Матфей 16

1Фарисейлӓр хем садукейлӓр йаклаштылар Иисуса, ки денесиннӓр Ону, да истедилӓр, гӧстерсин бир нышан гӧктӓн. 2Иисус ӂувап етти оннара: «Ачан авшам олэр, сиз деерсиниз: „Ислӓӓ хава олаӂэк, зерӓ гӧк кырмызы“. 3Сабаалӓн деерсиниз: „Бӱӱн боран олаӂэк, зерӓ гӧк кырмызы хем булутлу“. Икиӱзлӱлӓр, гӧк ӱзӱнӱ танымаа билерсиниз, ама вакытларын нышаннарыны танымээрсыныз? 4Кӧтӱ хем ороспу сенселӓ истеер бир нышан, ама она верилмейеӂек башка нышан, Ионанын нышанындан каарӓ». Сора, бракып оннары, гитти. 5Ӱӱрениӂилӓр, гечӓркӓн гӧлӱн ӧбӱр тарафына, екмек алмаа унутмуштулар. 6Иисус деди оннара: «Бакын, корунун фарисейлерин хем садукейлерин майасындан». 7Ӱӱрениӂилӓр бири-бирилериннӓн лафедирдилӓр: «Онуштан деер, чӱнкӱ екмек алмадык!» 8Иисус аннарды оннарын дӱшӱнмеклерини да деди: «Аз инанӂылар, нечин лафедерсиниз бири-биринизлӓн, ани йок екмеениз? 9Хеп таа аннамээрсыныз мы? Аклыныза гетирмеерсиниз ми, ниӂӓ беш екмеклӓн дойурулду беш бин киши? Кач сепет имӓк парчалары топладыныз? 10Хем ниӂӓ еди екмеклӓн дойурулду дӧрт бин киши. Биткидӓ кач сепет имӓк парчалары топладыныз? 11Несой аннамээрсыныз, ани сӧлӓмедим екмек ичин? Ама сӧледим, корунасыныз фарисейлерин хем садукейлерин майасындан». 12Озаман аннадылар, ани деди, корунсуннар диил хамур майасындан, ама фарисейлерин хем садукейлерин ӱӱретмесиндӓн. 13Иисус гелди Филип Кесарийасы ерлеринӓ, орада сорду ӱӱрениӂилеринӓ: «Инсан ниӂӓ сайэр Бени, Адам Оолуну? Кимим Бӓн, деерлӓр?» 14Оннар ӂувап еттилӓр: «Кимиси деер, ани Сӓн – Иоан Ваатизедиӂи, башкасы – Илийа, таа башкасы – Иеремийа еки бир башка пророк». 15«Ама сиз не деерсиниз, кимим Бӓн?» – сорду оннара Иисус. 16Симон Петри ӂувап етти: «Сӓнсин Христос, дири Аллахын Оолу!» 17Иисус деди: «Хелал сана, Симон, Ионанын оолу, зерӓ буну ачты сана диил тен хем кан, ама Беним Гӧктеки Бобам. 18Бӓн деерим: сӓн Петрийсин. Бу таш ӱстӱндӓ Бӓн ерлештиреӂӓм Беним клисеми. Ӧлӱм еринин куведи ону енсейӓмейеӂек. 19Сана вереӂӓм Гӧк Падишахлыын анатарларыны, да не баалайаӂан ердӓ, о бааланмыш олаӂэк гӧктӓ, хем не чӧзеӂӓн ердӓ, о чӧзӱлмӱш олаӂэк гӧктӓ». 20Озаман сыкыдан сымарлады ӱӱрениӂилеринӓ сӧлӓмесиннӓр кимсейӓ, ани О /Иисус/ Христос. 21Бундан сора Иисус башлады ачыкламаа ӱӱрениӂилеринӓ, ани О лӓӓзым гитсин Иерусалимӓ, чок зеетленсин аксакаллардан, бӱӱк попазлардан хем билгичлердӓн, ӧлдӱрӱлсӱн да ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилсин. 22Петри алды Ону бир тарафа да башлады таказаламаа: «Аллах корусун Сени, Сааби, бӧлӓ бишей разгелмесин Сениннӓн!» 23Ама Иисус дӧндӱ да деди Петрийӓ: «Узаклан Бендӓн, шейтан! Сӓн Бана бир кӧстексин. Зерӓ сенин неетлерин диил Аллахтан, ама адамдан». 24Озаман Иисус деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Ким истеер гелсин Беним ардыма, атылсын кенди-кендиндӓн, алсын ставрозуну да Бени излесин. 25Зерӓ ким истеер куртармаа йашамасыны, кайбедеӂек. Ама ким кайбедеӂек йашамасыны Беним ичин, о йашамак еденеӂек. 26Не файда олаӂэк адама, казансын бӱтӱн дӱннейи, ама кенди йашамасыны кайбетсин? Нейӓ вар насыл адам дииштирсин кенди йашамасыны? 27Зерӓ Адам Оолу гелеӂек Гӧктеки Бобасынын метиннииндӓ Кенди ангиллериннӓн барабар да херкезинӓ ишлеринӓ гӧрӓ ӧдейеӂек. 28Доору сӧлеерим сизӓ, ани кимиси бурада дураннардан ӧлмейеӂеклӓр, гӧрмейинӂӓ Адам Оолуну, гелиркӓн Кенди Падишахлыында».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\