Марк 2 | Bible.is
Марк 2

1Биркач гӱндӓн сора Иисус енидӓн гелди Капернаум касабасына. Ишидилди, ани О евдӓ. 2Ӧлӓ чок инсан топланды, ани капунун дышанда артык дурмаа ер йокту. Иисус аннадарды оннара Аллахын сӧзӱнӱ. 3Она биркач адам гелди, гетирерӓк бир кӧтӱрӱм хаста, ангысыны дӧрт киши ташыйарды. 4Чӱнкӱ йаклашамардылар Она калабалык бетеринӓ, ачтылар евин ӧртӱсӱнӱ, нередӓ булунурду Иисус, да индирдилӓр хастайы дӧшек ӱстӱндӓ. 5Иисус, гӧрӱп оннарын инаныны, деди кӧтӱрӱм адама: «Оолум! Гӱнахларын баашланды». 6Билгичлердӓн кимиси, ангылары отурардылар орада, кенди-кендилеринӓ дӱшӱнӓрдилӓр: 7«Нечин бу адам Аллахы бӧлӓ кӧтӱлеер? Ким, Аллахтан каарӓ, вар насыл гӱнахлары баашласын?» 8Иисус бирдӓн ичйандан дуйду, ани оннар бӧлӓ дӱшӱнерлӓр, онуштан деди оннара: «Нечин ӧлӓ дӱшӱнерсиниз ӱреклериниздӓ? 9Не таа колай: кӧтӱрӱм адама демӓӓ „Гӱнахларын баашланды мы“, оса демӓӓ „Калк, ал дӧшеени да гез ми“? 10Ама ки билӓсиниз, ани Адам Оолунун вар куведи ер ӱстӱндӓ гӱнахлары баашласын...», 11дӧнӱп кӧтӱрӱм адама, деди: «Сана сымарлээрым: калк, ал дӧшеени да гит евӓ!» 12Чабук бу кӧтӱрӱм адам хепсинин ӧнӱндӓ калкты, алды дӧшеени да чыкты дышары. Хепси шашардылар, Аллахы метиннейерӓк, дейӓрдилӓр: «Бӧлӓ иш хич бир сыра билӓ гӧрмедик!» 13Иисус енидӓн чыкып-гитти гӧл бойуна, хепси инсан Онун йанына топланды, да О оннары ӱӱредӓрди. 14Орадан гечӓркӓн, гӧрдӱ Левийи, Алфейин оолуну, ани отурурду ердӓ, нередӓ харч топланарды, да деди она: «Гел Беним ардыма». Левий калкты да гитти Онун ардына. 15Ачан Иисус Левийин евиндӓ конакланарды, чок харччылар хем гӱнахкерлӓр Онуннан хем ӱӱрениӂилериннӓн барабар софрада булунардылар. Бӧлӓ чок киши варды, ани Онун ардына гидӓрдилӓр. 16Кими билгичлӓр фарисейлердӓн гӧрдӱлӓр, ани харччыларлан хем гӱнахкерлӓрлӓн билӓ ийер, онун ичин дедилӓр Онун ӱӱрениӂилеринӓ: «Нечин О ийер /хем ичер/ харччыларлан хем гӱнахкерлӓрлӓн барабар?» 17Иисус, ишидип буну, ӂувап етти оннара: «Дофтор лӓӓзым диил саа оланнара, ама хасталара. Бӓн гелмедим, чаарайым доорулары, ама гӱнахкерлери, /Аллаха дӧнсӱннӓр/». 18Иоанын ӱӱрениӂилери хем фарисейлӓр оруч тутардылар. Биркач киши гелдилӓр Иисуса да сордулар: «Нечин Иоанын хем фарисейлерин ӱӱрениӂилери оруч тутэрлар, ама Сенин ӱӱрениӂилерин тутмээрлар?» 19Да деди оннара Иисус: «Вар мы насыл гӱвеенин достлары оруч тутсуннар, ачан гӱвӓӓ йаннарында? Некадар вакыт йаннарында гӱвӓӓ, оннар оруч тутмазлар. 20Гелеӂек вакыт, ачан гӱвӓӓ алынаӂэк оннардан, озаман, о гӱн, оннар оруч тутаӂэк. 21Кимсей ески рубайа ени йама йамамээр, зерӓ ени йама таа пек ески рубайы йыртэр. Сонда йыртык таа бӱӱк олэр. 22Кимсей ени шарабы ески тулумнар ичинӓ долдурмаз, зерӓ ени шарап патладэр тулумнары. Шарап дӧкӱлер, тулумнар да зӓн олэр. Ени шарабы лӓӓзым долдурмаа ени тулумнар ичинӓ». 23Олду ӧлӓ, ани бир ӂумертеси гӱнӱ Иисус екиннӓр ичиндӓн гечӓрди. Гидӓркӓн йолда, Онун ӱӱрениӂилери башак копармаа башладылар. 24Фарисейлӓр дедилӓр Иисуса: «Йа бак, нечин оннар йапэрлар, не дӱшмеер ӂумертеси гӱнӱ?» 25Иисус деди оннара: «Окумадыныз мы, не йапты Давид хем кафадарлары, ачан аӂыктылар? 26Ниӂӓ Авиафарын, баш попазын, вакыдында о гирди Аллахын евинӓ да иди екмеклердӓн, ани Аллахын ӧнӱнӓ койуларды, ангыларыны, попазлардан каарӓ, кимсей дӱшмӓрди исин. Сора верди кафадарларына да». 27Иисус деди оннара: «Ӂумертеси адам ичин курулду, ама диил адам ӂумертеси ичин. 28Ӧлӓ ки, Адам Оолу – артык ӂумертесинин дӓ Саабиси».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\