Матфей 10 | Bible.is
Матфей 10

1Сора Иисус чаарды оники ӱӱрениӂисини, верди оннара заабитлик, чыкарсыннар фена духлары, алыштырсыннар хертӱрлӱ хасталыклары хем дертлери. 2Оники апостолун адлары буннардыр: илкинкиси Симон, ангысына дейӓрдилӓр Петри, хем кардашы Андрей; Иаков, Зеведейин оолу, хем кардашы Иоан; 3Филип хем Варфоломей; Фома хем Матфей, харччы; Иаков, Алфейин оолу, хем /Леввей, ангысына деерлӓр/ Фаддей; 4Симон Кананит хем Иуда Искариот, ангысы сатты Иисусу. 5Буннар оникиси, ангыларыны Иисус йоллады, сымарлайып: «Гитмейин йабанӂыларын йолларындан, гирмейин Самарийалыларын касабаларына, 6Илкин гидин Израил миллетин кайып койуннарына. 7Йолда насаат един: „Йаклашты Гӧк Падишахлыы!“ 8Алыштырын хасталары, дирилдин ӧлӱлери, паклайын лепралы оланнары, чыкарын фена духлары. Парасыз каблеттиниз, парасыз верин. 9Алмайын кушааныза алтын, гӱмӱш, бакыр, 10хийбӓ йол ичин, ики кат руба, айак кабы йада сопа. Зерӓ ишчи йарашэр дойурулсун. 11Хер касабайа хем кӱӱйӓ, нерейи гиреӂениз, бакын, ким орада уйгун адам, да орадан гидинӂӓ, онда калын. 12Гирип ев ичинӓ, дейин: „Услулук бу евӓ!“ 13Еер о ев хак едӓрсейди селӓминизи, услулук калсын о евдӓ, ама хак етмӓрсейди, услулук дӧнсӱн сизӓ. 14Еер сизи каблетмӓрсейдилӓр хем сеслӓмӓрсейдилӓр лафларынызы, чыкып о евдӓн еки касабадан, артык тозлары да айакларыныздан силкин. 15Доору сӧлеерим сизӓ, ани даава гӱнӱндӓ таа илин олаӂэк Содом хем Гоморра касабаларына, некадар о касабайа. 16Тӓ, йоллээрым сизи ниӂӓ кузулары йабанылар ичинӓ. Олун аариф йылан гиби, ама кабаатсыз гугуш гиби. 17Корунун инсандан, зерӓ вереӂеклӓр сизи дааваӂылара, дӱӱйеӂеклӓр синагогаларда, 18Беним бетеримӓ чыкараӂэклар кулланыӂыларын хем падишахларын ӧнӱнӓ, ки шаатлык едӓсиниз оннара хем тайфӓннара. 19Ачан вереӂеклӓр сизи даавайа, кахырланмайын, не хем несой лафедеӂениз, зерӓ озаман верилеӂек сизӓ, не лафедӓсиниз. 20Зерӓ лафетмейеӂениз сиз, ама лафедеӂек Бобанызын Духу сизин ичиниздӓн. 21Кардаш кардашыны хем боба ушааны ӧлӱмӓ вереӂек. Ушаклар кенди бобаларына хем аналарына каршы калкаӂэклар, да оннары ӧлдӱрдеӂеклӓр. 22Беним адым ичин сиздӓн хепси азетмейеӂек, ама ким биткийӓдӓн дайанаӂэк, о куртулаӂэк. 23Ачан сизи коолайаӂэклар бир касабадан, качын башка касабайа, зерӓ доору сӧлеерим сизӓ, ани Адам Оолу гелинӂӓ, сиз Израилин касабаларыны долайламаа етиштирмейеӂениз. 24Ӱӱрениӂи диил таа бӱӱк ӱӱредиӂисиндӓн, хеп ӧлӓ чырак диил таа бӱӱк чорбаӂысындан. 25Етӓр, ки ӱӱрениӂи ӱӱредиӂиси гиби олсун, хем чырак олсун чорбаӂысы гиби. Еер ев чорбаӂысына Веелзевул дедийседилӓр, некадар таа чок евдекилеринӓ дейеӂеклӓр! 26Онуштан коркмайын оннардан, зерӓ йок бишей ӧртӱлӱ, ани ачылмасын, хем йок бишей саклы, ани аннашылмасын. 27Не Бӓн сизӓ сӧлеерим каранныкта, ону сиз билдирин айдынныкта. Не фисирденилди кулааныза, ону хаберлейин евлерин ӧртӱлери ӱстӱндӓн. 28Коркмайын оннардан, ким гӱӱдейи ӧлдӱрер, ама ӂаны ӧлдӱрӓмеер. Таа пек коркун Аллахтан, Ангысы вар насыл кайбетсин гӱӱдейи, хеп ӧлӓ ӂаны да ӂендемдӓ. 29Сатылмээр мы ики сачак кушу бир ассарийӓ? Оннарын бириси билӓ дӱшмеер ерӓ, олмайынӂа изин Бобаныздан. 30Сизин артык сачларыныз да башынызда сайылы. 31Онуштан коркмайын. Сиз таа паалыйсыныз сачак кушларынын чойундан. 32Ӧлӓ ки, ким шаатлык едеӂек Бени инсанын ӧнӱндӓ, ону Бӓн дӓ шаатлык едеӂӓм Беним Гӧктеки Бобамын ӧнӱндӓ. 33Ама ким атылаӂэк Бендӓн инсанын ӧнӱндӓ, ондан Бӓн дӓ атылаӂам Беним Гӧктеки Бобамын ӧнӱндӓ. 34Санмайын, ани гелдим, гетирейим услулук бу ерӓ. Гелдим, гетирейим диил услулук, ама кылыч. 35Зерӓ Бӓн гелдим айырайым оолу бобадан, кызы анадан хем гелини кайнанасындан. 36Адамын душманнары онун евдекилери. 37Ким север бобасыны хем анасыны Бендӓн таа чок, о Бана йакышык диилдир. Ким север оолуну еки кызыны Бендӓн таа чок, Бана йакышык диилдир. 38Ким алмээр ставрозуну да гелмеер Беним ардыма, Бана йакышык диилдир. 39Ким коруйаӂэк йашамасыны, о кайбедеӂек ону. Ама ким кайбедеӂек йашамасыны Беним ичин, о йашамак еденеӂек. 40Ким кабледер сизи, о кабледер Бени. Ким кабледер Бени, о кабледер Ону, Ким Бени йоллады. 41Ким кабледер бир пророку, ки пророк дейни, о кабледеӂек пророк ӧдӓӓ. Ким кабледер бир доору адамы, ки доору дейни, о кабледеӂек доору адам ӧдӓӓ. 42Еер биркимсей верӓрсейди салт бир чӧлмек суук су бу кӱчӱклерин бирисинӓ, ки ӱӱрениӂийим дейни, доору сӧлеерим сизӓ, ани о ӧдексиз калмайаӂэк».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\