Иоан 16

1Сӧледим хепсини буннары, ки сиз сӱрчмейӓсиниз. 2Уурадаӂэклар сизи синагогалардан. Гелеӂек артык ӧлӓ бир вакыт, ачан херкез, ким сизи ӧлдӱреӂек, санаӂэк, ани бунуннан Аллаха измет едер. 3Бӧлӓ йапаӂэклар, зерӓ танымадылар не Бобайы, не дӓ Бени. 4Сӧледим буннары сизӓ, ки ачан гелеӂек о вакыт, аклыныза гетирӓсиниз, ани Бӓн сизӓ сӧледйидим буннары. Баштан буннары сизӓ сӧлӓмедим, зерӓ сизиннӓн билӓ булунурдум. 5Шинди гидерим Она, Ким Бени йоллады, ама сиздӓн бириниз билӓ сормээр: „Нерейи гидерсин?“ 6Ама бу лафларын бетеринӓ, ани сӧледим сизӓ, кахыр басты сизи. 7Ама Бӓн хакына сӧлеерим сизӓ, ани таа ислӓӓ олаӂэк сизин ичин, ки Бӓн гидейим, зерӓ Бӓн гитмӓрсейдим, Иилендириӂи гелмейеӂек, ама гидӓрсейдим, йоллайаӂам Ону сизӓ. 8Ачан О гелеӂек, дӱннейӓ ачаӂэк, не вар гӱнах, не вар доорулук хем недир Аллахын даавасы. 9Ачаӂэк оннарын гӱнахларыны, зерӓ инанмадылар Бана. 10Ачаӂэк доорулуу, зерӓ Бӓн гидерим Бобайа, да Бени шиндӓн сора гӧрмейеӂениз. 11Ачаӂэк даавайы, зерӓ даавайа кесилди бу дӱннейин чорбаӂысы. 12Вар чок ишлӓр, сӧлейим сизӓ, ама шинди йок насыл оннара дайанасыныз. 13Ачан гелеӂек Иилендириӂи, Аслылык Духу, О доорудаӂэк сизи бӱтӱн аслылаа, зерӓ О лафетмейеӂек Кендиндӓн, ама сӧлейеӂек, не ишидеӂек, хем билдиреӂек сизӓ гелӓр ишлери. 14О Бени метиннейеӂек, зерӓ алаӂэк ондан, не вар Бендӓ, да сизӓ ачаӂэк. 15Хепси, не вар Бобада, оннар Беним, онуштан дедим, ани алаӂэк ондан, не вар Бендӓ, да сизӓ ачаӂэк. 16Бир парча вакыттан сора артык Бени гӧрмейеӂениз, ама таа бир парча вакыттан сора енидӓн гӧреӂениз, /зерӓ Бӓн Бобама гидерим/». 17Ачан ишиттилӓр бу лафлары, кимиси ӱӱрениӂилериндӓн дедилӓр бири-биринӓ: «Не истеер бизӓ демӓӓ бу лафларлан, ани бир парча вакыттан сора гӧрмейеӂениз Бени, сора бир парча вакыттан сора енидӓн гӧреӂениз, зерӓ Бӓн Бобама гидерим». 18Ӧлӓ ки, оннар сордулар: «Недир бу „бир парча вакыт“, ани О деер? Биз аннамээрыз, не лафедер». 19Иисус аннады, ани оннар истеерлӓр сорсуннар Она, онуштан деди: «Бунун ичин ми чекишерсиниз, ани дедим: „Бир парча вакыттан сора гӧрмейеӂениз Бени, ама таа бир парча вакыттан сора енидӓн гӧреӂениз“? 20Доору, доору сӧлеерим сизӓ, ани аалайаӂэныз хем сызлайаӂэныз, ама дӱннӓ севинеӂек. Сиз кахырланаӂэныз, ама кахырыныз севинмейӓ дӧнеӂек. 21Кары, ачан гелер вакыды дуудурмаа, зеетленер, ама сора, ачан дуудурэр бир евлат, зеетлерини унудэр севинмектӓн, ани бир инсан дууду бу дӱннедӓ. 22Хеп ӧлӓ сиз дӓ шинди кахырланэрсыныз, ама ачан енидӓн гӧреӂӓм сизи, севинеӂениз. Кимсей сизин севинменизи сиздӓн аламайаӂэк. 23О гӱндӓ сормайаӂэныз бишей Бана. Доору, доору сӧлеерим сизӓ, не дӓ истейеӂениз Беним адыма Бобадан, вереӂек сизӓ. 24Шиндийӓ кадар бишей истӓмединиз Беним адыма. Истейиниз, да кабледеӂениз, ки сизин севинмениз таман олсун. 25Буннары аннаттым сизӓ ӧрнеклӓрлӓн, ама гелер вакыт, ачан артык ӧрнеклӓрлӓн лафетмейеӂӓм, ама ачык лафедеӂӓм сизиннӓн Боба ичин. 26О гӱндӓ истейеӂениз Беним адыма. Демеерим, ани Бӓн йалвараӂам сизин ичин Бобайа. 27Боба Кендиси сизи север, зерӓ сиз севдиниз Бени да инандыныз, ани Аллахтан чыкып, гелдим. 28Гелдим Бобадан бу дӱннейӓ, шинди бракэрым дӱннейи да дӧнерим Бобайа». 29Ӱӱрениӂилери дедилӓр: «Тӓ, шинди лафедерсин ачык да хич лафетмеерсин ӧрнеклӓн. 30Шинди аннээрыз, ани билерсин хепсини, да диил лӓӓзым, ки сорсун Сана биркимсей бишей, онуштан инанэрыз, ани Аллахтан гелдин». 31Иисус ӂувап етти: «Шинди инанэрсыныз мы? 32Тӓ, гелер вакыт, артык гелди, ачан даалышаӂэныз херкезиниз кенди еринӓ. Бени йалныз бракаӂэныз, ама Бӓн диилим йалныз, зерӓ Боба Бенимнӓн. 33Сӧледим буннары, ки услулуунуз олсун Бендӓ. Бу дӱннедӓ зеет гечиреӂениз, ама гиргинненин, Бӓн енседим дӱннейи!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\