Иаковун 5

1Сеслейин шинди, сиз, зенгиннӓр! Аалайын хем сызлайын белалар ичин, ани башыныза гелер. 2Зенгиннииниз чӱрӱдӱ, рубаларынызы гӱвелӓр иди. 3Сизин алтыннар хем гӱмӱшлӓр кӱфленди. Кӱфлери сизӓ каршы шаатлык едеӂек, сизин етинизи атеш гиби кемиреӂек. Сиз не хазырладыныз кендинизӓ, битки гӱннӓр ичин топладыныз. 4Тӓ ишчилерин ӧдеклери, ангылары бичтилӓр сизин кырларынызы, да ангыларынын ӧдеклерини сиз йаланнан дургуттунуз, шинди баарэр Бана. Оракчыларын аалайышы куветли Саабинин кулаана етишти. 5Сиз йашадыныз бу ердӓ сефалыкта, кенди беендиинизӓ гӧрӓ. Кендинизи беслединиз, сансын бир кесилеӂек гӱн ичин. 6Сиз кабаатландырдыныз хем ӧлдӱрдӱнӱз кабаатсыз инсаннары, ангылары сизӓ каршы дурамадылар. 7Онуштан, кардашлар, Саабинин гелмесинӓ кадар дайанын. Тӓ бакын, чифтчи дайанмаклан беклеер ерин паалы берекедини, каблединӂӓ еркен хем геч йаамуру. 8Сиз дӓ дайанын, ӱреклеринизи каавилейин, зерӓ Саабинин гелмеси йаклашэр. 9Мырылданмайын бири-биринизӓ каршы, кардашлар, башка тӱрлӱ кабаатлы калэрсыныз. Тӓ, дааваӂы капу ӧнӱндӓ дурэр! 10Кардашларым, ӧрнек алын пророклардан, ангылары зор вакытларда дайандылар да Саабинин адына лафеттилӓр. 11Биз мутлу сайэрыз оннары, ким дайанэр. Сиз ишиттиниз Иовун дайанмасы ичин хем гӧрдӱнӱз, не биткидӓ Сааби йапты онун ичин. Сааби чок аӂыйан хем йалпак ӱрекли. 12Хепсиндӓн ӧнӂӓ, кардашларым, емин етмейин не гӧклӓн, не ерлӓн, не дӓ бир башка еминнӓн. Лафыныз олсун: «ӧлӓ – ӧлӓ» хем «олмаз – олмаз», ки кабаатлы булунмайасыныз. 13Сиздӓн биркимсей зеетленӓр ми? Ко дуа етсин. Бириси шен ми? Ко тӱркӱ чалсын. 14Сиздӓн биркимсей хаста мы? Ко чаарсын клисенин пресвитерлерини, да дуа етсиннӓр онун ичин, йаалайып ону Саабинин адына зейтин йаайыннан. 15Дуа, ани инаннан йапылы, хастайы куртараӂэк, да Сааби ону айаа калдыраӂэк. Хаста гӱнах йаптысайды, афедилеӂек. 16Ачык сӧлейин бири-биринизӓ кабаатларынызы хем дуа един бири-бириниз ичин, ки саа оласыныз. Бир доору адамын дуасы чок куветли хем чок йапабилер. 17Илийа бизим гиби бир адамды. О маасуз, йаамур йаамасын, дуа етти, да йаамур йаамады ер ӱстӱнӓ ӱч йыл хем алты ай. 18Сора енидӓн дуа етти, да гӧк йаамур верди, хем ердӓ берекет олду. 19Кардашлар, еер сиздӓн бириси сапарсайды хакына йолдан, да биркимсей ону геери чевирӓрсейди, 20ко билсин, ани ким гӱнахкери шашырык йолдан чевирди, о ӧлӱмдӓн бир ӂан куртарды хем чок гӱнах ӧрттӱ. |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\