Иоан 15

1Бӓн – хакына баа чотуу, Беним Бобам – бааӂы. 2Хербир чыбык, ани ӱзӱм йапмээр Бендӓ, ону кесер, ама хербир чыбык, ани ӱзӱм йапэр, ону паклээр, ки йапсын таа чок ӱзӱм. 3Шинди сиз пакландыныз о сӧзлӓн, ани Бӓн сизӓ сӧледим. 4Калын Бендӓ, Бӓн дӓ калаӂам сиздӓ. Ниӂӓ баа чыбыы йок насыл кендилииндӓн гетирсин ӱзӱм, еер калмарсайды чотукта, хеп ӧлӓ сиз дӓ, еер калмарсайдыныз Бендӓ. 5Бӓн – баа чотууйум, сиз – чыбыкларсыныз. Ким калэр Бендӓ, хем кимдӓ калэрым Бӓн, о йапэр чок ӱзӱм. Бенсиз бишей йапамээрсыныз. 6Еер биркимсей калмарсайды Бендӓ, о уурадылэр дышары да, ниӂӓ бир баа чыбыы, куруйэр. Бу чыбыклары топлээрлар да, атешӓ атып, йакэрлар. 7Еер каларсайдыныз Бендӓ, Беним сӧзлерим дӓ каларсайдылар сиздӓ, озаман не истӓрсейдиниз, истейин, да верилеӂек сизӓ. 8Еер йапарсайдыныз чок ӱзӱм, бунуннан Беним Бобам олаӂэк метинненмиш, да бутӱрлӱ олаӂэныз Беним ӱӱрениӂилерим. 9Ниӂӓ Бени севди Бобам, ӧлӓ севдим Бӓн дӓ сизи. Калын Беним севгилиимдӓ. 10Еер таманнарсайдыныз Беним сымарламакларымы, каларсыныз Беним севгилиимдӓ, ниӂӓ Бӓн таманнадым Бобамын сымарламакларыны да калдым Онун севгилииндӓ. 11Сӧледим буннары, ки Беним севинмелиим сиздӓ калсын да сизин севинмениз таман олсун. 12Будур Беним сымарламам сизӓ: севӓсиниз бири-биринизи, ниӂӓ Бӓн сизи севдим. 13Йок кимсейдӓ таа бӱӱк севги, некадар о, ачан биркимсей верер ӂаныны кенди достлары ичин. 14Еер йапарсайдыныз, не Бӓн сизӓ сымарлээрым, озаман сиз Беним достларымсыныз. 15Артык демеерим сизӓ чырак, зерӓ чырак билмеер, не йапэр чорбаӂысы, ама деерим сизӓ дост, зерӓ сӧледим сизӓ хепсини, не Бобамдан ишиттим. 16Сиз Бени сечмединиз, ама Бӓн сизи сечтим. Сыраладым, гидип, мейва гетирӓсиниз, да хожма олсун мейваныз, ки не дӓ истейеӂениз Бобадан Беним адыма, сизӓ версин. 17Буну сымарлээрым сизӓ: севӓсиниз бири-биринизи. 18Еер дӱннӓ сиздӓн азетмӓрсейди, билин, ани сиздӓн илери Бендӓн азетмеди. 19Дӱннедӓн олайдыныз, дӱннӓ севеӂейди кендикилерини. Ама чӱнкӱ диилсиниз дӱннедӓн хем чӱнкӱ Бӓн сизи сечтим дӱннӓ ичиндӓн, онун ичин дӱннӓ сиздӓн азетмеер. 20Гетирин аклыныза сӧзӱ, ани сӧледим сизӓ: „Чырак диил таа бӱӱк, некадар чорбаӂысы“. Чӱнкӱ Бени кооладылар, сизи дӓ коолайаӂэклар, чӱнкӱ Беним сӧзӱмӱ таманнадылар, сизин сӧзлеринизи дӓ таманнайаӂэклар. 21Хепсини буннары йапаӂэклар сизӓ Беним адымын бетеринӓ, зерӓ оннар танымээрлар Ону, Ким Бени йоллады. 22Еер гелмейдим да сӧлӓмейдим оннара, гӱнахлары олмайаӂэйды, ама шинди оннара йок афетмӓк гӱнахларына. 23Ким азетмеер Бендӓн, азетмеер Беним Бобамдан. 24Еер йапмайайдым оннарын арасында ӧлӓ ишлӓр, ани башка кимсей йапмады, олмайаӂэйды гӱнахлары. Ама шинди хем гӧрдӱлӓр, хем азетмедилӓр Бендӓн хем Беним Бобамдан, 25таманнансын дейни, не вар йазылы оннарын законунда: „Хич бир бишейсиз карезлендилӓр Бана“. 26Ачан гелеӂек Иилендириӂи, Ангысыны Бӓн Бобамдан сизӓ йоллайаӂам, Аслылык Духу, Ангысы Бобадан гелер, О шаатлык едеӂек Беним ичин. 27Сиз дӓ шаатлык едеӂениз, нечинки сиз баштан Бенимнӓнсиниз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\