Иоан 13

1Паскеллӓ йортусундан илерийди. Иисус билӓрди, ани гелди вакыт, гитсин бу дӱннедӓн Бобасына да, чӱнкӱ севди кендикилерини, ангылары варды бу дӱннедӓ, гӧстерди, ани север оннары биткийӓдӓн. 2Йорту софрасында диавол койдуйду Симон Искариотун оолунун Иуданын ӱреенӓ неети, ки сатсын Ону. 3Иисус, Ангысы билӓрди, ани Боба хепсини верди Онун елинӓ, хем Кендиси Аллахтан чыкып-гелди да Аллаха дӧнер, 4калкты софрадан, сойунду ӱст рубаларыны, алды бир пешкир да кушанды онуннан, 5сора су дӧктӱ текнейӓ да башлады йыкамаа ӱӱрениӂилерин айакларыны хем силмӓӓ пешкирлӓн, ани кушалыйды. 6Ачан йаклашты Симон Петрийӓ, Петри деди: «Сааби, Сӓн ми аӂаба йыкайасын беним айакларымы?» 7Ӂувап етти Иисус она: «Не йапэрым, сӓн шинди аннамээрсын, ама аннайаӂан сора». 8Петри деди: «Бир сыра билӓ йыкамайаӂан беним айакларымы!» Иисус ӂувап етти: «Еер Бӓн йыкамарсайдым сенин айакларыны, озаман олмайаӂэк пайын Бенимнӓн». 9«Сааби, диил саде айакларымы, ама еллерими дӓ, башымы да!» – деди Симон Петри. 10Иисус деди: «Йыканмышларын лӓӓзым салт айаклары йыканылсын, оннар хептӓн пак. Сиз дӓ паксыныз, салт диил хепсиниз». 11Зерӓ билӓрди, ким сатаӂэк Ону, онуштан деди: «Диилсиниз хепсиниз пак». 12Айакларыны йыкадыктан сора енидӓн гииди рубасыны да, ерлешип еринӓ, деди оннара: «Аннээрсыныз мы, не йаптым Бӓн сизӓ? 13Сиз Бана „Ӱӱредиӂи“ хем „Сааби“ деерсиниз, доору сӧлеерсиниз, зерӓ Бӓн хакына ӧлӓйим. 14Чӱнкӱ Бӓн, Саабиниз хем Ӱӱредиӂиниз, йыкадым сизин айакларынызы, сиз дӓ лӓӓзым йыкайасыныз бири-биринизин айакларынызы. 15Зерӓ Бӓн гӧстердим сизӓ ӧрнек, ки сиз дӓ йапасыныз, не Бӓн сизӓ йаптым. 16Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани чырак диил таа бӱӱк кенди чорбаӂысындан, хем йолланмыш олан – йоллайандан. 17Чӱнкӱ буннары билирсениз, не мутлу олаӂэныз, таманнарсайдыныз. 18Лафетмеерим хепсиниз ичин. Бӓн билерим оннары, кими айырдым, ама лӓӓзым таманнансын Айоз Йазылар, ани деер: „О, ким екмееми ийер, о тепмеледи Бени“. 19Сӧлеерим сизӓ, таа олмадыйнан, ки ачан олаӂэк, инанасыныз, ани Бӓним. 20Доору, доору сӧлеерим сизӓ: ким кабледер ону, кими Бӓн йоллээрым, о Бени кабледер. Ким кабледер Бени, о кабледер Ону, Ким Бени йоллады». 21Ачан Иисус сӧледи бу лафлары, гӱчленди да, ачык лафедип, деди: «Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани сиздӓн бириси Бени сатаӂэк». 22Ӱӱрениӂилӓр бактылар бири-биринӓ да аннамадылар, кимин ичин лафедер. 23Ӱӱрениӂилердӓн бириси, ангысыны севӓрди Иисус, отурарды софрада, анык Иисусун куӂаана. 24Симон Петри она йапты нышан, ки сорсун, кимин ичин лаф гидер. 25Бу ӱӱрениӂи, ангысы аныкты Иисусун гӱӱсӱнӓ, сорду: «Сааби, кимдир о адам?» 26Иисус ӂувап етти: «О, кимӓ вереӂӓм бу букайы, ани банаӂам». Сора, банып букайы, верди Симон Искариотун оолуна Иудайа. 27Ачан Иуда алды букайы, шейтан гирди она. Иисус деди: «Не йапаӂан, тез йап». 28Кимсей оннардан, ани отурурдулар софрада, аннамадылар, нечин деди бу лафлары. 29Кимиси санарды, чӱнкӱ Иуда ташыйарды кесейи, Иисус истеди она демӓӓ: «Сатын ал, не лӓӓзым бизӓ йорту ичин, еки вер бишей фукааралара». 30Иуда, ачан алды букайы, хызлы чыкты дышары. Геӂӓ олмушту. 31Иуда дышары чыктыктан сора Иисус деди: «Шинди метинненди Адам Оолу, Аллах да метинненди Онда. 32Чӱнкӱ Аллах метинненди Онда, озаман Аллах да метиннейеӂек Ону Кендиндӓ. Хич ойаланмадаан метиннейеӂек. 33Ушаӂыкларым! Аз вакыт булунаӂам сизиннӓн, аарайаӂэныз Бени, да ниӂӓ сӧледим иудейлерӓ, хеп ӧлӓ шинди сӧлеерим сизӓ: нерейи гидерим Бӓн, сиз гелӓмейеӂениз. 34Верерим сизӓ бир ени сымарламак: Севин бири-биринизи. Ниӂӓ Бӓн севдим сизи, ӧлӓ сиз дӓ севин бири-биринизи. 35Бутӱрлӱ хепси таныйаӂэклар, ани сиз Беним ӱӱрениӂилеримсиниз, еер севӓрсейдиниз бири-биринизи». 36«Сааби, нерейи гидерсин?» – сорду Симон Петри. Иисус ӂувап етти: «Нерейи гидерим, сӓн шинди йок ниӂӓ гелӓсин Бенимнӓн, ама сора гелеӂӓн». 37«Сааби, нечин йок ниӂӓ шинди гидейим Сениннӓн? Бӓн кайылым верейим ӂанымы да Сенин ичин», – деди Петри. 38Иисус ӂувап етти: «Вереӂӓн ӂаныны мы Беним ичин? Доору, доору сӧлеерим сана, хороз ӧтӱнӂӓ, сӓн ӱч керӓ атылаӂан Бендӓн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\