Иоан 2 | Bible.is
Иоан 2

1Ӱчӱнӂӱ гӱнӱ Галилейанын Кана кӱӱйӱндӓ дӱӱн варды. Иисусун анасы орадайды. 2Дӱӱнӓ чаардылар Иисусу да ӱӱрениӂилериннӓн. 3Чӱнкӱ шарап битмишти, Иисусун анасы деди Она: «Оннарда йок шарап». 4Иисус ӂувап етти: «О, кары! Бана хем сана не? Беним саадым таа гелмеди». 5Анасы изметкерлерӓ деди: «Йапасыныз ону, не дейеӂек». 6Орада варды алты кап таштан. Иудейлерин адетлеринӓ гӧрӓ, бу каплардан суйу файдалардылар йыканмак адетлериндӓ. Херкези бу каплардан аларды ики-ӱч ӧлчӱ су. 7Иисус деди оннара: «Долдурун каплары суйлан». Оннар долдурдулар оннары аазларынадан. 8«Шинди алын да гӧтӱрӱн дӱӱн ӂувапчысына», – деди Иисус. Ӧлӓ дӓ йаптылар. 9Дӱӱн ӂувапчысы датты судан олмуш шарабы. О билмӓрди, нередӓн бу шарап, билӓрдилӓр изметкерлӓр, ани долдурдулар каплары. Дӱӱн ӂувапчысы чаарды гӱвеейи 10да деди она: «Инсан илкин койэр софрайа ии шарабы, да конаклар сарфош олдуктан сора, прост шарабы. Ама сӓн ии шарабы бракмышын шиндийӓ кадар». 11Иисус йапты бу илк нышаны Галилейанын Кана кӱӱйӱндӓ. Бунуннан ачты Кенди метинниини, да ӱӱрениӂилери инандылар Она. 12Ондан сора, анасыннан, кардашларыннан хем ӱӱрениӂилериннӓн барабар гитти Капернаума. Орада калдылар биркач гӱн. 13Иудейлерин Паскеллеси йаклашарды. Иисус гелди Иерусалим касабасына. 14Булду Айоз бинанын аулунда ӧкӱз, койун, гугуш сатаннары хем отурукча пара дииштиреннери. 15Тасмадан йапты бир камчы да коолады хепсини дышары Айоз бинанын аулундан койуннарлан хем ӧкӱзлӓрлӓн, даатты пара дииштиреннерин гӱмӱшлерини, актарды масаларыны. 16Деди гугуш сатаннара: «Алын буннары бурадан да Беним Бобамын евини панайыра чевирмейин!» 17Ӱӱрениӂилери аклына гетирдилӓр, ани вар йазылы: «Хавезлик Сенин евин ичин Бени кемирер». 18Иудейлӓр бунун ичин дедилӓр Она: «Не нышаннан бизӓ гӧстереӂӓн, ани вар доорулуун буну йапасын?» 19Иисус деди: «Йыкын бу Айоз бинайы да Бӓн ӱч гӱнӓдӓн енидӓн калдыраӂам». 20Иудейлӓр дедилӓр: «Лӓӓзым олду кырк алты йыл йапылсын бу Айоз бина, да Сӓн йапаӂан ону ӱч гӱндӓ ми?» 21Ама О, дейерӓк Айоз бина, Кенди гӱӱдеси ичин лафедӓрди. 22Ачан дирилди ӧлӱдӓн, ӱӱрениӂилери аклына гетирдилӓр, ани о сӧледийди бу лафлары, да инандылар Айоз Йазылары хем Иисусун сӧзӱнӱ. 23Ачан Иисус Паскеллӓ йортусунда Иерусалим касабасындайды, чок инсан инанды Она, зерӓ гӧрӓрдилӓр мераклы нышаннары, ани йапарды. 24Ама Кендиси Иисус умудуну оннара коймарды, зерӓ таныйарды хепсини. 25Онун йокту лӓӓзымныклыы, ки биркимсей аннатсын инсан ичин, зерӓ О Кендиси билӓрди, не вар инсанын ӱреендӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\