Матфей 17

1Алты гӱндӓн сора Иисус алды салт Петрийи, Иакову хем онун кардашыны, Иоаны, да, гӧтӱрӱп, пиндирди оннары бир ӱӱсек байыр ӱстӱнӓ. 2Хемен гӧрӱнӱшӱ диишти оннарын ӧнӱндӓ, ӱзӱ йалабыйарды гӱн гиби. Рубалары да ак-бийаз олду, ниӂӓ айдыннык. 3Бирдӓн гӧстерилди оннара Моисей хем Илийа, ангылары лафедӓрдилӓр Иисуслан. 4Петри деди Иисуса: «Сааби, ии, ки бурадайыз. Истӓрсейдин, йапалым ӱч чалмар: бир Сенин ичин, бир Моисей ичин, бир дӓ Илийа ичин». 5Буну сӧлӓркӓн, бир айдынныклы булут гӧлгесиннӓн каплады оннары, да булут ичиндӓн бир сес деди: «Будур Беним севгили Оолум, Онда Беним ислеелиим». 6Ачан ӱӱрениӂилӓр буну ишиттилӓр, пек корктулар да ӱзӱкойну дӱштӱлӓр. 7Иисус, йаклашып, оннара дииди да деди: «Калкын, хич коркмайын!» 8Ачан оннар бактылар, башка кимсейи гӧрмедилӓр, Иисустан каарӓ. 9Ачан инӓрдилӓр байыр ӱстӱндӓн, Иисус сымарлады оннара: «Кимсейӓ сӧлӓмейин, не гӧрдӱнӱз, Адам Оолу дирилмейинӂӓ ӧлӱдӓн». 10Ӱӱрениӂилӓр сордулар Она: «Нечин билгичлӓр деерлӓр, ани илкин лӓӓзым гелсин Илийа?» 11Иисус ӂувап етти оннара: «Хакына, ани Илийа илкин гелеӂек да ерлештиреӂек хепсини. 12Ама сӧлеерим сизӓ, ани Илийа шиндӓн сора гелди, ама ону танымадылар да йаптылар онуннан, не истедилӓр. Хеп ӧлӓ Адам Оолу да оннарын елиндӓн зеетленеӂек». 13Озаман ӱӱрениӂилӓр аннадылар, ани Иисус Иоан Ваатизедиӂи ичин лафедер. 14Ачан оннар етиштилӓр инсанын йанына, йаклашты Иисуса бир адам, диз чӧкӱп Онун ӧнӱндӓ, бӧлӓ йалварды: 15«Сааби, аӂы беним оолуму, зерӓ ону кара хасталык чок зеетлеер. Чок сыра дӱшер атеш ичинӓ хем су ичинӓ. 16Гетирдим ону Сенин ӱӱрениӂилеринӓ, ама оннар алыштырамадылар ону». 17«Инансыз хем шашырык сенселӓ! Некадар вакыт таа сизиннӓн олаӂам? Некадар вакыт дайанаӂам сизӓ? Гетирин ону Бана», – ӂувап етти Иисус. 18Иисус азарлады фена духу, да о чоӂуктан чыкты. Чоӂук бирдӓн саа олду. 19Озаман ӱӱрениӂилӓр, йалныз Иисуса йаклашып, сордулар: «Нечин биз чыкарамадык фена духу?» 20«Сизин инансызлыынызын бетеринӓ, – ӂувап етти Иисус. – Доору сизӓ сӧлеерим: еер олурса сиздӓ инан хардал тоому гиби, да дейӓрсениз бу байыра: „Дииш бурадан“, о диишеӂек. Бишей олмайаӂэк, ани сиз йапамайасыныз. / 21Бусой фена духлар чыкэрлар саде дуайлан хем оручлан/». 22Ачан оннар барабар Галилейада булунардылар, Иисус деди оннара: «Адам Оолу верилеӂек инсан елинӓ. 23Ону ӧлдӱреӂеклӓр, ама ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилеӂек». Ӱӱрениӂилӓр чок кахырландылар. 24Ачан етиштилӓр Капернаум касабасына, Айоз бинайа ики драхма топлайаннар, гелип Петрийӓ, сордулар: «Сизин Ӱӱредиӂиниз ӧдӓмеер ми харч?» 25«Ӧдеер», – ӂувап етти Петри. Ачан Петри гирди ичери, Иисус илкин лафетти: «Симон, насыл сӓн санэрсын, дӱннӓ падишахлары кимдӓн харч хем верги алэрлар? Кенди оолларындан мы оса йабанӂылардан мы?» 26«Йабанӂылардан», – ӂувап етти Петри. Иисус деди: «Озаман чыкэр, ани оолларын йок зорлары ӧдесиннӓр. 27Ама гӱӂендирмейелим оннары дейни, гит гӧлӓ, ат балык ченгелини. Ал илк балыы, ани тутулаӂэк, ач аазыны да булаӂан бир статир. Ал ону да ӧдӓ беним ичин хем кендин ичин».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\