Иаковун 2

1Кардашларым! Инанӂы оларак Иисус Христоза, бизим метин Саабийӓ, кимсейӓ пай тутмайын. 2Сӧзгелиши, еер сизин топлантыныза гелӓрсейди бир адам, алтын ӱзӱклӓн хем зариф рубайлан гиийимни, хем бир фукаара, кирли рубайлан гиийимни, 3еер зариф гиийимни адама дейӓрсейдиниз: «Буйурун, отурун бу ии ердӓ», ама фукаарайа дейӓрсейдиниз: «Сӓн дур орада», еки: «Отур бу ерӓ, айакларымын уӂунда», 4озаман айырмак йапмээрсыныз мы хем кӧтӱ неетли маанаӂылар олмээрсыныз мы? 5Севгили кардашларым, сеслейин. Сечмеди ми Аллах бу дӱннедӓ фукаара оланнары, ки инанда зенгин олсуннар хем мирасчы падишахлыкта, ангысы аданды оннара, ким Аллахы север? 6Ама сиз фукааралары ашааландырэрсыныз. Зенгиннӓр диил ми оннар, ким сизи езер хем даава ӧнӱнӓ сӱрӱклеер? 7Диил ми оннар, ким кӧтӱлеер гӧзӓл ады, ани сизӓ верилди? 8Еер Падишахын Законуну таманнарсайдыныз Айоз Йазыйа гӧрӓ: «Севӓсин йакын оланыны, ниӂӓ кендини», ии йапэрсыныз. 9Ама еер биркимсейӓ пай тутарсайдыныз, озаман гӱнах йапэрсыныз, хем Айоз Закон сизи кабаатлы булэр ниӂӓ закон басыӂыларыны. 10Зерӓ ким бӱтӱн Закону таманнарсайды, ама салт бир сымарламайы басарсайды, кабаатлы хепсинӓ каршы олэр. 11Зерӓ Ким деди: «Ороспулук йапмайасын», хеп О деди: «Ӧлдӱрмейӓсин» дӓ. Еер ороспулук йапмарсайдын, ама ӧлдӱрӱрсейдин, хеп бир сӓн закон басыӂысы олэрсын. 12Ӧлӓ лафедин хем ӧлӓ ишлейин, ниӂӓ оннар, ким даавалы олаӂэк Айоз Закона гӧрӓ, ани сербестлик верир. 13Зерӓ аӂыйанныксыз даава олаӂэк оннара, ким башкаларыны аӂымээр. Аӂыйаннык даавадан таа ӱстӱндӱр. 14Кардашларым, не файда олаӂэк еер биркимсей дейӓрсейди, ани онун инаны вар, ама ишлери йок? Вар мы ниӂӓ бусой инан ону куртарсын? 15Еер кардаш йада кызкардаш рубасызсайды хем оннарын хергӱнкӱ имеелии йоксайды, 16да сиздӓн бириси дейӓрсейди: «Гидин услулукта, йысынын хем дойунун», ама вермӓрсейди оннара, не гӱӱдӓ ичин лӓӓзым, не файда олур? 17Хеп ӧлӓ инанын да ишлери олмарсайды, инан ӧлӱ олэр. 18Беки дӓ биркимсей дейеӂек: «Сендӓ вар инан, бендӓ вар ишлӓр». Гӧстер бана сенин ишсиз инаныны, бӓн дӓ сана беним инанымы ишлеримнӓн гӧстереӂӓм. 19Сӓн инанэрсын, ани Аллах бирдир. Ии йапэрсын. Фена духлар да инанэрлар хем титирерлӓр. 20Истеерсин ми сӓн, адам, бош кафалы, билӓсин ани инан, ишлери йоксайды, файдасыздыр? 21Бизим боба Авраам ишлериннӓн доору сайылмады мы, гетирип кенди оолуну Исаакы курбан оларак курбаннык ӱстӱндӓ? 22Гӧрерсин ми, ани онун инаны ишлериннӓн барабар ишлӓрди да инаны ишлериннӓн таман олду? 23Бутӱрлӱ таманнанды Айоз Йазынын сӧзлери: «Авраам инанды Аллахы да бунуннан доору сайылды». Онуштан Авраама Аллахын досту денилди. 24Есап алэрсын мы, ани инсан кенди ишлериннӓн доору сайылэр, ама диил салт инаныннан? 25Хеп ӧлӓ маскара Раав да ишлериннӓн доору сайылмады мы, ачан конаклады гӧзчӱлери да чыкарды оннары касабадан, ки геери башка йолдан гитсиннӓр? 26Ниӂӓ духсуз гӱӱдӓ ӧлӱ, хеп ӧлӓ ишсиз инан да ӧлӱ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\