Матфей 19 | Bible.is
Матфей 19

1Бӧлӓ лафеттиктӓн сора Иисус Галилейадан гечти да гелди Иудейа ерлеринӓ, Иорданын ӧбӱр тарафына. 2Онун ардына гитти чок инсан. Орада О алыштырды хасталары. 3Фарисейлӓр гелдилӓр денесиннӓр Ону дейни, да дедилӓр: «Дӱшер ми адам айырылсын карысындан хербир себеп бетеринӓ?» 4Иисус ӂувап етти оннара: «Не, окумадыныз мы, ани Йарадыӂы баштан йаратты инсаннары, олсуннар адам хем кары. 5Да деди: „Онуштан бракаӂэк адам бобасыны хем анасыны да бирлешеӂек карысыннан. Икиси бир гӱӱдӓ олаӂэк“. 6Бутакым олаӂэклар диил ики, ама бир гӱӱдӓ. Ӧлӓ ки, не Аллах бирлештирди, инсан ону айырмасын». 7Оннар сордулар: «Ӧлейсӓ, нечин Моисей сымарлады, коӂа версин карысына айырылмак кийады да айырылсын ондан?» 8Иисус ӂувап етти оннара: «Сизин инатлыынызын бетеринӓ изин верди Моисей, айырыласыныз карыларыныздан, ама баштан диилди ӧлӓ. 9Бӓн сизӓ деерим: хербир адам, ангысы айырылэр карысындан диил хайырсызлык бетеринӓ да евленер башкасына, ороспулук йапэр. /Ким дӓ евленер коӂасындан айырылмыш карыйа, о да ороспулук йапэр/». 10Онун ӱӱрениӂилери дедилӓр: «Еер бӧлӓ дурарсайды ишлӓр кары-коӂайлан, озаман таа ии хич евленмемӓӓ!» 11О ӂувап етти оннара: «Хепси кабледӓмеер буну, ама саде оннар, кимӓ верили. 12Зерӓ вар евнухлар – дуумактан евнух. Вар инсандан йапылы евнухлар. Хем вар евнухлар, ангылары кенди-кендилерини евнух йаптылар Гӧк Падишахлыы ичин. Ким кабледӓбилер буну, ко каблетсин». 13Озаман гетирдилӓр Иисуса ушаклары, О койсун еллерини оннарын ӱстӱнӓ дейни да дуа етсин оннар ичин, ама ӱӱрениӂилӓр азарладылар оннары. 14Иисус деди: «Бракын ушаклары, гелсиннӓр Бана, да дургутмайын оннары, зерӓ Гӧк Падишахлыы оннарын гибилери ичин». 15Еллерини оннарын ӱстӱнӓ койдуктан сора Иисус гитти орадан. 16Бир адам йаклашты Иисуса да сорду Она: «Ӱӱредиӂи, не иилик йапайым, ки дивеч йашамак еденейим?» 17Иисус ӂувап етти она: «Нечин сорэрсын Бана „не иилик“? Салт бир Аллах ии. Еер истӓрсейдин ӧмӱрӓ гирмӓӓ, таманна сымарламаклары». 18«Ангыларыны?» – сорду о адам. Иисус ӂувап етти: «Ӧлдӱрмейӓсин, ороспулук йапмайасын, чалмайасын, йаланӂы шаат олмайасын, 19бобаны-ананы икрамнайасын хем йакын оланыны, ниӂӓ кендини, севӓсин». 20Генч олан ӂувап етти: «Хепсини буннары таманнадым /таа генчлиимдӓн/. Не таа бана етишмеер?» 21«Еер истӓрсейдин таман олмаа, гит да сат варлыыны, пайет фукааралара, да олаӂэк хазнан гӧктӓ. Сора гел да излӓ Бени», – деди Иисус. 22Ачан генч олан ишитти бу лафлары, гӱӂеник гитти, зерӓ чок зенгиннии варды. 23Иисус деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Доору сӧлеерим сизӓ, не зор бир зенгин адам Гӧк Падишахлыына гирсин! 24Хем да сӧлеерим сизӓ, ани таа илин бир девӓ ииненин кулаандан гечсин, некадар бир зенгин адам Аллахын Падишахлыына гирсин». 25Ӱӱрениӂилӓр, буну ишидип, чок шаштылар да дедилӓр: «Озаман ким куртулабилир?» 26Иисус бакты уз оннара да деди: «Бу инсана олмаз, ама Аллаха хепси олур». 27Озаман Петри деди: «Тӓ, биз брактык хепсини да гелдик Сенин ардына. Бизӓ не олаӂэк?» 28Иисус ӂувап етти: «Доору сӧлеерим сизӓ, ани ачан Адам Оолу отураӂэк Кенди метиннииндӓ, чорбаӂылык скемнесиндӓ, ени заманда, сиз, ани гелдиниз Беним ардыма, отураӂэныз оники чорбаӂылык скемнелериндӓ, даава кесерӓк Израилин оники тамызлыына. 29Хепси, ким бракты евини йада кардашларыны, кызкардашларыны, бобасыны, анасыны, /карысыны,/ ушакларыны еки мерасыны Беним адым ичин, кабледеӂек ӱз катына таа чок хем дӓ еденеӂек дивеч йашамак. 30Ама чойу илк оланнардан битки олаӂэк, чойу да биткилердӓн илк олаӂэк.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\