Матфей 18

1Озаман ӱӱрениӂилӓр йаклаштылар да сордулар Иисуса: «Ким ен бӱӱк Гӧк Падишахлыында?» 2Иисус чаарды бир ушак, койду ону ӱӱрениӂилерин ӧнӱнӓ 3да деди: «Доору сӧлеерим сизӓ: еер дӧнмӓрсейдиниз Аллаха да олмарсайдыныз ушак гиби, биртӱрлӱ билӓ гирмейеӂениз Гӧк Падишахлыына. 4Ким йавашланэр, ниӂӓ бу ушак, о ен бӱӱк Гӧк Падишахлыында олаӂэк. 5Ким дӓ кабледер бӧлӓ бир ушак Беним адыма, о Бени кабледер. 6Ама ким гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ бирини бу ен кӱчӱклердӓн, ани Бана инанэрлар, она таа ислӓӓ, бааласыннар бойнусуна бир бӱӱк дермен ташы да атсыннар денизин дибинӓ. 7Вай дӱннейӓ гӱнах алдангачлыы ичин. Зерӓ йок насыл гелмесин алдангачлар, ама вай она, кимин бетеринӓ алдангачлык гелер. 8Еер елин еки айаан сени гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ, кес ону да сыбыт. Таа ислӓӓ сакат еки чолак ӧмӱрӓ гирӓсин, некадар ики айаклан хем ики еллӓн дивеч атешӓ атыласын. 9Еер гӧзӱн сени гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ, чыкар ону да сыбыт. Таа ислӓӓ бир гӧзлӓн ӧмӱрӓ гирӓсин, некадар ики гӧзлӓн ӂендем атешинӓ атыласын. 10Бакын, ашаалатмайын бирисини билӓ бу ен кӱчӱклердӓн, зерӓ сӧлеерим сизӓ, оннарын ангиллери гӧктӓ херзаман гӧрерлӓр Беним Гӧктеки Бобанын ӱзӱнӱ. / 11Адам Оолу гелди, аарасын хем куртарсын о кайып оланнары./ 12Ниӂӓ сиз санэрсыныз? Варсайды бир адамын ӱз койуну, да оннарын ичиндӓн бириси кайбелӓрсейди, бракмайаӂэк мы о доксан докузу байырларда да гитмейеӂек ми, аарасын о кайып койуну? 13Буларсайды, доору сӧлеерим сизӓ, севинеӂек онун ичин таа чок, некадар о доксан докуз ичин, ани кайбелмедилӓр. 14Хеп ӧлӓ сизин Гӧктеки Боба да истӓмеер, ки бириси бу кӱчӱклердӓн кайбелсин. 15Еер сенин кардашын сана каршы гӱнах йапарсайды, гит таказала ону салт сенин хем онун арасында. Еер сеслӓрсейди сени, сӓн казандын кардашыны. 16Ама сеслӓмӓрсейди сени, ал сениннӓн таа ики йада ӱч киши, ики-ӱч шаат каавилендирсиннӓр хербир лафы. 17Оннары да истӓмӓрсейди сеслемӓӓ, сӧлӓ клисейӓ. Еер истӓмӓрсейди клисейи сеслесин, олсун сенин ичин, ниӂӓ бир тайфӓн хем ниӂӓ бир харччы. 18Доору сӧлеерим сизӓ: не баалайаӂэныз ердӓ, о бааланмыш олаӂэк гӧктӓ, хем не чӧзеӂениз ердӓ, о чӧзӱлмӱш олаӂэк гӧктӓ. 19Енидӓн сизӓ сӧлеерим: еер сиздӓн ики киши кайыл оларсайды истемӓӓ бишей бу ердӓ, озаман не дӓ истӓрсейдилӓр верилеӂек Гӧктеки Бобамдан. 20Зерӓ нередӓ вар ики-ӱч киши топлу Беним адыма, Бӓн дӓ булунэрым орада оннарын арасында». 21Озаман Петри йаклашты Она да деди: «Сааби, кач сыра вар ниӂӓ баашлайым кардашымы, ани бана каршы гӱнах йапэр? Еди сыра мы?» 22Иисус ӂувап етти она: «Бӓн демеерим сана еди сыра, ама баашла етмиш сыра едишӓр. 23Онуштан Гӧк Падишахлыы бензеер бир падишаха, ани истеди ӧдешмӓӓ онун чыракларыннан. 24Ачан башлады есап йапмаа, гетирдилӓр она бирисини, ангысы она борчлуйду он бин талант. 25Чӱнкӱ йокту нейлӓн ӧдесин, чорбаӂы сымарлады, сатсын кендисини, карысыны, ушакларыны хем хепсини, не вар онда, ки борӂу ӧденсин. 26Озаман чырак дӱштӱ ӱзӱкойну ерӓ, баш иилтти чорбаӂыйа да деди: „Чорбаӂы, беклӓ бираз таа, ӧдейеӂӓм сана бӱтӱн борӂуму“. 27Чорбаӂынын ӂаны аӂыды о чыраа, баашлады борӂуну да салверди, гитсин. 28О чырак, ачан чыкты дышары, каршы гелди кафадарларындан бирисиннӓн, ангысы борчлуйду она ӱз динар. О чырак тутту ону, сыкты гыртланыны да деди: „Ӧдӓ борӂуну!“ 29Онун кафадары дӱштӱ ерӓ ӱзӱкойну да йалварарды: „Дайан бираз да, ӧдейеӂӓм бӱтӱн борӂуму“. 30Ама о кайыл олмады, гӧтӱрдӱ ону да капады зындана, борӂуну ӧдесин дейни. 31Кафадарлары гӧрдӱлӓр буну да пек гӱӂендилӓр. Оннар гиттилӓр да сӧледилӓр хепсини чорбаӂыйа. 32Озаман чорбаӂы чаарды бу кулу кендисинӓ да деди она: „Йарамаз чырак, бӓн хепси сенин борӂуну баашладым, зерӓ сӓн йалвардын. 33Дӱшмӓрди ми, сӓн дӓ аӂыйасын кафадарыны, ниӂӓ Бӓн сени аӂыдым?“ 34Чорбаӂы ӱфкеленди да верди ону зеетлейиӂилерин еллеринӓ, ӧдесин бӱтӱн борӂуну дейни. 35Хеп ӧлӓ йапаӂэк сизӓ Гӧктеки Бобам да, еер сиз бӱтӱн ӱректӓн баашламарсайдыныз сизин кардашынызы».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\