Матфей 28

1Ӂумертеси гечтиктӓн сора, ачан айдыннанырды хафтанын илк гӱнӱ, Марийа Магдалина хем ӧбӱр Марийа гелдилӓр гӧрмӓӓ мезары. 2Бирдӓн олду бир бӱӱк ер тепремеси, зерӓ бир ангил Саабидӓн инди гӧктӓн да, гелип, девирди ташы мезарын аазындан да отурду таш ӱстӱнӓ. 3Онун гӧрӱмӱ чимчирик гибийди. Рубалары бийазды ниӂӓ каар. 4Бекчилӓр коркудан титиредилӓр да ӧлӱ гиби ерӓ дӱштӱлӓр. 5Ангил деди карылара: «Коркмайын, зерӓ билерим, ани аарээрсыныз ставроза герилмиш Иисусу. 6О йок бурада, О дирилди, ниӂӓ сӧледийди. Гелин, гӧрӱн ерини, нередӓ Сааби койулуйду. 7Да хызлы гидин, сӧлейин Онун ӱӱрениӂилеринӓ, ани О дирилди ӧлӱдӓн. О гидер сиздӓн ӧнӂӓ Галилейайа. Орада гӧреӂениз Ону. Тӓ бӓн сизӓ сӧледим». 8Оннар хызлы чыктылар мезар ичиндӓн коркуйлан хем бӱӱк севинмӓклӓн, качарак гиттилӓр, хабер версиннӓр ӱӱрениӂилеринӓ. 9Ама ачан гидӓрдилӓр, сӧлесиннӓр ӱӱрениӂилеринӓ, тӓ, Кенди Иисус каршы чыкэр оннара да деер: «Селӓм!» Оннар йаклаштылар, сармаштылар айакларына да баш иилттилӓр Она. 10Озаман Иисус деди оннара: «Коркмайын, гидин да сӧлейин кардашларыма, гитсиннӓр Галилейайа. Орада Бени гӧреӂеклӓр». 11Ачан оннар гидӓрдилӓр, кимиси бекчилердӓн гирдилӓр касаба ичинӓ да сӧледилӓр хепси бу олушлар ичин бӱӱк попазлара. 12Буннар топландылар аксакалларлан бирери да, аннашып, вердилӓр чок пара бекчилерӓ, 13дейип оннара: «Сӧлейин бӧлӓ: „Онун ӱӱрениӂилери гелдилӓр геӂӓ, да биз уйуйаркан чалдылар Онун гӱӱдесини“. 14Бу хабер етишӓрсейди кулланыӂынын кулаана, биз ону инандыраӂэз, да сизи беладан куртараӂэз». 15Аскерлӓр алдылар парайы да йаптылар ӧлӓ, ниӂӓ оннары ӱӱреттилӓр. Иудейлерин арасында бу хабер даалды да етишти бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар. 16Онбир ӱӱрениӂи гиттилӓр Галилейайа байырын ӱстӱнӓ, нерейи Иисус сымарладыйды. 17Гӧрдӱлӓр Ону да баш иилттилӓр Она, ама кимиси шӱпели калды. 18Иисус, йаклашып оннара, деди: «Бана бӱтӱн заабитлик верилди гӧктӓ хем ердӓ. 19Гидин да хепси миллетлери Бана ӱӱрениӂи йапын, ваатиз едип оннары Бобанын хем Оолун хем Айоз Духун адына. 20Ӱӱредин, хепсини таманнасыннар, не сизӓ сымарладым. Да билиниз, Бӓн олаӂам сизиннӓн хер гӱн, заманын биткисинӓдӓн». /Амин./


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\