Лука 5

1Бир сыра, ачан Иисус булунарды Геннисарет гӧлӱнӱн бойунда, инсан сыкышып сокуларды Она, ишитсин Аллахын сӧзӱнӱ дейни. 2Иисус гӧрдӱ ики кайык су ӱстӱндӓ. Балыкчылар чыкмыштылар кенара да йыкардылар сӱзмелерини. 3Иисус пинди бу кайыклардан бирисинӓ, ани Симонунду, йалварды, бираз итирсиннӓр кайыы кенардан су ичинӓ, сора отурду да орадан ӱӱредӓрди инсаны. 4Ачан битирди ӱӱретмӓӓ инсаны, деди Симона: «Ӱз таа деринӓ да атын сӱзмелери балык тутмаа». 5Симон ӂувап етти Она: «Ӱӱредиӂи! Биз саваштык бӱтӱн геӂӓ да бишей тутамадык, ама Сенин лафына гӧрӓ атэрым сӱзмелери су ичинӓ». 6Ачан аттылар сӱзмелери, оннар туттулар ӧлӓ чок балык, ани сӱзмелӓр башладыйдылар копмаа. 7Йаптылар нышан кафадарларына, ангылары ӧбӱр кайыктайдылар, гелсиннӓр йардыма. Оннар гелдилӓр, долдурдулар икисини дӓ кайыклары ӧлӓ чок балыклан, ани кайыклар батмаа башладыйдылар. 8Ачан гӧрдӱ буннары Симон Петри, дӱштӱ Иисусун айакларына да деди: «Сааби, гит бендӓн, зерӓ бӓн гӱнахкерим!» 9О хем хепси, ким онуннан барабарды, шаштылар бу балык тутмасына. 10Хеп бутӱрлӱ олду Иаковлан хем Иоаннан, Зеведейин оолларыннан, ани Симонун кафадарларыйдылар. Озаман Иисус деди Симона: «Коркма, бӱӱндӓн сора адам тутан олаӂан». 11Чыкардылар ики кайыы кенара, брактылар хепсини да гиттилӓр Иисусун ардына. 12Иисус булунарды касабаларын бирисиндӓ, да бир лепралы адам, гӧрӱп Иисусу, дӱштӱ ӱзӱкойну ерӓ да йалварды: «Сааби, еер истӓрсейдин, вар насыл бени паклайасын». 13Иисус узатты елини, дииди она да деди: «Истеерим, паклан!» Хемен лепра ону бракты. 14Иисус сымарлады она, сӧлӓмесин кимсейӓ. Иисус деди: «Гит да гӧстерил попаза. Кенди пакланман ичин гетир курбан, ниӂӓ Моисей сыралады, ки шаатлык олсун инсана». 15Иисус ичин хабер гиттикчӓ таа чок дааларды. Инсаннар сӱрӱ-сӱрӱ гелӓрдилӓр Она, сеслесиннӓр хем хасталыкларындан алыштырылсыннар дейни. 16Ама Иисус гидӓрди сапа ерлерӓ да орада дуа едӓрди. 17Бир гӱнӱ, ачан Иисус ӱӱредӓрди инсаны, фарисейлӓр хем закон ӱӱредиӂилери, ани гелдийдилӓр Галилейанын хем Иудейанын хепси долай кӱӱлериндӓн хем Иерусалимдӓн, дурардылар орада. Саабинин куведи Онуннанды, инсаны алыштырмаа дейни. 18Биркач адам гетирдилӓр пат ӱстӱндӓ бир кӧтӱрӱм хастайы да саваштылар ону сокмаа ичйанына, Иисусун ӧнӱнӓ койсуннар дейни. 19Чӱнкӱ буламадылар, насыл соксуннар ону ев ичинӓ калабалык бетеринӓ, пиндилӓр евин ӧртӱсӱнӓ да кереметлӓр арасындан салвердилӓр хастайы дӧшек ӱстӱндӓ орта ерӓ, Иисусун ӧнӱнӓ. 20Иисус, гӧрӱп оннарын инаныны, деди кӧтӱрӱм адама: «Гӱнахларын баашланды». 21Билгичлӓр хем фарисейлӓр башладылар дӱшӱнмӓӓ кенди-кендилеринӓ: «Кимдир Бу, ани Аллахы кӧтӱлеер? Ким, Аллахтан каарӓ, вар насыл гӱнахлары баашласын?» 22Иисус, Ангысы билӓрди оннарын неетлерини, ӂувап етти оннара: «Не дӱшӱнерсиниз ӱреклериниздӓ? 23Не таа колай: демӓӓ „Гӱнахларын баашланды“ мы оса демӓӓ „Калк да гез“ ми? 24Ама ки билӓсиниз, ани Адам Оолунун вар куведи ер ӱстӱндӓ гӱнахлары баашласын...», дӧнӱп кӧтӱрӱм хастайа деди: «Сана сымарлээрым: калк, ал дӧшеени да гит евӓ!» 25Чабук бу хаста оннарын ӧнӱндӓ калкты, алды дӧшеени да евӓ гитти, Аллахы метиннейерӓк. 26Хепси шаштылар, метиннедилӓр Аллахы бӱӱк коркуйлан да дейӓрдилӓр: «Бӱӱн гӧрдӱк шашылаӂак ишлӓр». 27Ондан сора Иисус, чыкып дышары, гӧрдӱ бир харччы, ады Левий, ангысы отурарды ердӓ, нередӓ харч топланарды, да деди она: «Гел Беним ардыма!» 28Левий бракты хепсини да гитти Онун ардына. 29Сора йапты Она бир бӱӱк конуш кенди евиндӓ. Бир сӱрӱ харччы хем башка конакчылар отурдулар оннарлан софрайа. 30Фарисейлӓр хем билгичлӓр, маана булуп, дейӓрдилӓр Онун ӱӱрениӂилеринӓ: «Нечин ийерсиниз хем ичерсиниз харччыларлан хем гӱнахкерлӓрлӓн барабар?» 31Иисус деди оннара: «Дофтор лӓӓзым диил саа оланнара, ама хасталара. 32Бӓн гелмедим чаарайым доорулары, ама гӱнахкерлери, Аллаха дӧнсӱннӓр». 33Оннар дедилӓр: «Иоанын хем дӓ фарисейлерин ӱӱрениӂилери сык оруч тутэрлар хем дуа едерлӓр, ама Сенин ӱӱрениӂилерин саде ийерлӓр хем ичерлӓр». 34Иисус ӂувап етти: «Вар мы насыл дӱӱнӂӱлӓр оруч тутсуннар, ачан гӱвӓӓ йаннарында? 35Гелеӂек вакыт, ачан гӱвӓӓ алынаӂэк оннардан, озаман, о гӱннердӓ оннар оруч тутаӂэк». 36Хем дӓ сӧледи оннара бир ӧрнек: «Кимсей йыртмээр ени рубадан йама, ески рубайа диксин дейни, зерӓ ени руба йыртылэр хем йама ески рубайа уймээр. 37Кимсей коймээр ески тулумнар ичинӓ ени шарабы, зерӓ ени шарап патладэр ески тулумнары, да шарап дӧкӱлер, тулумнар да зӓн олэрлар. 38Ама ени шарабы лӓӓзым дӧкмӓӓ ени тулумнар ичинӓ. /Озаман корунэр икиси дӓ./ 39Кимсей ески шарабы ичтиктӓн сора истӓмеер ичмӓӓ ени шараптан, зерӓ деер: „Ески шарап таа ии“».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\