Лука 15

1Хепси харччылар хем гӱнахкерлӓр йаклашардылар Иисусу сеслемӓӓ. 2Фарисейлӓр хем билгичлӓр маана булардылар да дейӓрдилӓр: «Бу адам кабледер гӱнахкерлери хем ийер оннарлан». 3Иисус сӧледи оннара бу ӧрнӓӓ: 4«Кимин сиздӓн вар ӱз койуну, да кайбедер бирисини, бракмээр мы доксан докузу кырда да гитмеер ми, аарасын кайып койуну, ону булунӂа? 5Булдуктан сора севинмӓклӓн алэр ону сыртына, 6гелип евӓ, чаарэр достларыны хем комушуларыны да деер: „Севинин бенимнӓн, зерӓ булдум кайып койунуму“. 7Хеп ӧлӓ деерим сизӓ, гӧктӓ таа бӱӱк севинмӓк олэр бир гӱнахкер ичин, ким пишман олэр гӱнахларындан, некадар доксан докуз доору адам ичин, ангыларын йок зорлары пишманнык ичин. 8Еки ангысы карылардан, кимдӓ вар он гӱмӱш, кайбедип оннардан бирини, тутуштурмээр шафкы хем сӱпӱрмеер ичерсини, да есап алмаклан аарамээр, ону булунӂа? 9Ачан булэр ону, чаарэр достларыны хем комушуларыны да деер: „Севинин бенимнӓн, зерӓ булдум гӱмӱшӱмӱ, ани кайбеттийдим“. 10Хеп ӧлӓ сӧлеерим сизӓ, гӧктӓ олэр бӱӱк севинмӓк Аллахын ангиллериндӓ, ачан бир йалныз гӱнахкер пишман олэр гӱнахларындан». 11Сора Иисус сӧледи: «Бир адамын варды ики оолу. 12О таа кӱчӱк оолу деди бобасына: „Боба, вер варлыктан, не дӱшер бана“. Бобасы пайетти оннара варлыыны. 13Биркач гӱндӓн сора кӱчӱк оол, топлайып хепсини, гитти бир узак девлетӓ, нередӓ гезди хайырсызлыкта, даадып хепсини, не варды онда. 14Ачан хепсини харӂады, олду бир бӱӱк аачлык девлеттӓ, да о башлады йоклук чекмӓӓ. 15Сора гитти, йанашты о мемлекеттӓн бир адама, ангысы ону йоллады, гӱтсӱн домузлары. 16О кайылды баарлем домузларын имеклериннӓн дойунсун, ама кимсей ону бракмарды. 17Гелип кендинӓ, деди: „Беним бобамын чыракларынын боллуктан вар имеелери, ама бӓн бурада ӧлерим аачлыктан! 18Калкаӂам, гидеӂӓм бобама да дейеӂӓм: Боба! Йанылдым сенин хем гӧкӱн ӧнӱндӓ. 19Етмеерим адланайым сенин оолун, ал бени кендинӓ бир чырак гиби“. 20Озаман калкып-гитти бобасына. Таа узактайкан, бобасы гӧрдӱ ону, ӂаны аӂыды, чыкты качарак она каршы, куӂаклады да ӧптӱ. 21Оолу деди: „Боба, йанылдым гӧкӱн хем сенин ӧнӱндӓ, диилим йакышыклы адланайым сенин оолун!“ 22Ама боба деди чыракларына: „Хызлы гетирин ен ии рубайы да гиидирин ону, верин бир ӱзӱк онун пармаана хем емени айакларына. 23Гетирин бесленмиш данайы да кесин, ийелим хем шенненелим. 24Зерӓ бу оолум ӧлдӱйдӱ да дирилди, кайыпты да булунду“. Да башладылар шенненмӓӓ. 25Онун бӱӱк оолу кырдайды. Дӧнӱп кырдан, йаклашты евӓ, ишитти музыка хем ойун сеси. 26Чаарды чыракларын бирисини да сорду: „Не олэр?“ 27Бу чырак сӧледи: „Сенин кардашын дӧндӱ геери, бобан кести бесли данайы, чӱнкӱ кардашын саа булунду“. 28О ӱфкеленди да гирсин ичери истӓмеди. Онун бобасы, чыкып дышары, йалварды, гирсин. 29О ӂувап етти кенди бобасына: „Букадар вакыт бӓн измет едерим сана да бир сыра билӓ басмадым сымарладыыны, ама сӓн бана вермедин баарлем бир олак, шенненейим беним достларымнан. 30Ама ачан гелди бу сенин оолун, ангысы даатты сенин варлыыны маскара карыларлан, онун ичин кестин ен бесли данайы“. 31Бобасы ӂувап етти: „Оолум, сӓн херзаман бенимнӓнсин, хепси, не беним, оннар сенин. 32Ама лӓӓзымды севинелим хем шенненелим, зерӓ бу сенин кардашын ӧлдӱйдӱ да дирилди, кайыпты да булунду“».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\