Марк 16

1Ачан гечти ӂумертеси, Марийа Магдалина, Марийа, Иаковун анасы, хем Саломе сатын алдылар кокулук, ки гитсиннӓр да йааласыннар Иисусун гӱӱдесини. 2Чин сабаалӓн, хафтанын илк гӱнӱ, ачан гӱн дууарды, оннар гелдилӓр мезара. 3Бири-бириннӓн лафедӓрдилӓр: «Ким аӂаба актараӂэк бизӓ мезарын аазындан ташы?» 4Ачан калдырдылар бакышларыны, гӧрдӱлӓр, ани таш актарылы бир тарафа. О пек бӱӱк ташты. 5Ачан гирдилӓр мезар ичинӓ, гӧрдӱлӓр бир генч оланы, ангысы отурурду саа тарафта, гиийимни бийаз рубайлан. Карылар коркудан даптур гелдилӓр. 6О деди оннара: «Коркмайын! Сиз аарээрсыныз Назаретли Иисусу, Ангысыны ставроза гердилӓр. О дирилди да йок бурада. Тӓ ери, нередӓ койулуйду. 7Гидин да сӧлейин Онун ӱӱрениӂилеринӓ хем Петрийӓ, ани О гидер сиздӓн ӧнӂӓ Галилейайа. Орада гӧреӂениз Ону, ниӂӓ сӧледийди сизӓ». 8Карылар, мезардан чыкып, качтылар, зерӓ титирӓрдилӓр хем шашмаклан долуйдулар, да коркудан кимсейӓ бишей сӧлӓмедилӓр. / 9Иисус, дирилдиктӓн сора, хафтанын илк гӱнӱ сабаалӓн, илкин гӧстерилди Марийа Магдалинайа, ангысындан чыкардыйды еди фена дух. 10Марийа гитти да сӧледи оннара, ким Онуннан барабарды, ангылары аалардылар хем сызлардылар. 11Ама оннар, ачан ишиттилӓр, ани Иисус дирилди, да Марийа Ону гӧрдӱ, инанмадылар. 12Бундан сора Иисус оннардан башка икисинӓ гӧстерилди башка тӱрлӱ, ачан гидӓрдилӓр бир кӱӱйӓ доору. 13Оннар дӧндӱлӓр геери да сӧледилӓр каланына, ама оннары да инанмадылар. 14Сонда, ачан софрада ийӓрдилӓр, Иисус онбир ӱӱрениӂисинӓ гӧстерилди. Оннары инансызлык хем инатлык бетеринӓ азарлады, зерӓ инанмадылар оннары, ким гӧрдӱ Ону дирилмесиндӓн сора. 15Иисус оннара деди: «Гидин бӱтӱн дӱннейӓ да насаат един Ии Хабери хепси инсана. 16Ким инанаӂэк да ваатиз олаӂэк, о куртулаӂэк, ама ким инанмайаӂэк, кабаатлы калаӂэк. 17Бутӱрлӱ нышаннар инанӂылары гечиреӂек: фена духлары Беним адымнан уурадаӂэклар, ени диллердӓ лафедеӂеклӓр, 18йылан еллеринӓ алаӂэклар. Зихирли бишей ичӓрсейдилӓр, оннара зарар олмайаӂэк. Койаӂэклар еллерини хасталарын ӱстӱнӓ, да хасталар саа олаӂэклар». 19Буннары сӧледиктӓн сора Сааби Иисус гӧкӓ алынды да Аллахын саа тарафында отурду. 20Ама оннар гиттилӓр да херердӓ насаат еттилӓр. Сааби оннара йардым едӓрди хем лафларыны каавилӓрди нышаннарлан, ани сора йапыларды. Амин./


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\