Лука 20 | Bible.is
Лука 20

1Бир гӱнӱ, незаман Иисус инсаны Айоз бина аулунда ӱӱредӓрди хем насаат едӓрди Ии Хабери, Она гелдилӓр бӱӱк попазлар, билгичлӓр хем аксакаллар. 2Да дедилӓр: «Сӧлӓ, не заабитликлӓн йапэрсын буннары, хем ким верди Сана заабитлии?» 3Иисус ӂувап етти оннара: «Койаӂам Бӓн дӓ сизӓ бир соруш, ӂувап единиз Бана. 4Иоанын ваатизлии гӧктӓн ми, оса инсандан мы?» 5Оннар бири-бириннӓн лафедӓрди: «Еер дейӓрсейдик: „Гӧктӓн“, О дейеӂек: „Ӧлейсӓ, нечин ону инанмадыныз?“ 6Ама дейӓрсейдик: „Инсандан“, озаман инсан бизи ӧлдӱреӂек ташлан, зерӓ хепси инанэр, ани Иоан бир пророк». 7Онуштан ӂувап еттилӓр: «Билмеериз, нередӓн гелер Иоанын ваатизлии». 8Озаман Иисус ӂувап етти: «Бӓн дӓ сӧлӓмейеӂӓм сизӓ, не заабитликлӓн йапэрым буннары». 9Сора сӧледи инсана бу ӧрнӓӓ: «Бир адам койду бир баа, верди ону бааӂылара, сора узун бир вакыда гитти башка мемлекетӓ. 10Ӱзӱм вакыдында йоллады бир чырак бааӂылара, алсын пайыны баа берекединдӓн, ама бааӂылар дӱӱдӱлӓр ону да бош еллӓн геери йолладылар. 11Сора йоллады башка бир чырааны. Оннар ону да дӱӱдӱлӓр, гӱлмӓӓ алдылар да бош еллӓн геери йолладылар. 12Йоллады ӱчӱнӂӱ чырааны. Оннар ону да йараладылар хем баадан дышары уураттылар. 13Баайын чорбаӂысы дӱшӱндӱ: „Не йапайым? Йоллайаӂам беним севгили оолуму. Беки ону икрамнан кабледирлӓр!“ 14Ама бааӂылар, гӧрӱп ону, аннаштылар бири-бириннӓн, дейип: „Тӓ чорбаӂынын оолу, ӧлдӱрелим ону, да баа бизӓ калаӂэк“. 15Чыкарып ону баадан бир тарафа, ӧлдӱрдӱлӓр. Шинди не йапаӂэк баа чорбаӂысы бу бааӂыларлан? 16Гелип, телеф едеӂек оннары, ама баайы башка адамнара вереӂек». Бу лафлары ишидип, инсан деди: «Олмаз бу олсун!» 17Иисус, бакып уз оннарын гӧзлеринӓ, деди: «Озаман насыл аннамаа бу сӧзлери, ани йазылы: „Таш, ани усталар сыбытты, сонда етишти кӧшӓ ташы олсун“? 18Ким дӱшеӂек бу таш ӱстӱнӓ, езилеӂек. Ама кимин ӱстӱнӓ таш дӱшеӂек, ону туз-буз йапаӂэк». 19Бӱӱк попазлар хем билгичлӓр бактылар хемен Ону тутсуннар, ама инсандан коркардылар. Зерӓ аннадылар, ани оннар ичин Иисус бу ӧрнӓӓ сӧледи. 20Онуштан башладылар Иисусу колламаа. Йолладылар ардына гӧзчӱлери, ангылары йапындылар кабаатсыз, бакарак тутсуннар Ону бир лафлан, ки кулланыӂынын даавасына хем заабитлиинӓ версиннӓр. 21Она сордулар: «Ӱӱредиӂи, билериз, ани доору лафедерсин хем ӱӱредерсин, адамын ӱзӱнӓ бакмайарак, хакына Аллахын йолуну ӱӱредерсин. 22Дӱшер ми, ӧдейелим харч Кесара оса дӱшмеер ми?» 23Иисус аннады оннарын шалвирликлерини, да деди: «/Нечин Бени денеерсиниз?/ 24Гӧстерин Бана бир динар. Кимин ресими хем ады йазылы бурада?» «Кесарын», – ӂувап еттилӓр оннар. 25Озаман Иисус деди: «Верин Кесара, не Кесарын, ама Аллаха, не Аллахын». 26Тутамадылар Ону лафлан инсанын ӧнӱндӓ да, шашып Онун ӂувабына, сустулар. 27Кимиси садукейлердӓн, ким деер, ани йок дирилмӓк, йаклашып Иисуса, сордулар: 28«Ӱӱредиӂи, Моисей йазыларында деди бизӓ: „Еер биркимсей ӧлӓрсейди ушаксыз, да карысы саа каларсайды, онун кардашы евленсин бу карыйа да калдырсын ушак ӧлмӱш кардашына тамызлык ичин“. 29Варды еди кардаш. Илкинкиси евленди да ушаксыз ӧлдӱ. 30Онун карысына евленди икинӂи кардашы, /о да ӧлдӱ таа олмадыйнан ушаа/. 31Сора бу карыйы алды ӱчӱнӂӱ кардашы. Ӧлӓ йапты еди кардаш да ушаксыз ӧлдӱлӓр. 32Хепсиндӓн сора ӧлдӱ кары да. 33Дирилмектӓ ангысынын карысы олаӂэк бу кары? Зерӓ хепси еди кардаш она евлийди». 34Иисус ӂувап етти: «Бу йашаманын ооллары хем кызлары евленерлӓр. 35Ама ким етишеӂек, пай алсын гелӓр ӧмӱрдӓн хем ӧлӱлерин дирилмесиндӓн, евленмейеӂек. 36Артык йок насыл ӧлсӱннӓр, чӱнкӱ ангиллерӓ бензеерлӓр. Оннар Аллахын ооллары, зерӓ ӧлӱмдӓн дирилеӂеклӓр. 37Ама, ани ӧлӱлӓр дирилеӂек, буну гӧстерди кенди Моисей орада, нередӓ лаф гидер йанар гӱмӓ ичин. Орада Сааби ичин деер: „Авраамын Аллахы, Исаакын Аллахы хем Иаковун Аллахы“. 38Аллах – ӧлӱлерин Аллахы диил, ама дирилерин, зерӓ Аллаха хепси инсан диридир». 39Билгичлердӓн кимиси ӂувап етти: «Ии сӧледин, Ӱӱредиӂи!» 40Бундан сора кимсей кыйышамарды сорсун Она бир дӓ лаф. 41Иисус сорду оннара: «Нечин деерлӓр, ани Христос – Давидин Оолу? 42Кенди Давид Псалма кийадында деер: „Сааби деди беним Чорбаӂыма: Отур саа тарафымда, 43Бӓн койунӂа Сенин душманнарыны айакларын алтына“. 44Давид адлээр Ону „Чорбаӂы“, озаман насыл О олабилир Давидин оолу?» 45Хепси ишиттилӓр, ниӂӓ Иисус ӱӱрениӂилеринӓ деди: 46«Корунун билгичлердӓн, ангылар северлӓр гезмӓӓ узун рубайлан хем беенерлӓр инсан селӓмнесин оннары мейданнарда. Северлӓр отурмаа илк скемнелерӓ синагогаларда хем ӧндеки ерлерӓ конак софраларында. 47Оннар кемирерлӓр дулларын евлерини, ама гӧстермӓк ичин узун дуалар йапэрлар. Оннарын ӂезасы чок аар олаӂэк».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\