Марк 11

1Ачан йаклаштылар Иерусалимӓ, Виффагийа хем Вифанийа кӱӱлеринӓ, ани Зейтин байырын йанында, Иисус йоллады икисини ӱӱрениӂилериндӓн 2да деди оннара: «Гидин ӧндеки кӱӱйӓ. Ачан гиреӂениз кӱӱ ичинӓ, хемен булаӂэныз бир ешеӂик баалы, ангысына таа кимсей атлы пинмеди. Чӧзӱн ону да гетирин Бана. 3Еер биркимсей сорарсайды: „Нечин буну йапэрсыныз?“ – ӂувап един: „О лӓӓзым Саабийӓ, сора хемен геери йоллайаӂэк“». 4Ӱӱрениӂилӓр гиттилӓр, булдулар ешеӂии, баалы сокакта, бир евин дышанда токат йанында, да чӧздӱлӓр ону. 5Кимиси орада дураннардан дедилӓр: «Не йапэрсыныз, нечин ешӓӓ чӧзерсиниз?» 6Оннар ӂувап еттилӓр, ниӂӓ Иисус ӱӱретти, да оннары брактылар. 7Иисуса ешеӂии гетирдилӓр, кенди ӱстӱнкӱ рубаларыны ӱстӱнӓ дӧшедилӓр, да Иисус атлы пинди. 8Чойу инсандан рубаларыны йол ӱстӱнӓ дӧшӓрдилӓр, башкалары даллары серӓрдилӓр, ани кырда аачлардан кесӓрдилӓр. 9Иисусун ӧнӱндӓ хем ардында гиденнӓр баарардылар: «Осанна! Иисӧзленмиш олсун Саабинин адына Гелӓн! 10Иисӧзленсин бобамызын, Давидин падишахлыы, ани гелер /Саабинин адына/! Осанна ӱӱсек гӧклердӓ!» 11Иисус гирди Иерусалимдеки Айоз бина ичинӓ, бакты долайа, ама чӱнкӱ вакыт гечти, дӧндӱ оникисиннӓн Вифанийа кӱӱйӱнӓ. 12Икинӂи гӱнӱ, ачан оннар чыктылар Вифанийадан, Иисус аӂыкты. 13О гӧрдӱ йырактан бир йапраклы инӂир фиданы. Гитти, баксын, вар мы мейвасы, ама йаклаштыйнан, йапрактан каарӓ бишей булмады, зерӓ диилди мейва вакыды. 14Озаман Иисус деди: «Бӱӱндӓн ӧтӓӓ хич кимсей имесин сендӓн мейва». Онун ӱӱрениӂилери ишиттилӓр буну. 15Ачан етиштилӓр Иерусалимӓ, Иисус гирди Айоз бина аулуна да башлады кооламаа орадан оннары, ким сатарды хем аларды, девирди пара дииштиреннерин масаларыны хем гугуш сатаннарын скемнелерини. 16Кимсейи бракмарды, бишей гечирсин Айоз бинанын аулу ичиндӓн. 17Ӱӱредип, дейӓрди инсана: «Диил ми йазылы: „Беним евимӓ денеӂек дуа еви хепси миллетлӓр ичин“, ама сиз чевирдиниз ону хайдут ининӓ». 18Ачан ишиттилӓр бӱӱк попазлар хем билгичлӓр буну, бакардылар, несой ӧлдӱрӓбилсиннӓр Ону, ама коркардылар Ондан, зерӓ Онун ӱӱретмесинӓ шашарды хепси инсан. 19Ачан авшам олду, Иисус хем ӱӱрениӂилери касабадан чыктылар. 20Сабаалӓн, инӂир фиданын йанындан гечӓркӓн, ӱӱрениӂилӓр гӧрдӱлӓр, ани фидан курумуш кӧкӱндӓн. 21Петри аклына гетирди да деди: «Ӱӱредиӂи, йа бак, инӂир фиданы, ани бетваладын, курумуш». 22Иисус ӂувап етти оннара: «Олсун сиздӓ инан Аллаха. 23Доору сӧлеерим сизӓ, еер биркимсей бу байыра дейӓрсейди: „Калк да атыл дениз ичинӓ“, да шӱпесиз ӱректӓн инанарсайды, ани не сӧледи таманнанаӂэк, озаман олаӂэк. 24Онуштан сӧлеерим сизӓ: Не дӓ истейеӂениз дуада, инанын каблетмиш гиби, да олаӂэк сизӓ. 25Ачан дуада дурэрсыныз, еер сиздӓ варсайды биркимсейӓ каршы бишейиниз, баашлайын, Гӧктеки Бобаныз да баашласын дейни сизин кабаатларынызы. 26Еер сиз баашламарсайдыныз, Гӧктеки Бобаныз да баашламайаӂэк сизин кабаатларынызы». 27Дӧндӱлӓр геери Иерусалимӓ. Иисус, ачан гезинӓрди Айоз бина аулунда, йаклашты бӱӱк попазлар, билгичлӓр хем аксакаллар да сордулар Она: 28«Не заабитликлӓн йапэрсын бу ишлери, хем ким верди Сана бу заабитлии, буннары йапасын?» 29Иисус деди оннара: «Койаӂам Бӓн дӓ сизӓ бир соруш. Ӂувап един Бана, сора Бӓн дӓ сизӓ сӧлейеӂӓм, не заабитликлӓн йапэрым бу ишлери. 30Иоанын ваатизлии гӧктӓн ми гелди оса инсандан мы? Ӂувап един Бана». 31Оннар бири-бириннӓн лафедӓрдилӓр: «Еер дейӓрсейдик: „Гӧктӓн“, О дейеӂек: „Ӧлейсӓ, нечин ону инанмадыныз?“». 32Ама дейӓрсейдик: «Инсандан» – коркардылар халктан, зерӓ хепси инанарды, ани Иоан хакына пророк. 33Онуштан ӂувап еттилӓр Иисуса: «Билмеериз». Озаман Иисус деди: «Бӓн да сӧлӓмейеӂӓм сизӓ, не заабитликлӓн йапэрым бу ишлери».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\