӧнӱндӓ темиз хем кусурсуз аллахчылык будур: зеет чекӓн ӱӱсӱзлери хем дуллары долашмаа хем кендини дӱннедӓн лекесиз тутмаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\