Матфей 11

1Ачан Иисус верди бу насаатлары оники ӱӱрениӂисинӓ, гитти орадан, ки ӱӱретсин инсаны хем насаат етсин оннарын касабаларында. 2Иоан Ваатизедиӂи капандайкан ишитти Христозун ишлери ичин. 3Йоллады кенди ӱӱрениӂилерини сорсуннар Она: «Сӓнсин ми О, Ким лӓӓзым гелсин, оса башкасыны мы беклейелим?» 4Иисус ӂувап етти оннара: «Гидин да сӧлейин Иоана, не ишидерсиниз хем не гӧрерсиниз: 5кӧӧрлар гӧрерлӓр, топаллар гезерлӓр, лепралылар пакланэрлар, саарлар ишидерлӓр, ӧлӱлӓр дирилерлӓр, фукааралара ии хабер насаат олэр. 6Мутлу о, кимин ичин Бӓн кӧстек олмайаӂам». 7Ачан оннар гиттилӓр, Иисус башлады сӧлемӓӓ инсана Иоан ичин: «Не чыктыныз гӧрмӓӓ чолда? Бир сааз мы, ани лӱзгердӓн салланар? 8Не чыктыныз гӧрмӓӓ? Бир адам мы, йымышак рубайлан гиийимни? Оннар, ким гиийимни йымышак рубайлан, падишах биналарында йашээрлар. 9Озаман нечин чыктыныз? Бир пророк му гӧрмӓӓ? Аслы, хем деерим сизӓ, ани о таа бӱӱк, некадар бир пророк. 10Одур, кимин ичин йазылы: „Тӓ Бӓн йоллээрым Сенин ӧнӱн сора хаберӂими, ангысы хазырлайаӂэк йол Сана“. 11Доору сӧлеерим сизӓ, ани оннардан, ким карыдан дууду, йок башка биркимсей таа бӱӱк Иоан Ваатизедиӂидӓн. Хеп окадар ен кӱчӱӱ Гӧк Падишахлыында таа бӱӱк ондан. 12Иоан Ваатизедиӂинин вакыдындан бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар Гӧк Падишахлыы ичин кувет койулур. Бир бойу куветлӓн бакэр она ел коймаа. 13Хепси пророклар хем Закон Иоана кадар ӧнӂӓ сӧледилӓр, не олаӂэк. 14Истӓрсейдиниз буну каблетмӓӓ, одур Илийа, ангысы лӓӓзымды гелсин. 15Кимин вар кулаа /ишитсин дейни/, ко ишитсин. 16Кимӓ бензедейим бу бой инсаны? Оннар бензеерлӓр ушаклара, ангылары отурэрлар мейданнарда да баарэрлар кафадарларына: 17„Чалдык сизӓ каваллан, ойнамадыныз; чалдык сизӓ гамны тӱркӱ, ааламадыныз“. 18Гелди Иоан, не ийӓрди, не ичӓрди, деерлӓр: „Онда вар фена дух“. 19Гелди Адам Оолу, хем ийер хем ичер, деерлӓр: „Хобур хем ичкиӂи, харччыларын хем гӱнахкерлерин досту!“ Хеп окадар аарифлик гӧстерер ишлериндӓн, ани о доорудур». 20Озаман Иисус башлады азарламаа касабалары, нередӓ ен чок кудретли ишлӓр йапты, зерӓ гӱнахларындан Аллаха дӧнмедилӓр: 21«Вай сана, Хоразин! Вай сана, Вифсаида! Зерӓ, еер бу кудретли ишлӓр, ани сиздӓ йапылды, Тир хем Сидон касабаларында йапылайды, чоктан чуваллан гиийимни хем кӱл ӱстӱндӓ отуруп, гӱнахларындан Аллаха дӧнеӂейдилӓр. 22Ама сизӓ сӧлеерим, ани даава гӱнӱндӓ таа илин олаӂэк Тир хем Сидон касабаларына, некадар сизӓ. 23Сӓн, Капернаум, гӧкӓ кадар мы ӱӱсекленеӂӓн? Диил, сӓн ӧлӱлӓр еринӓ дӱшеӂӓн. Зерӓ, еер бу кудретли ишлӓр, ани сендӓ йапылды, Содом касабасында йапылайды, о айакча дураӂэйды бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар. 24Ама сизӓ сӧлеерим, ани даава гӱнӱндӓ таа илин олаӂэк Содом касабасына, некадар сана». 25Озаман Иисус деди: «Шӱкӱр едерим Сана, Боба, гӧкӱн хем ерин Саабиси, ани сакладын буннары аариф хем фикирли оланнардан да ачтын евлатлара. 26Хакына, Боба, будур Сенин истедиин! 27Хепсини Бобам Беним елимӓ верди. Кимсей хептӓн аннамээр Оолу, Бобадан каарӓ, хем кимсей хептӓн аннамээр Бобайы, Оолдан каарӓ, хем оннардан, кимӓ Оол истеер ачмаа. 28Гелин Бана, хепси йоргуннар хем ӱклӱ оланнар! Бӓн сизӓ раатлык веририм. 29Алын ӱстӱнӱзӓ Беним бойундурууму, Бендӓн ӱӱренин, зерӓ Бӓн йавашым хем услуйум ӱреемдӓн, да сиз ӂаныныза раатлык булаӂэныз. 30Бойундуруум Беним иидир, хем ӱкӱм Беним илин».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\