Матфей 22 | Bible.is
Матфей 22

1Иисус, енидӓн лафедип, оннара ӧрнеклӓрлӓн сӧледи: 2«Гӧк Падишахлыы бензӓр бир падишаха, ангысы йапты дӱӱн кенди оолуна. 3Йоллады чыракларыны, чаарылмышлары дӱӱнӓ теклиф етсиннӓр, ама оннар истӓмедилӓр гелмӓӓ. 4Сора енидӓн йоллады башка чыракларыны, дейип: „Сӧлейин чаарылмышлара: Софра хазыр, курулу, ӧкӱзлерим хем бесли хайваннарым кесили, хепси хазыр, гелин дӱӱнӓ!“ 5Ама оннар есаба алмадылар. Бириси гитти тарласыны бакмаа, башкасы гитти алыш-вериш йапмаа. 6Таа башкалары туттулар чыраклары, гӱлмӓӓ алып, ӧлдӱрдӱлӓр оннары. 7Ачан ишитти буну падишах, ӱфкеленди, йоллады аскерлерини да телеф етти бу ӧлдӱрӱӂӱлери, йакты оннарын касабаларыны. 8Сора деди чыракларына: „Дӱӱн хазыр, ама чаарылмышлар диил йакышык гелмӓӓ. 9Гидин йол чатырыкларына, чаарыныз дӱӱнӓ хепсини, кими булаӂэныз“. 10Куллар гиттилӓр сокаклара, топладылар хепсини, кими булдулар: иилери хем кӧтӱлери. Дӱӱн ери долду конакчыларлан. 11Падишах гирди, гӧрсӱн конакчылары, да гӧрдӱ орада бир адам, ани диилди дӱӱн рубасыннан гиийимни. 12„Ба дост, – деди она чорбаӂы, – несой сӓн дӱӱн рубасыз бурайы гирӓбилдин?“ О адам сусарды. 13Озаман падишах деди кенди изметкерлеринӓ: „Баалайын онун еллерини хем айакларыны да атын ону дышанкы караннаа. Орада олаӂэк ааламак хем диш гыӂырдатмасы“. 14Зерӓ чок чаарылмыш, ама аз сечилмиш». 15Озаман фарисейлӓр гидип аннаштылар, несой тутсуннар Иисусу лафлан. 16Йолладылар Она кенди ӱӱрениӂилерини, Иродун адамнарыннан барабар, десиннӓр: «Ӱӱредиӂи, биз билериз, ани доору адамсын, Аллахын йолуну хакына ӱӱредерсин, кимсейӓ пай тутмээрсын, зерӓ адам ӱзӱнӓ бакмээрсын. 17Ӧлӓ ки, сӧлӓ бизӓ, несой сайэрсын, дӱшер ми ӧдемӓӓ харч Кесара оса дӱшмеер ми?» 18Ама Иисус, билерӓк оннарын кӧтӱ неетлерини, деди: «Нечин Бени денеерсиниз, икиӱзлӱлӓр? 19Гӧстерин Бана парайы, нейлӓн ӧденер харч!» Оннар гетирдилӓр Она бир динар. 20Иисус сорду оннара: «Кимин ресими хем ады йазылы бурада?» 21«Кесарын», – ӂувап етти оннар. Озаман Иисус деди: «Верин Кесара не Кесарын, ама Аллаха не Аллахын». 22Шаштылар бу лафлара да, Ону бракып, гиттилӓр. 23Хеп о гӱнӱ Иисуса гелди садукейлӓр, ангылары деерлӓр, ани йок дирилмӓк, да сордулар: 24«Ӱӱредиӂи, Моисей деди: „Еер биркимсей ӧлӓрсейди таа ушаа олмадыйнан, онун кардашы лӓӓзым евленсин бу карыйа да калдырсын ушак ӧлмӱш кардашына тамызлык ичин“. 25Варды биздӓ еди кардаш. Илкинкиси евленди да ӧлдӱ. Чӱнкӱ йокту ушаа, кенди карысыны бракты кардашына. 26Хеп ӧлӓ олду икинӂисиннӓн дӓ, ӱчӱнӂӱсӱннӓн дӓ, единӂисинӓдӓн. 27Хепсиндӓн сора ӧлдӱ кары да. 28Дирилмектӓ ангысынын бу едисиндӓн карысы о олаӂэк? Зерӓ хепси йашады онуннан». 29Иисус ӂувап етти оннара: «Йанылэрсыныз, зерӓ билмеерсиниз не Айоз Йазылары, не да Аллахын куведини. 30Зерӓ ӧлӱлӓр дирилдийнӓн евленмейеӂеклӓр, ама олаӂэклар, ниӂӓ Аллахын ангиллери гӧктӓ. 31Ӧлӱлерин дирилмеси ичин окумадыныз мы, не Аллах сизӓ деер: 32„Бӓн Авраамын Аллахы, Исаакын Аллахы хем Иаковун Аллахыйым“. Аллах – диил ӧлӱлерин Аллахы, ама дирилерин». 33Инсаннар, ани сеслӓрдилӓр, шаштылар Иисусун ӱӱретмесинӓ. 34Фарисейлӓр, ачан ишиттилӓр, ани Иисус сустурду садукейлери, топландылар бирери. 35Оннардан бир закон ӱӱредиӂиси, Иисусу денесин дейни, койду она бӧлӓ бир соруш: 36«Ӱӱредиӂи, ангы сымарламак ен бӱӱк Законда?» 37Иисус ӂувап етти: «„Севӓсин Сааби Аллахыны бӱтӱн ӱрӓӓннӓн, бӱтӱн ӂаныннан хем бӱтӱн аклыннан“. 38Будур илк хем ен бӱӱк сымарламак. 39Икинӂиси буна бензӓр: „Севӓсин йакын оланыны, ниӂӓ кендини“. 40Бу ики сымарламакта тутунэр бӱтӱн Закон хем пророклар». 41Ачан топлуйдулар фарисейлӓр бирердӓ, Иисус сорду оннара: 42«Не дӱшӱнерсиниз сиз Христос ичин? Кимин оолу О?» «Давидин», – ӂувап етти оннар. 43Иисус деер оннара: «Ӧлейсӓ, нечин Давид, Аллахын Духундан кулланылмыш, адлээр Ону „Чорбаӂы“, дейип: 44„Сааби деди беним Чорбаӂыма: Отур саа тарафымда, Бӓн койунӂа Сенин душманнарыны айакларын алтына“. 45Чӱнкӱ Давид адлээр Ону „Чорбаӂы“, несой О олабилир Давидин оолу?» 46Кимсей ӂувап едӓмеди Она бир дӓ лаф. О гӱндӓн сора артык кимсей кыйышмады бишей сорсун Она.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\