Иоан 21 | Bible.is
Иоан 21

1Бундан сора Иисус енидӓн гӧстерилди Кенди ӱӱрениӂилеринӓ Тивериада гӧлӱнӱн бойунда. Тӓ ниӂӓ О гӧрӱндӱ: 2Симон Петри, Фома, ангысына денер «Икиз», Нафанаил, Галилейанын Кана кӱӱйӱндӓн, Зеведейин ооллары хем таа ики ӱӱрениӂи топландыйдылар бирери. 3Симон Петри деди: «Гидерим балык тутмаа». Оннар ӂувап еттилӓр: «Гидериз биз дӓ сениннӓн». Гиттилӓр да пиндилӓр кайык ичинӓ, ама о геӂӓ бишей тутмадылар. 4Ачан айдыннанды, Иисус дурарды гӧлӱн бойунда, ама ӱӱрениӂилӓр танымадылар Ону. 5Иисус деди оннара: «Ушакларым! Туттунуз му бишей сабаа имееси ичин?» Оннар ӂувап еттилӓр: «Тутмадык». 6О деди оннара: «Атын сӱзмейи кайыын саа тарафына да тутаӂэныз». Оннар аттылар да артык чыкарамардылар сӱзмейи, окадар чок балык тутулмушту. 7Озаман ӱӱрениӂи, ангысыны севӓрди Иисус, деди Петрийӓ: «Тӓ, Сааби!» Симон Петри, ачан ишитти, ани О – Сааби, белинӓ баалады ӱст рубасыны, зерӓ сойунмушту, да атлады су ичинӓ. 8Ама калан ӱӱрениӂилӓр гелдилӓр кайыклан, зерӓ узак диилдилӓр кенардан, йакын бир икиӱз ендезенин долайында, да чекӓрдилӓр сӱзмейи балыкларлан. 9Ачан чыктылар куруйа, орада гӧрдӱлӓр коор ӱстӱндӓ койулу балык хем йанында екмек. 10Иисус деди оннара: «Верин балыклардан, ани шинди туттунуз». 11Симон Петри пинди кайаа да чекти сӱзмейи кенара. О долуйду бӱӱк балыкларлан, хепси варды ӱз елли ӱч балык. Бакмайарак, ани ӧлӓ чок, сӱзмӓ хеп окадар копмады. 12Иисус деди оннара: «Гелин да ийин». Кимсей ӱӱрениӂилердӓн кыйышмарды сорсун Она: «Кимсин сӓн?» Зерӓ хепси таныйардылар, ани О Кендиси Сааби. 13Иисус йаклашты, алды екмӓӓ да верди оннара. Хеп ӧлӓ сора верди балыклары да. 14Бу ӱчӱнӂӱ сыра Иисус гӧстерилди ӱӱрениӂилеринӓ дирилмектӓн сора. 15Оннар идиктӓн сора, Иисус деди Симон Петрийӓ: «Симон, Иоанын оолу! Северсин ми сӓн Бени таа чок буннардан?» Петри ӂувап етти: «Аслы, Сааби, Сӓн билерсин, ани бӓн северим Сени». Иисус деди она: «Отлат Беним кузуларымы». 16Икинӂи сыра сорэр она: «Симон, Иоанын оолу! Северсин ми сӓн Бени?» Петри ӂувап етти Она: «Аслы, Сааби, Сӓн билерсин, ани бӓн северим Сени». Иисус деди она: «Гӱт Беним койуннарымы». 17Ӱчӱнӂӱ сыра сорду она: «Симон, Иоанын оолу! Северсин ми сӓн Бени?» Петри гӱчленди, ани ӱчӱнӂӱ сыра хеп буну сорду: «Северсин ми Бени?» да ӂувап етти: «Сааби! Сӓн хепсини билерсин. Сӓн билерсин, ани бӓн северим Сени». Иисус деди она: «Отлат Беним койуннарымы. 18Доору, доору сӧлеерим сана, ачан сӓн генчтин, кушанардын кендин да гидӓрдин, нерейи кендин истӓрдин, ама ачан ихтӓрлайаӂан, узадаӂан еллерини, да башкасы кушайаӂэк сени да гӧтӱреӂек, нерейи сӓн хич истӓмеерсин». 19Сӧледи буннары, ки гӧстерсин, несой ӧлӱмнӓн Петри метиннейеӂек Аллахы. Буннары сӧледиктӓн сора деди она: «Гел Беним ардыма». 20Петри бакты геери да гӧрдӱ, ани оннарын ардына гелер ӱӱрениӂи, ангысыны севӓрди Иисус, хем ангысы авшам екмӓӓ вакыдында дайандыйды Иисусун гӱӱсӱнӓ, да сорду: «Сааби! Ким сатаӂэк Сени?» 21Петри, гӧрӱп ону, сорду Иисуса: «Сааби, онуннан не олаӂэк?» 22Иисус деди: «Еер Бӓн истӓрсейдим, ки о калсын дири, таа Бӓн гелинӂӓ, сана не зарар? Сӓн бак да гел ардыма». 23Бундан сора лаф даалды кардашларын арасында, ани бу ӱӱрениӂи хич ӧлмейеӂек. Ама Иисус демеди, ани о хич ӧлмейеӂек, салт деди: «Еер Бӓн истӓрсейдим, ки о калсын дири, таа Бӓн гелинӂӓ, сана не зарар?» 24Бу, о ӱӱрениӂи, ани шаатлык едер бу ишлӓр ичин хем йазды буннары, да биз билериз, ани онун шаатлыы аслы. 25Вар чок таа, не йапты Иисус, ама еер йазылайды хепси уфаӂыктан, санэрым, ки бӱтӱн дӱннӓ йокту насыл сыйдырсын бу йазылмыш кийатлары. /Амин./


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\