Иоан 14

1Кахырланмайын. Инанын Аллаха хем инанын Бана. 2Беним Бобамын евиндӓ вар чок ода. Еер ӧлӓ олмайайды, сӧлейеӂейдим сизӓ. Бӓн гидерим хазырлайым сизӓ ер. 3Ачан гидеӂӓм да хазырлайаӂам ер, сора гелеӂӓм дӓ алаӂам сизи йаныма, ки оласыныз сиз дӓ орада, нередейим Бӓн. 4Ама нерейи гидерим, орайы йолу билерсиниз». 5«Сааби, билмеериз, нерейи гидерсин, хем насыл вар ниӂӓ билелим йолу орайы?» – деди Фома. 6Иисус ӂувап етти: «Бӓним йол, аслылык хем йашамак. Бенсиз кимсей Бобайа гелмеер. 7Еер таныйайдыныз Бени, озаман таныйаӂэйдыныз Беним Бобамы да. Бӱӱндӓн ӧтӓӓ сиз таныйэрсыныз хем гӧрерсиниз Ону». 8«Сааби, гӧстер бизӓ Бобайы, да бу бизӓ етӓр», – деди Филип. 9Иисус деди она: «Бунӂа вакыт Бӓн сизиннӓним, да сӓн, Филип, танымээрсын мы Бени? Ким гӧрдӱ Бени, о гӧрдӱ Бобайы. Несой деерсин сӓн: „Гӧстер бизӓ Бобайы“? 10Инанмээрсын мы, ани Бӓн Бобадайым, Боба да Бендӓ. Бу сӧзлери, ани сӧлеерим Бӓн сизӓ, сӧлӓмеерим Бендӓн Кендимдӓн, ама Боба, ани булунэр Бендӓ, йапэр Кенди ишлерини. 11Инанын Бени, ани Бӓн Бобадайым, Боба да Бендӓ. Еер инанмарсайдыныз Бени, инанын баарлем о ишлери. 12Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани ким инанэр Бана, йапаӂэк хеп бу ишлери, ани йапэрым Бӓн. Йапаӂэк таа бӱӱк ишлӓр дӓ, некадар буннар, зерӓ Бӓн гидерим Бобайа. 13Не дӓ истейеӂениз Беним адыма, йапаӂам, ки Боба метинненмиш олсун Оолунда. 14Еер истӓрсейдиниз бишей Беним адыма, Бӓн йапаӂам. 15Еер севӓрсейдиниз Бени, озаман таманнайын Беним сымарладыкларымы. 16Бӓн йалвараӂам Бобайа, да вереӂек сизӓ башка Иилендириӂи, Ангысы калаӂэк сизиннӓн дивеӂинӓ, 17Аслылык Духуну, Ангысыны дӱннӓ кабледӓмеер, зерӓ гӧрмеер хем танымээр Ону, ама сиз таныйэрсыныз, зерӓ О сизиннӓн булунэр хем сиздӓ олаӂэк. 18Бракмайаӂам сизи ӱӱсӱз, гелеӂӓм сизӓ. 19Таа бираз калды, да дӱннӓ артык Бени гӧрмейеӂек, ама сиз гӧреӂениз, чӱнкӱ Бӓн йашээрым, сиз дӓ йашайаӂэныз. 20О гӱнӱ таныйаӂэныз, ани Бӓн Бобадайым, сиз дӓ Бендӓйсиниз, Бӓн дӓ сиздейим. 21Ким кабледер Беним сымарламакларымы хем таманнээр, о Бени север. Ким север Бени, севилмиш олаӂэк Беним Бобамдан. Бӓн дӓ ону севеӂӓм, да Кендим она гӧстерилеӂӓм». 22Иуда, диил Искариот, деди: «Сааби, насыл вар ниӂӓ Сӓн бизӓ гӧстерилӓсин да дӱннейӓ гӧстерилмейӓсин?» 23Доору ӂувап етти Иисус: «Ким север Бени, о таманнээр Беним сӧзӱмӱ. Бобам да ону север, биз она гелеӂез да барабар йашайаӂэз. 24Ким севмеер Бени, о таманнамээр Беним сӧзлерими. Бу сӧз, ани ишидерсиниз, диил Беним, ама Бобанын, ани Бени йоллады. 25Сӧледим сизӓ бу ишлери, некадар вакыт булунэрым сизиннӓн. 26Иилендириӂи, Айоз Дух, ангысыны йоллайаӂэк Боба Беним адыма, ӱӱредеӂек сизи хем аклыныза гетиреӂек хепсини, не Бӓн сӧледим. 27Сизӓ услулук бракэрым, Беним услулууму сизӓ верерим. Вермеерим, ниӂӓ верер услулук бу дӱннӓ. Кахырланмайын хем коркмайын. 28Ишиттиниз, не сӧледим сизӓ: „Гидерим да сора гелеӂӓм сизӓ“. Еер севӓйдиниз Бени, озаман севинеӂейдиниз, ани Бӓн гидерим Бобайа, зерӓ Боба таа бӱӱк Бендӓн. 29Сӧледим буннары шинди, таа олмадыйнан, ки ачан олаӂэк, сиз инанасыныз. 30Артык чок лафетмейеӂӓм сизиннӓн, зерӓ гелер бу дӱннейин чорбаӂысы. Онун йок куведи Беним ӱстӱмӓ. 31Ама дӱннӓ лӓӓзым билсин, ани Бӓн северим Бобайы, онуштан хепсини йапэрым, ниӂӓ Бана сымарлады Боба. Калкын, гиделим бурадан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\