Матфей 3

1О вакыт гелер Иоан Ваатизедиӂи Иудейанын чолуна да насаат едер, 2дейип: «Дӧнӱн Аллаха гӱнахларыныздан, зерӓ йаклашты Гӧк Падишахлыы!» 3Иоан одур, кимин ичин хаберледийди пророк Исайа: «Бааранын сеси чол ердӓ ишидилер: „Саабийӓ йолу хазырлайын, йолӂаазлары узладын“». 4Иоан гиийимнийди девӓ йапаасындан рубайлан хем кушаныкты деридӓн кайышлан. Онун имееси – чекиргелӓр хем кыр ары балы. 5Инсаннар Иерусалимдӓн, бӱтӱн Иудейадан хем Иорданын долайларындан чыкардылар она. 6Ваатиз олардылар ондан Иордан дересиндӓ, ачыклайарак кенди гӱнахларыны. 7Ачан Иоан гӧрдӱ чок фарисей хем садукей, ани она гелӓрдилӓр, ваатиз олсуннар дейни, о деди оннара: «Йылан йаврулары, ким ӱӱретти сизи, качасыныз Аллахын гелӓр ӱфкесиндӓн? 8Йапын йакышыклы мейва, гӧрӱнсӱн, ани дӧндӱнӱз Аллаха гӱнахларыныздан. 9Бошуна дӱшӱнмейин, дейип: „Бизим бобамыз – Авраам“, зерӓ сӧлеерим сизӓ, ани Аллах бу ташлардан вар насыл йапсын ушак Авраама. 10Артык наӂак фиданнарын кӧкӱндӓ саплы дурэр. Хербир фидан, ани гетирмеер ии мейва, кесилеӂек да атешӓ атылаӂэк. 11Бӓн сизи суйлан ваатиз едерим, гӧстерилсин, ани дӧндӱнӱз Аллаха гӱнахларыныздан, ама бендӓн сора гелӓн – бендӓн таа каави. Бӓн диилим йакышыклы ташымаа Онун айак капларыны. О сизи Айоз Духлан хем атешлӓн ваатиз едеӂек. 12Онун елиндӓ кӱрек, О паклайаӂэк тыназыны. Боодайы топлайаӂэк амбара, ама плӓвайы йакаӂэк сӱӱнмӓз атештӓ». 13О вакыт Иисус гелди Галилейадан Иордан дересинӓ Иоана, ваатиз олсун ондан дейни. 14Иоан дургударды Ону, дейип: «Бӓн лӓӓзым Сендӓн ваатиз олайым, Сӓн са бана гелерсин?» 15Ама Иисус она ӂувап етти: «Брак шинди, зерӓ бӧлӓ дӱшер, таманнайалым хепсини, не доору». Озаман Иоан бракты Ону, ваатиз олсун. 16Ачан Иисус ваатиз олду да чыкты су ичиндӓн, гӧк ачылды да Иоан гӧрдӱ Аллахын Духуну, Ангысы инӓрди бир гугуш гиби хем конарды Иисусун ӱстӱнӓ. 17Гӧктӓн ишидилди бир сес, ани деди: «Будур Беним севгили Оолум, Онда Беним ислеелиим».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\