Иоан 20

1Хафтанын илк гӱнӱндӓ Марийа Магдалина чин-сабаалӓн, таа каранныктан, гелди мезара да гӧрдӱ, ани таш актарылмыш мезарын аазындан. 2О качарак гитти Симон Петрийӓ хем ӧбӱр ӱӱрениӂийӓ, ангысыны севӓрди Иисус, да деди оннара: «Алмышлар Саабийи мезардан, да билмеериз, нерейи койдулар Ону». 3Озаман чыкты Петри хем ӧбӱр ӱӱрениӂи да гиттилӓр мезара. 4Икиси барабар качтылар, ама ӧбӱр ӱӱрениӂи Петридӓн таа пек качарды да етишти ондан илери мезара. 5Ачан иилди, гӧрдӱ кетен безлери ердӓ, ама мезар ичинӓ гирмеди. 6Онун ардына гелди Симон Петри. О гирди мезар ичинӓ, гӧрдӱ ердӓ кетен безлери 7хем пешкири, ани башындайды. О диилди безлӓрлӓн бирердӓ, ама сарылы топлуйду да койулуйду башка тарафа. 8Озаман гирди мезар ичинӓ ӧбӱр ӱӱрениӂи да, ангысы илери етиштийди мезара да, гӧрӱп, инанды. 9Зерӓ оннар таа билмӓрдилӓр Айоз Йазыдан, ани Иисус лӓӓзымды дирилсин ӧлӱдӓн. 10Сора ӱӱрениӂилӓр енидӓн дӧндӱлӓр геери евӓ. 11Ама Марийа дурарды дышарда, мезарын йанында, да ааларды. О ааларкан, иилди баксын мезар ичинӓ. 12Да орада гӧрер ики ангил, гиийимни ак-бийаз рубайлан. Бириси отурарды баш уӂунда, ӧбӱрӱ дӓ айак уӂунда, нередӓ койулуйду Иисусун гӱӱдеси. 13Оннар сордулар она: «Кары, нечин аалээрсын?» О ӂувап етти: «Алмышлар беним Саабими, да билмеерим нерейи койдулар». 14Бӧлӓ лафедӓркӓн, дӧндӱ да гӧрдӱ Иисусу, Ангысы орада айакча дурарды, ама танымады Ону. 15Иисус деди она: «Кары! Нечин аалээрсын? Кими аарээрсын?» Марийа санды, ани О башчыванӂы, да деди: «Чорбаӂы! Еер сӓн алдысайдын Ону, сӧлӓ нерейи койдун, да бӓн алаӂам Ону». 16Иисус деди она: «Марийа!» О чабук дӧндӱ да чыфытчасына деди: «Раввуни!», аннамасы «Ӱӱредиӂи». 17Иисус деди она: «Тутунма Бендӓн, зерӓ Бӓн таа калкмадым Бобама, ама гит кардашларыма да сӧлӓ оннара, ани калкэрым Беним Бобама хем сизин Бобаныза, Беним Аллахыма хем сизин Аллахыныза». 18Марийа Магдалина гелер ӱӱрениӂилерӓ да деер: «Бӓн гӧрдӱм Саабийи», сора сӧледи, не деди Иисус. 19О хафтанын илк гӱнӱндӓ, авшам ӱстӱ, ӱӱрениӂилӓр топлуйдулар бирердӓ. Капулар китлийдилӓр, зерӓ коркардылар иудейлердӓн. Озаман Иисус гелди оннарын арасына да деди оннара: «Селемет сизӓ!» 20Бундан сора гӧстерди оннара еллерини хем ийесини. Ӱӱрениӂилӓр, гӧрӱп Саабийи, севиндилӓр. 21Иисус деди икинӂи сыра: «Селемет сизӓ! Ниӂӓ йоллады Бени Бобам, ӧлӓ йоллээрым Бӓн дӓ сизи». 22Бу лафлардан сора О ӱфледи оннара да деди: «Кабледин Айоз Духу. 23Кимин гӱнахларыны баашлайаӂэныз, оннара баашланаӂэк, кимин баашламайаӂэныз, оннара баашланмайаӂэк». 24Фома, оникидӓн бириси, ангысына денер «Икиз», йокту оннарлан барабар, ачан Иисус гелди. 25Ӧбӱр ӱӱрениӂилӓр дедилӓр она: «Биз гӧрдӱк Саабийи!» Ама о деди: «Гӧрмейинӂӓ Онун еллериндӓ нышаннары енсерлердӓн, коймайынӂа пармаамы нышаннара хем йокламайынӂа елимнӓн Онун ийесини, бӓн инанмайаӂам». 26Секиз гӱндӓн сора енидӓн топлуйдулар Иисусун ӱӱрениӂилери ичердӓ, Фома да оннарланды. Капулар китлийкӓн, гелди Иисус оннарын арасына да деди: «Селемет сизӓ!» 27Сора деер Фомайа: «Вер пармааны да бак Беним еллеримӓ, вер елини да йокла Беним ийеми да олма инансыз, ама ол инанӂы». 28Фома деди: «Саабим хем Аллахым!» 29Иисус деди она: «Фома, сӓн гӧрдӱн да инандын. Не мутлу оннара, ким гӧрмедийнӓн инанэр». 30Иисус чок башка нышаннар йапты ӱӱрениӂилерин ӧнӱндӓ, ангылары ичин йок йазылы бу кийатта. 31Ама буннар йазылы, ки сиз инанасыныз, ани Иисус – Христос, Аллахын Оолу, да инанарак, дивеч йашаманыз Онун адыннан олсун.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\